Kristallipuolueen Fokus

Kristallipuolueen Fokus

FOKUS

“Maailma on täynnä parannettavia asioita, siksi fokus pitää olla kunnossa. Niiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on mahdotonta. Mielestämme suurin ongelma maailmassa on rakkaudettomuus. Rakkaudettomuus itseä kohtaan ja sen kautta rakkaudettomuus kaikkea olevaista kohtaan. Silloin kun oma rakkaus herää, haluaa parasta ja tasavertaisuutta kaikille muillekin. Silloin myös egokeskeinen johtamiskulttuuri voi muuttua sydänlähtöiseksi.”

Fokus oikeisiin asioihin:

 • Haluamme sydänlähtöistä muutosta nykyiseen päätöksentekoon. Mielestämme samalla vanhalla kaavalla ei voi luoda mitään täysin uutta ajattelu- tai toimintamallia, niin kuin olemme vuosikaudet saaneet todistaa.
 • Toivomme tietoisuuden kasvavan siitä, että on suuri merkitys, keitä kansa valitsee päättämään asioistaan. Onko tärkein valintaperuste se, että joku valtapuolueiden ehdokkaista menee varmasti läpi vaaleissa vai se, että henkilö/puolue on oikeasti äänestäjän puolella?
 • Toivomme ihmisten alkavan elää tiedostavammin – mitä he syövät, tekevät, ajattelevat –etteivät kulje automaattipilotilla, tehden sitä mitä muut haluavat ja ajatellen mitä muut haluavat heidän ajattelevan.
 • Peloilla ja pakotteilla ohjaaminen/johtaminen on tullut tiensä päähän. Uusi sukupolvi elää paljon tiedostavammin ja ihmiset valitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän myönteisempien näkökulmien vaihtoehtoja.
 • Uusilla ja positiivisilla ajatuksilla voi luoda oikeasti jotain uutta.
 • Muutos lähtee meistä jokaisesta itsestämme.
 • Olet ja luot sitä mitä ajattelet. Siksi kannattaa keskittyä hyviin asioihin.
 • Asenteiden muuttamisessa on muutoksen siemen.
 • Kun itse muuttuu ja voi hyvin, herää muidenkin kiinnostus. Esimerkillään voi vaikuttaa.
 • Haluamme ihmisten tiedostavan, että he todella voivat vaikuttaa omaan elämäänsä päivittäisillä valinnoillaan.
 • Haluamme rohkaista ihmisiä ottamaan vastuuta omasta elämästään.
 • Haluamme rohkaista ihmisiä kuuntelemaan itseään/sydäntään, jotta pelot eivät johdattelisi heitä.
 • Haluamme edistää ihmisten arvostusta ja suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan.
 • Haluamme rohkaista ihmisiä, jotta he uskaltaisivat rakastaa itseään. Sen kautta he haluavat hyvää myös läheisilleen, ympäristölle, eläimille ja se herättää myös globaalia sekä universaalia rakkautta.
 • Muuttamalla omaa elämäänsä sydänlähtöiseksi voi vaikuttaa maailman muutokseen.
 • Jaamme tietoa eri vaihtoehdoista blogein, videoin ja linkein: ruokavalioista, rokotteiden eduista ja haitoista, erilaisista hoitomuodoista, luontoa säästävistä energiantuotantomuodoista, ympäristöystävällisistä tuotannoista, inhimillisestä suhtautumisesta asiassa kuin asiassa.
 • Haluamme murtaa rahavallan luomia harhoja, ettei järjestelmää voisi muuttaa kansalaisten edun mukaiseksi, esim. koskien rahanvalhetta. Vaihtoehtoja on olemassa.
 • Toivomme ihmisten sisäistävän, että oikeudet sisältävät aina myös vastuun.
