Aluevaalit 2021

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Mistä aluevaaleissa on kyse?


Pauli Liikala kirjoittaa Suomen hyvinvointialuevaaleista ja mistä niissä on kyse, tämä on blogisarjan ensimmäinen osa.

SOTE-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat. Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. Tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, parantaa turvallisuutta ja vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin. Pääosin palvelut ovat julkisia palveluja, ja niitä täydentävät entiseen tapaan yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt.

SOTE-uudistuksessa painopiste on julkisten palvelujen kehittämisessä. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio ja kunnat rahoittavat verovaroilla. 

Mitä palveluja SOTE-uudistus koskee?

  • sosiaalihuollon palvelut, kuten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus
  • avoterveydenhuollon palvelut (tarkoittaa yleensä terveyskeskuksen vastaanottopalveluja sekä muun muassa ennaltaehkäiseviä neuvolapalveluja)
  • sairaalapalvelut
  • suun terveydenhuolto
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • lastensuojelu
  • vammaispalvelut
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito

Hyvinvointialueen tehtäviä

Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavia hyvinvointialueita on yhteensä 21.

Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022. Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. 

Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

Omia pohdintojani

Tämän hetken suurin haaste terveydenhoidossa on terveydenhoidon henkilöstön riittävyys. Sen riittävyys on turvattava, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuteen.

Moni kuntalainen on varmaan huolissaan oman tutun terveyskeskuksen säilymisestä oman kunnan alueella. Terveyskeskusten sijoittelussa hyvinvointialueella jouduttaneen tasapainottelemaan henkilöstön riittävyyden ja terveyskeskukseen menon pituuden välillä. 

Yhä useampi henkilö haluaa ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. He ovat tietoisia miten oma vastustuskyky, ravinto, liikkuminen, uni ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa ja pärjäämiseensä. Hyvinvointialueet voivat järjestää oman alueensa asukkaille lisävalistusta näiden tekijöiden vaikutuksesta asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. 

Omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään kiinnostuneille henkilöille täytyy järjestää mahdollisuus käyttää myös täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Sen voi hoitaa käytännössä parhaiten palveluseteleiden avulla.


Pauli Liikala

Pauli Liikala

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva kauppatieteiden maisteri, joka on Kristallipuolueen ehdokas Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon.

Lähtisitkö ehdokkaaksi? Lähetä vapaamuotoinen hakemus 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email