Kristallipuolueen näkemys rekkarallista: Convoy Finland 2022

Kristallipuolueen näkemys rekkarallista

ALUSTUS

Kanadasta liikkeelle lähtenyt rekkaralli on rantautumassa Suomeen. Rekkarallisaattue koostuu aivan tavallisista Kanadan kansalaisista, jotka ovat huolissaan maansa tilasta. Saattueen ensisijainen tarkoitus on lopettaa kaikki koronarajoitukset ja -vaatimukset eli poistaa esimerkiksi siihen liittyvät passit, rokotevaatimukset ja elinkeinonharjoittamisen esteet.

Kanadan Ontarioon, jossa maan parlamentti sijaitsee, on ajanut kymmenien tuhansien rekkojen ja muiden kulkuneuvojen saattue. He ovat tukkineet laajalti kaupungin liikenteen, mutta kuitenkin niin, että sillä ei ole vaikutusta yleiseen turvallisuuteen. He ilmoittivat poliitikoille poistuvansa vasta sitten, kun heidän vaatimuksiinsa suostutaan. Kansa on antanut heille massiivisesti tukensa, mitä media on parhaansa mukaan peitellyt. Jopa tiekameroita on suljettu, jotta saattuen koko ja sen kannatus saataisiin pidettyä piilossa.

Myös me Kristallipuolueessa olemme tuoneet esiin totuutta koronasta koko sen olemassaolon ajan, kertoen sen olevan vastaavanlainen huijaus kuin mitä sikainfluenssa aikoinaan oli ja josta nykyinen pääministerimmekin kirjoitti hyvin terävän ja vielä helposti löydettävissä olevan blogikirjoituksen nimeltään Raharikas lääketeollisuus. Tuo blogi on pitkälti sovellettavissa myös korona-aikaan, sillä se paljastaa, miten lääketeollisuus, poliitikot ja media toimivat yhteistyössä kansan etujen vastaisesti. He siis käytännössä luovat keinotekoisen pandemian, jonka kustannukset ja haittavaikutukset kansa maksaa.

Tämän perusteella onkin toivoa herättävää, että kanadalaiset kuljettajat ja muutkin kansalaiset ovat aloittaneet vastatoimet ja kansan puolustamisen rauhallisella sekä väkivallattomalla mielenosoituksella, jollaisella myös Mamatha Gandhi aikoinaan johti Intian kansan ulos Brittien riistohallinnon alaisuudesta.

VARJOT

Koska järjestäytynyt eliittimafia, Maailman Talousfoorumi mukaan lukien, on tarkoituksellisesti luonut pandemian, niin siihen on olemassa myös syyt. Joten, kun heillä on resurssit pandemian luomiseen ja ylläpitämiseen lähes maailmanlaajuisesti, niin voisiko myös rekkaralli olla heidän suunnittelema? Vastaus on: kyllä, ehkä tai sitten ei.

Rekkarallia voidaan helposti käyttää syntipukkina talousjärjestelmäkaaoksen aloitukseen ja tuotantoketjujen romuttamiseen. Moni tietää, että tuon kyseisen eliittimafian ylläpitämä raha- ja talousjärjestelmämme on ajanut kaikki maailman valtiot massiivisen ja koko ajan kasvavan velkataakan alle ja tuo pyramidihuijaus on tulossa tiensä päähän.

Tästä myös Maailman Talousfoorumin johtaja Klaus Schwab on kirjoittanut omalla tulokulmallaan kirjassaan nimeltä The Great Reset, jossa kerrotaan koronan mahdollistavan siirtymisen uuteen talous- ja yhteiskuntajärjestelmään ja jota monet kansainväliset johtavat poliitikot ovat ylistäneet.

