hanna lindström aluevaalit

Hanna Lindström

Keski-Suomi

Minä olen Hanna Lindström ja olen Kristallipuolueen ehdokkaana Keski-Suomen hyvinvointialueella, asun Jyväskylässä.

Olen 44-vuotias, perheeseeni kuuluvat aviomies sekä kaksi pientä lasta. Lisäksi olen vielä kolmen isomman lapsen bonusäiti.

Tällä hetkellä olen kotiäiti, ammatiltani olen luontaishoitaja. Koulutukseltani olen lähihoitaja ja intuitiivinen energiahoitaja. Olen myös opiskellut tunnevyöhyketerapiaa sekä länsimaista astrologiaa. Minulla on vankka kokemus asiakaspalvelu- sekä hoitotyöstä terveyden- ja sosiaalihuollon saralla, ja pientä kokemusta löytyy myös yksityisyrittäjyydestä luontaishoitajana. Teen vapaaehtoistyötä Kristallipuolueessa ja toimin myös taloyhtiön asukastoimikunnan puheenjohtajana sekä Steinerpäiväkotiyhdistyksen johtokunnan jäsenenä. Muita harrastuksia ja mielenkiinnon kohteitani ovat mm. kudonta, kristallit, kivet ja mineraalit sekä jatkuva itsetutkiskelu ja itsensä kehittäminen ihmisenä.

 Kristallipuolue on tällä hetkellä ainoa henkinen puolue Suomessa ja sen arvot; ilo, totuus ja rakkaus, kohtaavat täydellisesti omien arvojeni kanssa. Koen suurena kunniana sen, että saan tuoda rakkaudellista ja sydänlähtöistä tekemisen mallia poliitiikan maailmaan juuri Kristallipuolueen ehdokkaana. Tunnen voimakasta kutsumusta olla mukana rakentamassa hyvinvoivaa yhteiskuntaa, jossa vallitsee rakkaudellinen ja oikeudenmukainen ilmapiiri sekä ihmisillä vapaus päättää omista asioistaan ja vapaus olla oma itsensä. Vapauteen kuuluu myös aina vastuu. Hyvinvoinnin lisääminen ja sen ylläpitäminen lähtee aina ensin itsestä. Jokaisella on oikeus ja myös velvollisuus kantaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Päättäjien pitäisi joka kerta päätöksiä tehdessään kysyä itseltään kysymys: “Mitä rakkaus tekisi?”, ja toimia sen mukaisesti, kaikkien hyväksi. Näin itse haluan toimia eli tehdä päätöksiä rakkaudesta käsin. 

Ajan Keski-Suomen hyvinvointialueella täydentävien hoitomuotojen tuomista julkisen terveydenhuollon tarjoamien palvelujen rinnalle lisäämään hoitovaihtoehtojen valikoimaa. Tällä tavalla tuetaan myös pienyrittäjiä nykyistä paremmin; täydentäviä hoitoja tarjoavat yritykset usein ovat pienyrityksiä. Ajan myös turhan byrokratian vähentämistä kaikissa hyvinvointialueen yksiköissä. Kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksia häntä koskevissa hyvinvointiin liittyvissä asioissa tulee myös lisätä. Tavoitteenani on ennen kaikkea hyvinvoiva kansalainen. Hyvinvoinnin lisääntyessä sekä terveyden- että sosiaalihuoltopalveluiden kuormitus kevenee, jolloin pystymme satsaamaan enemmän ennaltaehkäisevään ja terveyttä tukevaan toimintaan. 

Nyt on aika panostaa ihmisten hyvinvointiin mahdollisimman lempein, luonnonmukaisin, kansalaisen omia voimavaroja, vastuuta, itsenäisyyttä sekä itsemääräämisoikeutta tukevin keinoin, ja antaa ihmisten elää vapaana ja rakkaudessa. Rakkaudellisuus on tie onnellisempaan ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Eletään siis unelmaamme todeksi, yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä, toisiamme kunnioittaen, joka päivä.

hanna.lindstrom@protonmail.com