top of page

Kuluttamista syvempään elämän tarkoitukseen 

Analyyttisen psykologian perustaja Carl G. Jung sanoi, että se minkä
torjumme itsestämme, ilmenee maailmassa tapahtumana.

Vaikka tämä Jungin henkinen oppi tuntuisikin käsittämättömältä,
niin nyt maailman hiljentyessä aloilleen on kuitenkin paras mahdollinen
hetki kysyä: mitä minussa on sellaista kohtaamatonta,
hyväksymätöntä ja tasapainottamatonta ihmisyyttä, joka ilmenee
tällaisena ulkoisena tilanteena? Mitä ulkoa ilmenevä heijastaa esiin
minusta?

Kun nyt saamme lopultakin pysähtyä ja olla itsemme kanssa, kun olemme
suorastaan pakotettuja pysähtymään, emmekä voi hakea elämän
sisältöä ulkoisesta, meillä on upea tilaisuus tutustua itseemme.

Erityisesti erilaisten johtajien olisi mietittävä näitä kysymyksiä
viimeistään nyt. Mikä minussa, ajattelussani ja toimissani sekä
rakentamissamme yhteisöissä on sellaista, joka ilmentyy näin?

Nostan tässä muita vastuullisemmaksi johtajat siksi, että heillä on
valtaa ohjata toisia, heillä on äänivaltaa ja
vaikutusmahdollisuuksia.

Myös edustuksellisen demokratian puitteissa valtaa saaneet voivat
kääntyä sisäänpäin kysymään, mitä ilmennän ulkoiseen
maailmaan, mikä minusta heijastuu takaisin tällä tavoin?

Luonnollisesti tämä on jokaisen ihmisen vastuulla, mutta
luottamustehtäviin valittujen ennen kaikkea on kannettava tuota
vastuuta ja altistettava itsensä ja toimintansa kestävyys rehelliselle
sisäiselle tarkastelulle.

Me voimme valita. Voimme ohjautua tietoisen elämän tielle, rakentamaan
juurilta kulutuskulttuuria syvempää ihmisyyttä ja syvempiä arvoja
juuri nyt. Juuri nyt, kun kaikki turha kulutus on lakannut, kun monet
nyky-yhteiskunnan itsestään selvyyksiksi muuttuneet toiminnot on
pysäytetty tai vähintään vahvasti kyseenalaistuneet, on syntynyt
tila, jossa voimme ensin pysähtyä ja kysyä ja sen jälkeen alkaa
rakentamaan uutta. Mitä todella tarvitsen elääkseni, mistä tulen
aidosti onnelliseksi, miten haluan loppuelämäni elää?

Nyt poikkeustilan luomassa ikkunassa voimme yhdessä, toinen toistamme
tukien ja rakastaen ohjautua ihmiselämää oikeasti tukevien, meitä
vahvistavien aitojen asioiden äärelle.

Yksi ja hyvin keskeinen koko yhteiskunnan rakenteita ja toimintoja
ohjaava muutostarve on siirtyminen liiketoimintaedellytysten luomisesta
yhteisten asioiden hoidon ykkösprioriteettina perusoikeuksien
kunnioittamisen ja tukemisen strategiaan. Tutkija, filosofi Frank
Martela on samasta asiasta todennut, että tärkeintä on
”hyvinvoinnin asettaminen talouden edelle”. Mitä mieltä sinä
olet, mitä tunnet syvällä sisälläsi oikeaksi suunnaksi?

Tänään tarvitsemme ennakkoluulottomia, sisäisestä eheydestä,
sydänkeskeisesti ja yhteisöllisyydessä toimivia kansalaisia ja heitä
edustamaan valittuja päättäjiä, jotka pystyvät yhdessä ohjaamaan
Suomen kirkkaisiin vesiin. Parhaillaan meneillään oleva kollektiivisen
samean pohjan puhdistus tarvitaan myös, jotta voimme yhteisönä nousta
todellisen, ihmislähtöisen hyvinvoinnin ja perusoikeuksien
suurvallaksi, todelliseksi esimerkiksi ja valoksi maailmaan.

Muutos on varma, kun itsesi muutat. Muutamme itsemme yhdessä kaikkien
korkeimmaksi parhaaksi. Luottakaa, kaikki tulee menemään hyvin.

(Alkuperäisjulkaisu 22.3.2020)

bottom of page