noora hirvonen aluevaalit

Noora Hirvonen

Pirkanmaa 

Olen Noora Hirvonen, 36-vuotias Kristallipuolueen ehdokas Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Olen energiahoitaja sekä meediokoulun ohjaaja. 

Minulla on suuri halu tuoda vaihtoehtoisia hoitomuotoja laajemmin käyttöön. Niiden avulla voimme tietoisuuden lisääntyessä mahdollistaa muutoksen kohti terveempää ja parempaa tulevaisuutta. Tarkoitukseni on viedä energiahoidot osaksi kunnallista terveydenhuoltoa. Siellä kaivataan konkreettisesti muutos siihen, kuinka asiakkaat saadaan nopeammin hoitoon.

Terveydenhuoltoon kaivataan muutos myös siihen, kuinka hoidon syitä lähdetään ratkaisemaan syvemmän tason kautta. Energiatasolla monet asiat ovat ratkaistavissa erityisesti sairauksien syiden hoitamisessa. Kun tutkitaan ensin sairauden alkuperäinen syy ja sitä kautta lähdetään hoitamaan, niin saadaan kehon luonnollinen paranemisprosessi käyntiin. Tällä tavoin saadaan hoitoon lisää tehokkuutta ja meillä on mahdollisuus luoda terveydenhuoltoon uudenlainen hoitokulttuuri.

Kaikkien kuuluu itse saada valita oman kehon kannalta toimivin hoitomuoto. Vanhustenhoitoon tarvitaan enemmän henkilökuntaa, jotka ovat läsnä asiakkaalle. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Hoitoon on saatava kiireetöntä palvelua, jotta asiakas kyetään kohtaamaan yksilönä hoitotapahtumassa.

Päihde – ja mielenterveys puolelle toivon monenlaista uudistusta, esimerkiksi mahdollisuutta tarjota heille avuksi laajempaa osaamista ja palveluita, kuten energiahoitoja. Lasten ja nuorten osalta on hyvä saada heille räätälöityjä palveluita, missä huomioidaan erityisesti tunnetaitojen opettelua.  

Minulla on kokemusta ravintola-alalta ja loppuunpalamisen myötä lähdin kokeilemaan, kuinka toipua ja parantua sekä valjastaa oma voima käyttöön vaihtoehtoisten hoitomuotojen avulla. Olen saanut ratkaisuja aikaan energian avulla ja uskon, että yhteiskunta tarvitsee esimerkkiä siinä, kuinka on mahdollista toimia energian välittäjänä.  

Minulle on tärkeää, että jokainen toimii omasta totuudesta käsin ja vaikuttaa sen kautta ympärilleen. Meidän on yhdessä tärkeä keskittyä yhdenvertaisuuteen ja siihen, miten luomme maailmasta paremman paikan elää. Ihmisten ja eläinten välisellä vuorovaikutuksella luodaan yhdenvertaisuutta myös kaikkien olentojen välille. Sydämen äänen kuuntelu on tärkein työväline ja sitä kunnioittamalla saadaan muutos aikaan. Oman elämän kautta rauhan saavuttaneena on mahdollisuus jakaa sitä hyvää myös toisille.  

Toivon yhteiskuntaan paljon uusia asioita hoitojen parissa, mihin tarvitaan ensisijaisesti enemmän vaihtoehtoja lääketieteen rinnalle. Minusta on hienoa, että meillä on Suomessa tasavertainen yhteiskunta, missä jokaisen on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.