Heidi Sissala aluevaalit

Heidi Sissala

Pirkanmaa 

Olen Heidi Sissala ja ehdokkaana Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Olen vahva SOTE-alan asiantuntija, sillä olen saanut työskennellä SOTE-alan eri sektoreilla fysioterapeuttina, sairaanhoitajana, viime vuosina esimiehenä, sekä luottamustehtävässä varajäsenenä 2013-2016 erikoissairaanhoidon johtokunnassa. SOTE-alan talouden tuntemus on minulle myös tuttua. Muutosjohtaminen on kuulunut esimiestyöhöni jo muutaman vuoden ajan.

Olen vuosien saatossa saanut mahdollisuuden toimia hyvin monipuolisissa tehtävissä ja kohdata hyvin erilaisten haasteiden kanssa eläviä ihmisiä, jonka vuoksi ymmärrän laaja-alaisesti ihmisten haasteita SOTE-puolen palvelupolkujen varrella, näissä haasteissa olen ollut monissa eri rooleissa auttamassa, tukemassa ja neuvomassa ihmisiä käytännön tasolla, mutta myös esimiehenä.

Saamani palautteen mukaan olen Ihmisenä helposti lähestyttävä, työteliäs, auttavainen, vastuuta kantava, kehittäjä, rohkea sekä asioita eteenpäin vievä.

Elämäni arvot pohjautuvat luonnonmukaisuuteen, luonnon monimuotoisuuden kunnioittamiseen ja tämän säilyttämiseen, ihmisoikeuksien säilyttämiseen, terveydenhuollon kehittämiseen ihmisoikeuksia ja valinnanvapautta kunnioittavaa toimintaa kohden, syrjinnän estämiseen, eläinten suojeluun ja elämässä erilaisten haasteiden keskellä elävien ihmisten auttamiseen, tukemiseen sekä ohjaamiseen.

Haluan muutosta nykyiseen vahvasti lääkehoitoon pohjautuvaan terveydenhuoltoon. Useiden tutkimusten mukaan Meriin ja aluevesiin lasketaan valtavat määrät kemikaaleja myös lääketeollisuuden toimesta. Myös ihmisen elimistön kautta kulkeneet lääkeaineet päätyvät vesistöihin ja maaperään vaikuttaen  omalta osaltaan saastumiseen. 

Koko terveydenhuoltojärjestelmä kaipaa myös muutosta. Toimintatavat ovat kankeita ja monin osin toimimattomia. Palvelupolut ovat pitkiä ja usealla sektorilla monen aikaa vievän prosessin takana, tässä väsyy ihminen etenkin silloin kun voimat ovat vähissä. 

Kristallipuolueen edustajana Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa toisin esiin nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän puutteet ja työkaluja millä tavoin voisimme muuttaa toimintaa valinnanvapautta ja ihmisarvoista kohtelua tukevaan suuntaan. 

Hoitomuotojen valinnanvapaus antaisi mahdollisuuden sujuvammalle ja oikeudenmukaisemmalle terveydenhuollolle, kun siihen lisätään yhteistyö tutkittujen vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilaisten kanssa. Näin ollen nykyisen terveydenhuollon resursseja saataisiin riittämään paremmin niitä tarvitseville. 

Kristallipuolueeseen lähdin ehdokkaaksi, sillä se raikas ja korruptoitumaton puolue.

“Muutos alkaa itsestä, tavasta ajatella, reagoida ja toimia”