kristallipuolue.fi - blogi | Vilpittömät vaalit

Vilpittömät Vaalit

Vilpittömät vaalit käsitteenä tarkoittaa minulle kahta asiaa: vilpittömyyttä ihmisissä ja vilpitöntä ketjua jossa äänet kulkevat.

Eräs tuttu opiskelija sanoi, että hänen ikäryhmässään moni ei aio äänestää, koska ei luota siihen, että ääni menisi oikein tai vaikuttaisi. Yritin kysellä mistä tässä epäluottamuksessa on kyse. Oliko kyse vaalituloksen laskennasta? Epäiltiinkö huolimattomuutta, ääntenlaskijoiden vilpillisyyttä, teknisen laskentajärjestelmän olevan rikki, vai että jokin ulkopuolinen taho muuttaa vaalin tuloksia? Vai epäiltiinkö kansanedustajien vilpillisyyttä suhteessa vaalilupauksiin?

Oli syy epäluottamukseen mikä hyvänsä, koen että luottamus yhteiskunnan perusrakenteisiin on rauhanomaisen yhteiskunnan peruskivi. Kun luottamus rapautuu, kaikki muukin hajoaa. Eheä vaalijärjestelmä on demokratian perusta.

Henkisessä maailmankäsityksessä kaikki muutos alkaa muutoksen intentiosta. Voidaan ajatella että intentio sisältää (1) eheän vision, (2) tahdon tehdä muutos, ja (3) liikkeellepanevan voiman jolla muutos käynnistyy. Jos tahdomme päästä epäluottamuksen tilasta koskien vaaleja, meidän on muotoiltava ensin se eheä visio yhteiskunnasta, jossa voimme kansalaisina luottaa vaaleihin. Meidän on tahdottava, että se visio toteutuu. Ja meidän on tehtävä sisäinen päätös, intentio: että se visioitu muutos tapahtuu ja lähtee liikkeelle NYT.

Muotoilin asian visioksi ja tahdonilmaukseksi näin: ”Tahdon vilpittömät vaalit”. Jos riittävän moni ihminen näkee tämän vision tarpeellisuuden ja arvon, tahtoo sen tapahtuvan, ja tekee sisäisen päätöksen että tämä tapahtuu, me yhdessä alamme luoda maailmaa jossa tämä muutos toteutuu. Kysymys on muutoksen yhdessä luomisesta, kanssaluomisesta.

 Mitä “vilpittömät vaalit” sitten tarkoittaa, visiona?

Vilpittömät vaalit käsitteenä tarkoittaa minulle kahta asiaa: vilpittömyyttä ihmisissä ja vilpitöntä ketjua, jossa äänet kulkevat.

Mitä on vilpittömyys äänten kulun ketjussa?

Vilpittömyys ääntenlaskennan ketjussa tarkoittaa, että informaatio ei muutu toiseksi matkan varrella. Kyse on tiedonkulun eheydestä. Tiedonkulun eheyttä parantaa läpinäkyvyys. Kun tiedonkulku on läpinäkyvää, on helpompi havaita kohdat, joissa tieto hajoaa. Annettu ääni voi hajota monista eri syistä, alkaen ihmisten huolimattomuudesta tai tahallisesta harhaan johtamisesta. Virheitä voi olla tietorakenteissa ja algoritmeissa, ja virheitä voivat tuottaa satunnaiset, järjestelmien kaatumisista tai häiriöistä johtuvat poikkeustilat. Tieto voi hajota myös häkkerien tahallisen ja tavoitteellisen häirinnän tai manipuloinnin takia. Vilpitön ääntenlaskenta on läpinäkyvää hetki hetkeltä. Tiedon kulku ja oikeellisuus voidaan varmistaa alusta loppuun asti.

Miten voisimme lisätä vilpittömyyttä äänten käsittelyssä, menettämättä samalla vaalisalaisuutta?

Vaalisalaisuus on osa vilpitöntä demokratiaa: jos yksilön äänestyspäätös ei ole salainen, hänet voidaan pakottaa, painostaa, kiristää tai ostaa äänestämään vastoin omaa preferenssiään. Jos taas äänestyspäätös on salainen, tätä yksilön muokkausta ei voida tehdä. Yksilön äänen kulku alusta loppuun on siis pysyttävä salassa, jos haluamme laajemman vilpittömyyden: vilpittömän demokratian. Mutta silti nykyistä järjestelmää on mahdollista parantaa. Jos vaalipaikkakohtaiset ääntenlaskulistat valokuvattaisiin jokaisessa laskentapisteessä, ja nämä tiedot julkaistaisiin, olisi jokaisen kansalaisen mahdollista halutessaan tarkistuslaskea lopputulos. Ehdottaisin tätä osaksi vilpittömiä vaaleja. Tällä hetkellä kuuluu paljon puhetta ääntenlaskennoista, joissa korkeat luvut tipahtavat yhtäkkiä aivan muuhun lukemaan. Tämä herättää syystäkin epäilyksiä, että joku peukaloi laskentatuloksia, ja että tämä ei suinkaan tapahdu siellä missä vaaleja tarkkaillaan, eli äänestyspaikoilla.

Mitä on vilpittömyys ihmisissä?

Ilmiselvästi vilpittömyys on sitä, että ei tee vilppiä. Vilpitön ihminen ei tahallaan tai tietoisesti johda toista harhaan. Vilpittömyyden laajempi merkitys kattaa myös tiedostamattoman. Vilpitön ihminen tunnistaa itsessään oman totuutensa, ja on sisäisesti ristiriidaton suhteessa tähän totuuteen. Hän puhuu totta suhteessa koko itseensä, ja hän toimii kuten puhuu. Tässä laajemmassa merkityksessä vilpittömyys on korkea ideaali johon hyvin harva ihminen täysin kykenee. Voimme silti jokainen pyrkiä sitä kohti. 
Kun ilmaisemme ”tahdon vilpittömät vaalit” ja sitoudumme siihen koko itsenämme, me alamme tiedostaa vilpittömyyttä, ja toteuttaa sitä itse. Alamme tutkia vilpittömyyttä muissa, ja samalla itsessämme. Kun päättäväisesti toteutamme vilpittömyyttä yhdellä elämänalueella, se voi alkaa tämän harjoituksen ansiosta levitä myös muille elämänalueille. Ja kun me alamme toteuttaa vilpittömyyttä itsessämme, havaitsemme myös herkemmin sen ja sen puutteen muissa. Jos tämä tapahtuu monille, se alkaa vaikuttaa vaalitulokseen. Voisi sanoa, että yksilön päätös vilpittömistä vaaleista alkaa vaikuttaa systeemisesti johtaen kasvavaan vilpittömyyteen paitsi vaaleissa, myös koko yhteiskunnassa. Ei huono intentio siis. Yhteiskunnallinen vaikutus leviää jakamalla harjoitus myös muille.

Tahdon vilpittömät vaalit, vilpittömän politiikan, ja vilpittömän hallinnon. Vaaleista se alkaa.

Mitä sinä tahdot?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *