top of page
Elisabeth KUVA 2.jpg

Moikka!

Olen Elisabeth Anetjärvi, 34-vuotias suomalainen parantajanainen Lapista. Tehtäväni on parantaa Suomea lisäämällä ihmisten tietoisuutta parantumisesta ja löytämällä yhteistyössä kestäviä ratkaisuja, jotka toimivat harmoniassa luonnon kanssa. Maailman parantaminen on ollut minulle sisäsyntyinen missio syntymästä asti.


Energiatekniikan diplomi-insinööri
 

Olen syntynyt Rovaniemellä. Juureni ovat Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aikuisiältä tutuin kaupunki minulle on Helsinki. Olen opiskellut Espoon Otaniemessä energia- ja LVI-tekniikan diplomi-insinööriksi, ja sen jälkeen asunut Helsingissä eri sijainneilla noin 10 vuoden ajan. Työurani Suomessa olen tehnyt energia-alalla keskittyen kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja energiatehokkuuteen. Ulkomaan kokemusta minulla on kestävän rakentamisen opinnoista Englannista ja työharjoittelusta Yhdysvaltojen Coloradossa kiinteistöjen energiatehokkuuden parista.

Kutsumus Suomea parantamaan
 

Pari vuotta sitten lähdimme kokeilemaan asumista mieheni kotipaikkakunnalla Vaasassa. Täällä Vaasassa minulla on ollut aikaa vetäytyä, ja pohtia, että mitä haluan seuraavaksi tehdä elämässäni. Nyt alkutalvesta koin kutsumuksen lähteä parantamaan Suomea hakemalla kansanedustajaksi vuoden 2023 vaaleissa. Helsingin vaalipiiri tuntuu minulle luonnolliselta vaihtoehdolta, koska kaupunki on minulle tuttu, edelleen lähellä sydäntä, ja suurimmat verkostoni ovat pääkaupunkiseudulla.

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja vapaa-ajan taiteilija

Viimeisen kahden vuoden aikana olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Koulutuksen kautta olen oppinut valmentavaa otetta ihmisten auttamiseen ja ongelmanratkaisuun sekä rakentavia keskustelutaitoja. Koen, että jokaisella ihmisellä on viisaus itsessään, ja valmentavalla otteella voin auttaa ihmisiä avautumaan  tälle viisaudelle.  Valmentajan koulutuksen lisäksi olen kehittänyt esiintymistaitoja, ilmaisukykyä ja luovuutta Etelä-Pohjanmaan opiston teatterin opintojen parissa. 


Nämä viimeiset kaksi vuotta ovat vahvistaneet minua ihmisenä ja olen laajentanut ymmärrystäni suomalaisista kohtaamalla eri ikäisiä, eri ammateissa ja elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Miksi eduskuntavaaleihin?

Haen kansanedustajaksi, koska haluan aidosti, rehellisesti ja sydämellä ajaa Suomen kansalaisten etua. Koen, että meidän on suomalaisina aika palauttaa vanha kansassa oleva viisaus käyttöön, ja yhdistää siihen modernit ratkaisut ja tekniikat, jotka ovat kehittyneet maapallolla tietoisuuden lisääntyessä. Tuon mukanani eduskuntaan tietoisuutta kaikkiin elämän osa-alueisiin. 

 

Kansanedustajan rooliin olen kasvanut elämänkokemuksen ja itsetuntemuksen vahvistumisen myötä. Koulutukseni, elämänkokemukseni ja monipuolisten verkostojen ansiosta minulla on laajaa ymmärrystä ajankohtaisiin aiheisiin kuten energiakriisiin ja terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen kehittämiseen. Koen, että sosiaalisena, energisenä ja  positiivisena persoonana, joka haluaa kehittyä jatkuvasti, sovin hyvin kansanedustajaksi.

Lisää ratkaisuja energiakriisiin

Ajankohtaiseen energiakriisiin haluan tuoda tietoisuutta ja uusia näkökulmia. Meidän tulee jatkuvasti kehittää uusia tapoja tuottaa ja kierrättää energiaa puhtaasti ja kestävästi eikä jäädä kiinni mihinkään tällä hetkellä olemassa oleviin ratkaisuihin. Ratkaisujen tulee olla harmoniassa luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin kanssa, ja niitä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti.

Täydentävät hoidot osaksi Suomen terveyden- ja sairaudenhoitoa


Toinen kiinnostuksen kohteeni on Suomen terveyden ja sairauden hoidon kehittäminen.  Haluan tuoda lisää tietoisuutta sairauksien ja oireiden juurisyistä sekä lisätä tarjolla olevia vaihtoehtoja parantumiseen. Tavoitteenani on, että vaihtoehtoiset ja täydentävät hoitomuodot tulevat näkyväksi osaksi Suomen terveyden ja sairauden hoitoa. Tämä vaatii toimivan yhteistyön rakentamista lääkäreiden, sairaanhoitajien ja vaihtoehtohoitoja tarjoavien tahojen välille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ainutlaatuisuuden tukeminen

Kolmas kiinnostuksen kohteeni on lasten ja nuorten hyvinvointi sekä Suomen koulutusjärjestelmän kehittäminen. Tavoitteeni on, että opetuksesta tulee valmentavaa niin,  että lapset oppivat itsenäisiksi ja kriittisiksi ajattelijoiksi. Opettajan tehtävä on auttaa lasta löytämään omat vahvuutensa ja tukea häntä loistamaan autenttisena itsenään. Tunnetaitojen opettaminen on tärkeää toteuttaa jo päiväkoti-iästä lähtien ja sen tulee pysyä tärkeässä osassa opetussuunnitelmassa.


Muutos lähtee sinusta ja minusta. Yhteistyön avulla voimme luoda Suomesta meille ja tuleville sukupolville entistä paremman paikan elää. 

Miksi juuri Kristallipuolue?

Toivon, että tulevaisuudessa olemme tilanteessa, jossa on kansan valitsemia kansanedustajia ilman puolueiden tuomia vastakkainasetteluja. Tällä hetkellä puolue tulee vielä valita, jos halua päästä kansanedustajana vaikuttamaan. Valitsen Kristallipuolueen, jonka arvot ilo, totuus ja rakkaus ovat myös minulle tärkeimmät arvot. Kristallipuolueesta kumpuaa lämmin henki, jossa jokaista arvostetaan autenttisena itsenään.

Tämä on puolue, jossa voin olla täysin oma itseni. Olen valmis kansanedustajaksi ja tekemään vaalityötä Kristallipuolueen viemiseksi eduskuntaan vuonna 2023.

KIRJOITUKSET JA VIDEOT

x.xx.2023

1. Kannanottoni

Tulossa pian!

Yhteydenotto

Jos haluat auttaa kampanjassani tai sinulla on muuta sydämen asiaa, niin ota yhteyttä!

e-mail: elisabeth.anetjarvi@protonmail.com
Nettisivut: www.elisabethanetjarvi.fi

 

bottom of page