Tuo järjestelmä olisi hyvin tiukka kontrolliyhteiskunta, jossa kansalaisten vapaus on riistetty. Siinä heille on luotu digitaaliset identiteetit, joihin on sisällytetty sosiaalinen luottoluokitus, joka määrittäisi ihmisen yhteiskuntakelpoisuuden. Parhaat elämänedellytykset saisi eliitti, kun taas heikommassa asemassa olisivat he, jotka uhmaisivat diktatuurisen hallinnon määräyksiä esimerkiksi kieltäytymällä hyvin usein toistuvista ja terveydelle haitalliseksi todetuista rokotuksista.

VAIHTOEHDOT

Kun koronatoimia on kestänyt reilusti yli kaksi vuotta, niin koko ajan suurempi joukko ihmisiä herää kyseenalaistamaan koronatoimenpiteiden tarkoituksellisuutta. Ylikuolleisuutta koronan sairastamisen vuoksi ei ole, rokotehaitat ovat massiivisia ja koko ajan lisääntyviä, sekä pienten yritysten toiminta on kriisissä.

Me olemme huomanneet, että varsinkin koronan suhteen kaikki suuret eduskuntapuolueet ovat eliittimafian talutusnuorassa, joten he tuskin siirtyvät ajamaan oma-aloitteisesti kansan etua. Jos he eivät sitä tee eikä myöskään kansa aktivoidu puolustamaan koko ajan enemmän loukattavia ihmisoikeuksiaan, niin suuntana on varmuudella The Great Reset ja taustalla oleva Uusi maailmanjärjestys.

Nyt voimmekin siis todeta, että kansan on syytä aktivoitua.

Se miten tuo tapahtuu, näyttää olevan Rekkaralli. On varmaa, että media voidaan valjastaa rallia vastaan ja tällä tavoitellaan kansan keskuuteen levitettävää kahtiajakoa. Silloin voidaan kertoa, että ”koronakriittiset salaliittoteoreetikot” saivat aikaan häiriöitä, jotka aloittivat yhteiskuntakaaoksen; kaaoksen, joka kuitenkin on todellisuudessa osa eliittimafian vuosikymmenien suunnitelmaa sisältäen luokkayhteiskunnan luomisen sekä jatkuvilla rokotuksilla tapahtuvan maailmanlaajuisen väestön vähennyksen. Bill Gates, yksi WHO:n suurimmista yksityisistä rahoittajista, on julkisesti todennut, että väestöä voidaan vähentää mm. rokotuksilla (Bill Gatesin puhe TED-konferenssissa v.2010 katsottavissa YouTubessa).

Eliittimafian suunnitelma on avoimesti esillä, kunhan vain uskaltaa katsoa totuutta silmiin. Tuo onkin asia, joka jokaisen meistä on tehtävä itse ja noustava puhumaan totuuden puolesta.

Rekkaralli voi olla alkujaan eliittimafian suunnittelema, mutta se on kuitenkin kansan toteuttama. Ja siellä, missä on totuuden puolesta taisteleva kansa, on toivoa. Me olemme huomanneet, että passiivinen odottaminen vie asioita koko ajan huonompaan suuntaan, ja tiedämme, että eliitin hallitsema valtamedia on kansaa vastaan.

Joten, oli totuuden puolella seisova kansanliike mikä tahansa, rekkaralli tai jokin muu, niin valtamedia tekee parhaansa kääntääkseen kansan toisiaan vastaan, jotta todelliset juurisyyt; eliittimafia ja heidän kontrolloimansa raha- ja talousjärjestelmän luonne, ei paljastuisi.

MAHDOLLISUUDET

Rekkaralli on työkalu, jolla koronahuijaus voidaan nostaa näkyvästi kansan tietoisuuteen. Se on totta, että se voi olla pimeän agendan alulle panema, mutta yhtä lailla, se voi olla lähtenyt liikkeelle täysin spontaanisti kansan keskuudesta. Vaikka eliittimafia on suunnitellut siirtymistä Uuteen maailmanjärjestykseen jo vuosikymmeniä, niin yksi, mitä he eivät mitenkään pysty täysin ennakoimaan, on ihmisten luovuus, nopeus ja periksiantamattomuus.

