Sybila Pitkänen

Sybila Pitkänen

Pirkanmaa

Olen Sybila Pitkänen, Kristallipuolueen ehdokas Pirkanmaalla numerolla 211. Kotoisin olen Helsingistä, yksinhuoltaja, poikani on nyt 18-vuotias. Tampereella olemme asuneet vuodesta 2018 ja täällä olin kuntavaaliehdokkaana. Isäni ja äidinäitini suvut ovat kotoisin Tampereelta. Olen nähnyt ja kokenut paljon erilaisia asioita ja kerännyt ymmärrystä ja myötätuntoa ja myös tarkkanäköisyyttä ja erottelukykyä. Luomukauneudenhoidon yrittäjänä olen matalapalkka-alan yrittäjä, silti elänyt hyvää elämää ja kiitollinen yhteiskunnalta saamastani tuesta. Nyt olisi aika miettiä, miten ihmiset saadaan voimaantumaan osaksi yhteiskuntaa. Tämä ajatus on saanut minut mukaan politiikkaan.

Vaalilupaukseni on, että pyrin parhaani mukaan saamaan yhteiskunnan palveluiden kehittämiseen mukaan palveluiden käyttäjät ja käytännön työn tekijät sen sijaan, että päätöksiä tehdään edunvalvonnan ja agendojen pohjalta. En hyväksy pakkorokotuksia enkä halpatyövoiman maahantuontia. Myös teollisuudessa ja maataloudessa pitäisi poliittisilla päätöksillä pyrkiä kohti omavaraisuutta. Työpaikkoja ja verotuloja tuovia pk-yrityksiä pitää suosia kilpailuttamisessa ja kilpailuttamisen pitää olla pitkäjänteistä ja vastuullista yhteistyötä eikä vuosittaista byrokratiaa. Sikäli kuntien tuottamat palvelut ovat hyviä, että ne tarjoavat vakautta työntekijöille. Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tulisi olla yhteistyökumppaneita eikä pelkässä osto- ja myyntisuhteessa. Ekososiaalinen yhteiskunta, missä jokaisella ihmisellä on perustavanlaatuinen ihmisarvo ja missä hyödykkeiden hinnat määräytyvät sen mukaan, millaisia sosiaalisia, moraalisia, terveydellisiä ja ympäristövaikutuksia niillä on.

Perustuslakivaliokunta 2017: ”Sote-uudistus on valinnanvapauden kaapuun verhottu Suomen historian suurin yksityistämishanke.” Halutaanko suomalainen laadukas terveydenhuolto myydä ulkomaille yksityisille voittoa tekeville yrityksille? Vai voisiko tämä olla suuri mahdollisuus uudistaa terveydenhuolto paremmaksi ja toimivammaksi, vahvistaa ihmisten aito perustuslaillinen vapaus valita haluamansa hoitomuodot, laajentaa erilaisten täydentävien hoitojen saatavuutta palveluseteleillä ja samalla lisätä hyvinvointia ja tukea pienyrittäjyyttä, muuttaa terveydenhuollon painopistettä sairaudenhoidosta ennaltaehkäisevään terveyteen ja tukemiseen, kuuntelemiseen ja ihmisen hoitamiseen kokonaisuutena?

Äänestämällä näissä aluevaaleissa tammikuussa 2022 muokkaat meidän yhteisen terveydenhuoltomme tulevaisuutta. Tuleeko lisää byrokratiaa vai säästöjä? Mistä säästöt otetaan, kun tällä hetkellä sote-alan työntekijöiden selkänahasta? Kuka päättää, mitä palveluita saamme ja ovatko ne laadukkaita? Uudistetaanko sosiaali- ja terveyspalvelut nyt oikeasti uutta luoden ja arvostaen vanhaa joka toimii, tehdäänkö tiedolla ja selvitetäänkö miten asiat saisi oikeasti toimimaan ja siten säästetään rahaa, poistaen näennäisiä palveluita ja lisäten eri tahojen yhteistyötä?

Lisäksi haluan, että palveluiden kehittämisessä kuunnellaan aina asiantuntijoiden lisäksi yhtä lailla asiantuntijoina niitä, joita varten palvelut oikeasti tehdään ja niitä, jotka palveluita käytännössä tekevät. Asiakkaita, sairaanhoitajia, perushoitajia, omaisia, käytännön työtä tekeviä ja niin edelleen. Palveluiden laadussa pitää mitata niiden hyvinvointia lisäävää vaikutusta nimenomaan asiakkaan näkökulmasta. Voitontavoittelu ei sovi hoivaan. Ajatusmaailman on muututtava niin, että yrittäjyys on tapa saada elanto itselle ja muille muita ajatellen, eikä sen peruslähtökohta voi olla osinkojen tuottaminen osakkeenomistajille.

Peruspalveluiden saavutettavuus lähellä tuo turvallisuutta, ihmisläheisyyttä ja välittämisen kokemuksen, mikä jo itsessään on kärsimystä ja kipua vähentävää. Peruspalveluiden pitää olla saatavilla myös pienillä paikkakunnilla, sillä näin tuetaan koko maan asutusta ja elinmahdollisuuksia ja -voimaisuutta pienillä paikkakunnilla. Jo olemassa olevat palvelut pitää huomioida, hyvä säästää ja muuta kehittää asiakaslähtöisistä lähtökohdista.

Pienyrittäjänä vuodesta 2007 toimineena tiedän, että systeemi ei toimi kunnolla. Ymmärrän, ettei velaksi voi ikuisesti elää. Kulujen suitsimiseksi ehdotan, että pyritään ennaltaehkäisemään sairauksia ja luomaan yhteiskunta, missä ihmisillä on hyvä olla. Nepsy-häiriöt, burnoutit ja mielenterveyshäiriöt ovat liian yleisiä. Tarvitaan kouluja, joissa lapset pärjäävät, työpaikkoja, missä ihmisiä arvostetaan ja jokavuotinen edellistä parempi tulos ei ole oletusarvo, mielekästä ja ihmisarvoista tekemistä kaikille. Samalla meidän kaikkien pitää alkaa ottaa vastuuta itsestämme ja muista ympärillämme. Käytämme yhteiskunnan palveluita vain todelliseen tarpeeseen.

#kristallipuolue #aluevaalit2022 #ilototuusrakkaus

sybila@ekohoitola.fi