Syttyköön valo

Syttyköön valo

Ihan kuin viime päivien tapahtumat olisivat aloittaneet uuden vaiheen tässä matkassa nimeltä elämä. Se tuntuu jopa seikkailulta. Me olemme kuitenkin tottuneet ylpeilemään sillä, että osaamme olla syrjimättä erilaisia kansallisuuksia, rotuja, sukupuolivähemmistöjä tai muulla tavoin erilaisia. Nyt ollaan kääntymässä kohti uudenlaista vaihetta tässä valon ja varjon maailmassa, kun kontrastit todella näyttävät kauniisti toisensa. Ne tiivistyvät jännällä tavalla ja antavat meille vahvistuksen siitä, että rokottamattomien saama ylenpalttinen huomio todella jakaa ihmisiä nyt kahteen leiriin. 

Monet ovat itsekseen pohtineet varmaan jatkuvasti erilaisia ajatusvirheitä, jotka nyt tulevat näkyviin. Aavistamme kaikki, että koko ajan laajenee ja tiivistyy se joukko, joka ymmärtää ajatella asioista hieman laajemmasta perspektiivistä kuin jokapäiväinen tietotulva antaa aihetta. Silloin tiedostamme päivittäin, ettei ole olemassa sellaista vaaroja, joihin meitä yritetään valpastuttaa. Olimme rokotettuja tai rokottamattomia, niin kannamme kehossamme vaikka mitä bakteereja ja viruksia koko ajan. Se on ihan hyvä ja terveellinen asia. Kaikki voivat kantaa, levittää ja sairastua erilaisten virusten aiheuttamiin tauteihin, mutta luonnollinen vastustuskyky on edelleen olemassa oleva voima, joka toimii. 


Meillä on voimassa ihmisoikeudet. Voimme edelleen vedota niihin, kun joltakulta evätään pääsy johonkin. Voimme edelleen hyväksyä jokaisen ihmisen ja osoittaa hyväksyntää ja myötätuntoa, vaikkemme tiedäkään, mikä tauti kulman takana luuraa. Me voimme omalla käytöksellämme saada mustan ja valkoisen väliin myös harmaita alueita. Tämä tilanne on kuin luotu kasvattamaan meissä sisukkuutta, kärsivällisyyttä ja myötätunnon yhä kasvavaa voimaa. 

Tällaista on tapahtunut niin monesti ennenkin. Jeesuksen aikoina tunnettiin sama logiikka, kun spitaaliset erotettiin muusta yhteiskunnasta. Heillä oli tarttuva tauti, jonka vuoksi heitä alettiin karttaa, ja he väistivät vapaaehtoisesti muita. Erona nykyiseen oli silloin se, ettei ihmisoikeuksia oltu vielä keksittykään. Jeesuksen tapa suhtautua tähänkin ihmisryhmään oli suurena syynä niiden vähittäiselle kehittymiselle. Natsi-Saksassa sorrettiin juutalaisten lisäksi monia muitakin ihmisryhmiä, kuten vielä hyvin muistamme. Silloinkin tiivistyi valo ja varjo. Niiden tapahtumien jälkeen tapahtui paljon hyviä ja valoisia kehitysaskelia ihmisoikeuksien saralla. Nykytilanteessa tämä kaikki tuntuu tapahtuvan vain paljon nopeammin. Itse uskon, että nopeus johtuu siitä, että saamme valtavasti apua näkymättömältä puolelta.

Loppuuko koronapassista ilakointi, kun varsin nopeasti oivallamme, että tämä suunta vie ihmiskuntaa kohti uutta linjausta, joka muistuttaa totalitarismia? Viime päivien tapahtumat maailmalla ja meillä vahvistavat sitä, että olemme tulleet mielenkiintoiseen tienhaaraan tässä seikkailussa nimeltä elämä. Jos valitsemme sisimmästä käsin, valitsemme myötätunnon ja sydämen äänen, siirrymme valoon ja yhä rohkeampaan rakkauteen. Jos taas kuuntelemme näitä hälytyssignaaleja pelästyen niitä, saatamme poteroitua ja vaikkapa katkoa siteitä ihmisiin, joihin suhtaudumme epäluuloisesti. Nyt on hyvä hetki tehdä tietoisia valintoja. Jokainen voi omassa sisimmässään oppia tuntemaan sen tien, joka johtaa koko ajan lisää valoa pimeään maailmaan.

Luotan, että suomalainen sisu voi kääntää vielä maailmanpolitiikan toiseen suuntaan. Maailma on yhtä ja ihmisten välinen verkosto on globaali. Tämä verkosto on systeemi, jossa yhden osasen muuttuessa koko verkosto muuttuu. Vaikka jokainen maa maailmassa siirtyisi nyt totalitarismiin, voi yksi maa tehdä poikkeuksen. Jos tällainen ajatus on mahdollista ajatella, sen voi myös toteuttaa. Valo tulee Pohjolasta, on jossain sanottu. Nyt taitaa olla hyvä hetki sytyttää se valo.

Ilon ja Valon lähetti Pohjolasta
Kirjoitan ymmärtääkseni, mitä täällä tapahtuu ja miten suhtautua siihen viisaasti ja elämään luottaen.

Kirjoittaja haluaa pysyä anonyyminä.