Nuo ovat pysyviä valttejamme myös täällä Suomessa ja ne taitavat kiteytyä yhdessä sanassa, joka on Sisu.

Suomen rekkarallin on tarkoitus alkaa perjantaina 4.2. ja me Kristallipuolueessa annamme sille näillä olemassa olevilla tiedoilla täyden tukemme. Tiedämme lähes sataprosenttisella varmuudella, että suomalaiset rekkarallin järjestäjät toimivat sydämestä käsin ja ovat kansan puolella, ja näemme, että Rekkarallista voi lähteä iso muutos parempaan päin.

Sen avulla totuus voi tulla paremmin esiin, joka johtaa nopeampaan positiiviseen yhteiskuntamuutokseen.

TAVOITTEET

Kanadassa rekkarallin tavoitteena on lopettaa kaikki koronavalheet, -rajoitukset ja -vaatimukset. Suomen rekkarallissa on edellämainittujen lisäksi polttoaineverojen puolitus ja hallituksen eroaminen. Lisävaatimuksissa on nähtävissä kolikon molemmat puolet sekä myös niiden muodostama kokonaisuus.

Rekkarallia järjestämässä olevat kuljetusalojen edustajat tietävät, miten ahtaalle heidän elinkeinonsa on ajettu polttoaineverojen myötä. Kustannukset heijastuvat myös heidän asiakkailleen, mikä omalta osaltaan tuhoaa eri alojen pienyritysten elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia. Tämä taas johtaa koko ajan suppeampaan tuotevalikoimaan niin, että tarjonta painottuu entistä enemmän suuryrityksiä kohti.

Nämä edellämainitut vaikeudetkin viittavat myös järjestelmäkriisiimme eli valuvikaiseen raha- ja talousjärjestelmäämme. Se on lähes kaikkien ongelmiemme juurisyy ja niin kauan kuin sitä ei myönnetä sekä korjata kansan etua palvelevaksi, on siitä johtuvat oireet eli ongelmat olemassa.

Tähän väliin onkin syytä muistuttaa, että myös Maailman Talousfoorumi kertoo raha- ja talousjärjestelmämme olevan rikki ja että The Great Reset olisi siihen ratkaisu. Kuitenkin, tuo eliittimafian tarjoama malli on kaukana kansan parhaasta ja se on syytä haudata jo ennen syntymistään.

Suomen rekkarallin kolmas tavoite on hallituksen eroaminen ja tähän liittyvä kysymys onkin, että mitä tulisi tilalle? Tuo kysymys on kuitenkin jokseenkin epäoleellinen, sillä kun kansa osoittaa voimansa ja saa istuvan hallituksen eroamaan, niin seuraava hallitus tietää myös asemansa. Voima on kansalla, jota heidän kuuluu edustaa.

LOPPUSANAT

Me elämme hyvin haastavia aikoja; aikoja, jotka on tarkoitettu tapahtuvaksi. Tämä pimeys, joka nyt nousee nähtäville, on ollut yhteiskunnassamme piilossa hyvin pitkään.

Kansaa, tarkemmin sanottuna kansoja, on hallittu pitkään valheilla ja erityisesti pelkoa lietsomalla. Veljet ja siskot on tarkoituksellisesti käännetty toisiaan vastaan vain siksi, että hyvin pieni osa ihmiskuntaa saisi enemmän rahaa ja valtaa.

Me elämme parhaillaan siirtymäkautta, jossa pimeä aikakausi on päättymässä ja uusi, rakkauteen pohjautuva yhteiskunta on syntymässä. Valheiden kulissit sortuvat, ja totuus ihmisyyden todellisesta luonteesta paljastuu.

Tuo todellisuus, niin se on jotain todella upeaa ja sen toteutumisessa Rekkarallilla saattaa olla oma tärkeä osuutensa.

Kiitos.

Puheenjohtaja Juho Lyytikäinen sekä muu Kristallipuolueen hallitus