KRISTALLIPUOLUEEN 11 TEESIÄ POLITIIKKAAN

 

1. Elämällä on myös henkinen ulottuvuus. Pelkkään materialismiin ja oman edun tavoitteluun perustuva yhteiskuntarakenne on tullut tiensä päähän. Elämällä on korkeampi tarkoitus kuin vallan ja omaisuuden tavoittelu. Nyt on tullut aika jolloin arvostamme yhteisen hyvän vuoksi tehtäviä asioita. Lue teesistä tarkemmin täältä.

2. Terveydenhuollon monipuolistaminen. Lääkeyhtiöiden taloudelliseen voitontavoitteluun perustava valta-asema terveydenhoidossa on purettava. Terveydenhoitoa on monipuolistettava ottamalla erilaisia luontaisia hoitomenetelmiä kemiallisten lääkintätapojen rinnalle. Näistä asiakas voi valita itselleen sopivimmat menetelmät. Sairauksien hoidossa on keskityttävä seurauksien sijasta niiden syihin.

3. Vanhuus on osa elämää, ja elämän pitää tarjota mahdollisuuksia iloon ja onnellisuuteen kaikissa sen vaihessa. Meistäkin tulee vanhuksia, muistetaan siis pitää huolta toisistamme.

4. Luonto tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elämään, meidän on puolustettava sitä. Suomen luontoa on suojeltava huomattavasti nykyistä paremmin. Kaivoslaki on välittömästi kirjoitettava uusiksi, samoin pohjavetemme on suojeltava kansainvälisiltä suuryrityksiltä.

5. Ruoantuotannon omavaraisuusastetta on nostettava, ja tuottajien palkkioihin sekä työmäärään on ohjattava sen tarvitsemaa huomiota. Luonnonmukaisen ravinnon kasvattamista on tuettava vahvasti valtion toimesta. Tuotantoeläimet on myös nähtävä elollisina ja tuntevina, ja niiden kohtelun on oltava eettisen tarkastelun kestävää.

6. Työn määritelmän uudelleen arviointi. Työtä ei pidä tehdä työn vuoksi, vaan todellisen tarpeen. Työn määrää pitää myös jakaa tasaisemmin, jolloin täysipäiväisen työviikon kesto lyhenee ja työttömyys laskee. Byrokratiajärjestelmät ovat yksinkertaistettava ja perustulo on otettava käyttöön.

7. Kansallinen päätäntävalta kuuluu Suomeen. Suomen pitää ottaa takaisin määräysvalta omaan talouspolitiikkaansa ja muuhun lainsäädäntöön. Nykyinen EU on byrokraattinen ja epädemokraattisesti johdettu suuryritysten valtaa ajava virkamieskoneisto, joka toimii kansojen etujen vastaisesti.

8. Rahanluontijärjestelmä on otettava julkisen vallan alle, jolloin valtio voi ohjata määrärahoja sinne missä niillä on eniten tarvetta. Nykyinen tapa, jossa yksityiset liikepankit luovat rahan talouteen velkana, josta peritään korkoa, on perimmäinen syy suurimpaan osaan maailman ongelmista.

9. Maahanmuuttoa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Nykyinen pakolaisuus Lähi-Idästä johtuu terrorismin vastaisesta sodasta, joka käynnistettiin valheellisin perustein. 9/11-iskujen totuus on tuotava esiin, jotta voimme saavuttaa rauhan Lähi-Idässä asteittain, jolloin pakolaisuus loppuu ja ihmiset voivat palata kotimaihinsa. ISIS-ryhmän rahoitukseen ja kansainvälisiin kytköksiin on myös kiinnitettävä huomiota.

10. Valtakunnallisen median täytyy uutisoida asioista laaja-alaisesti, eikä pelkästään kansainvälisten suuryhtiöiden etujen mukaisesti. YLEn täytyy jakaa neutraalia uutisointia eri näkökulmista: lännestä ja idästä, kaupallisilta tahoilta ja riippumattomilta asiantuntijoilta, sekä kansalaisjärjestöiltä.

11. Päihdepolitiikka on nykyaikaistettava. Rangaistuksiin perustuvat kieltolait päihteiden käytössä ovat jo osoittaneet toimimattomuutensa. Suomen on haettava mallia maista, joissa muutokset ovat tuoneet näkyviä hyötyjä, ja soveltaa niitä omaan kulttuuriimme. Lue teesistä tarkemmin täältä.

 

Kerro kavereillesi...
  • 33
    Shares