pauli liikala aluevaalit

Pauli Liikala

Länsi-Uusimaa

Olen kauppatieteiden maisteri ja olen jatkanut aktiivista toimintaani useassa yhdistyksessä eläkkeelle jäätyäni. Olen yhdistystoiminnan lisäksi kirjoittanut viisi kirjaa ja toiminut yrityskummina useille pienyrittäjille sekä haastattelijana YouTuben ohjelmassa Paulin pakeilla.

Kaupallisen ja tietojenkäsittelyn koulutukseni soveltaminen käytännössä Nokialla, Valiolla ja Fujitsulla ovat antaneet minulle pitkäaikaisen kokemuksen strategian laadinnasta, siihen pohjautuvan palvelutuotannon organisoinnista ja budjetoinnista. Uskon, että tällä osaamisellani ja kokemuksellani on paljon käyttöä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuustossa. 

Olen ollut pitkään kiinnostunut omasta terveydestäni ja hyvinvoinnistani sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Perinteisten terveydenhoidon palvelujen lisäksi olen käyttänyt paljon täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, ja minua voi sanoa niiden hoitojen kokemusasiantuntijaksi. Tiedän omasta kokemuksestani, mikä merkitys liikunnalla, ravinnolla, laadukkaalla unella ja muilla kehooni ja mieleeni vaikuttavilla tekijöillä, on terveyteeni ja hyvinvointiini. Haluan tuoda aluevaltuuston käyttöön kokemuksieni kautta syntyneen näkemykseni ja ymmärrykseni hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Toimintani Suomen Asumisen Apu ry:ssä on tuonut minulle kokemuksia ja näkemyksiä ikäihmisten asumiseen ja yksinäisyyteen liittyvistä ratkaisuista. Toimiminen Luontaishoitoalan Foorumi ry:ssä on tuonut minulle laajan näkemyksen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen vaikutuksesta suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin ja tietouden muiden maiden tilanteesta näiden hoitojen hyödyntämisestä.

Toimintani yrityskummina ja Paulin pakeilla -ohjelmien haastattelijana ovat opettaneet minua kuuntelemaan tarkalla korvalla keskustelukumppaneiden sydämellä olevia asioita ja myötäelää heidän kertomustensa kanssa.

Uskon, että tästä kuuntelutaidostani on paljon hyötyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa, kun siellä selvitetään alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita sekä otetaan ne huomioon alueen palveluiden organisoinnissa ja kehittämisessä. Tulen ehdottamaan valtuustossa, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön palvelusetelit, joilla alueen asukkaat voivat hankkia täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja alueen hyväksytyiltä palvelutuottajilta. Se takaa myös hyvinvointialueen luontaishoitajille töitä omalla alueellaan.

Äänestämällä minut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon, saatte sinne järkevän talousmiehen, jolla on lämmin sydän ja kaksi tarkkaan kuuntelevaa korvaa.