 • Haluamme, että ihmisten hyvinvoinnista huolehditaan lapsuudesta vanhuuteen. Jokainen on arvokas, eikä vain prosenttiluku tilastossa.
 • Teemme politiikkaa Rakkaudesta kotimaata, kansalaisia ja maailmaa kohtaan.
 • Me kunnioitamme ihmisiä ja heidän valintojaan edistää omaa hyvinvointiaan, ovat he sitten käyttäneet yleisestä terveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, funktionaalista lääketiedettä, vyöhyketerapiaa, EFT-terapiaa, kehon pH-tasapaino (happo-emäs) opastusta, energiahoitoa, homeopatiaa, kalevalaista jäsenkorjaajaa, akupunktiota, Rosen-terapiaa,  jne. jne.
 • Vaikka emme olisi itse missään tekemisissä edellä mainuttujen asioiden kanssa, emme tuomitse ihmisiä, jotka näistä apua ja/tai sisältöä elämäänsä saavat, tai näitä ihmisille tarjoavat. Olemme onnellisia, jos ihmiset saavat apua, vaikka emme kaikkea itse ymmärtäisikään. Luotamme, että ihminen itse tietää, mikä hänelle on parasta, jos hän todella kuuntelee itseään.
 • Tiedostamme, että kaikki vaihtoehtohoitojen antajatkaan eivät tee työtään sydämellä. Tärkeintä on oma erottelukyky, kun apua hakee. Vastuu on aina itsellä.
 • Haluamme tukea ja kehittää terveydenhuoltoa.
 • Emme ole asioita vastaan, vaan hyvien asioiden puolesta, esim.
  Ei lääketeollisuutta vastaan, vaan rinta rinnan kulkien kokonaisvaltaisen hoidon puolesta.
  Ei huonoa ravintoa vastaan, vaan paremman ja puhtaamman ravinnon puolesta.
 • Tarvitsemme lääketiedettä ja huippukirurgiaa ja niiden rinnalle täydentäviä hoitoja.
 • Haluamme ihmisten tiedostavan, että jos heidän lääkearsenaalinsa ovat päätä huimaavia ja sairauskierre pitkä, niin vaihtoehtoja on olemassa.
 • Toivomme ihmisten ymmärtävän henkisyyttä sekä henkistä heräämistä paremmin, niin yksilötasolla kuin terveydenhuollossa. Henkinen herääminen luetaan sairaudeksi nykypsykiatriassa, eikä sitä siellä valitettavasti ymmärretä. Usein henkisyys myös sekoitetaan hengellisyyteen. Hengellisyys on uskontoon liittyvää. Henkisyys on taas osa ihmisyyttä, tiedostaa ihminen sitä tai ei.
 • Emme tuomitse ihmisiä,  mutta emme hyväksy sydämettömiä tekoja. Jokaisella on oma polkunsa kuljettavana.

 

Haluamme vastuullista tuottamista ja tekemistä asiassa kuin asiassa. Haluamme kokonaisvaltaista asioiden hoitamista, niin ettei hoideta vain oireita ja/tai tehdä bisnestä seurauksista piittaamatta (ihmisten, eläinten, tai ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella).

 

Samaa voi soveltaa kaikkeen teollisuuteen, tuottamiseen ja bisneksen tekoon. Ennaltaehkäisevä ja kauaskantoinen näkökulma kaikkeen, eli aito sydämellä tekeminen aina.

Uskomme, että politiikkaa voi tehdä sydämellä ja paljon tiedostavammin kuin miten sitä on kauan toteutettu. Tämä vaatii vain ensin jäänmurtajan työn – niin, että luodut illuusiot voidaan murtaa politiikan ympäriltä – sydän ja järki yhdessä kulkien.

 

Sydämellä tekeminen ei tarkoita, etteikö uskaltaisi puolustaa heikompia ja nähdä täysin uudenlaisia vaihtoehtoja maamme hyvinvoinnin parantamiseen resurssien puitteissa.

Vaatii rohkeutta olla sitä mitä oikeasti on, tule mukaan muutokseen.

 

 

Kerro kavereillesi...
 • 6
  Shares