Outi Hallikainen

Puheenjohtajisto

 

Tämä muutos, se tehdään yhdessä. 

Löysin Kristallipuolueen lokakuussa 2018. En kuitenkaan heti hypännyt innosta kiehuen heidän kelkkaansa, vaan tutkin asiaa ja kävin tapaamassa porukkaa. Vakuutuin, että tässä on vihdoin ihmisen ja luonnon puolella oleva yhdistys, ja pian myös tuleva puolue.

Kristallipuolueen arvot mm. se, että elämällä on myös henkinen ulottuvuus, terveydenhuollon monipuolistaminen vaihtoehtoishoidoilla, päätäntävalta Eu:lta takaisin Suomeen, rahanluontijärjestelmän ja yksityispankkien vallan palauttaminen valtiolle, sekä päätökset maahanmuutosta Suomelle itselleen vetoavat minuun ja siksi halusin antaa energiani näiden tärkeiden asioiden puolustamiseen. 

Matkan varrella koettua ja opittua...

Päätäntävalta kansalle

Koen hyvinvointimme kannalta tärkeimmäksi tehtäväksi saada päätäntävallan kansalaisille, niin pienissä kuin isoissa asioissa, niin valtion kuin koko maailmanlaajuisesti. 

Yksi Kansa – Yksi Planeetta – Yksi Aika

Me olemme maailman perhettä, kansoina ja yksilöinä, ja asumme yhteisellä planeetalla. Nyt, on se aika, jolloin ymmärrämme yhteisen onnellisuuden tärkeyden ja toimimme sen eteen.

Päätöksenteko läpinäkyväksi

Arvoni ovat syvästi henkisyydessä, hengellisyydessä, ekologisuudessa ja totuudellisuudessa. Toivoisin voivani vaikuttaa maailmassa siihen, että politiikka ja päätöksenteko tulisi täysin läpinäkyväksi ts. kansainväliset ”pahaveliverkostot” korvattaisiin paikallistason päätöksenteolla. Päätöksenteko takaisin kyliin, kaupunkeihin, maakuntiin ja valtioihin tämänhetkisen globalismin ihannoinnin sijaan.

Kun rakenteet toimivat, ihmiset pääsevät toteuttamaan omia elämäntehtäviään.

Maalaisjärjellä ajateltuna

Olen harrastanut vanhan ajan ihannointia ja vintagea lähes koko ikäni, ehkä osittain tämän takia Kristallipuolue tuntuukin minulle oikealta vaihtoehdolta yhteisten asioiden hoitoon, jota myös politiikaksi kutsutaan, koska koen Kristallipuolueen arvot ja niiden pohjalta rakentuneet teesit vanhan kunnon maalaisjärjen mukaisiksi.

Minua viehättää Kristallipuolueen tavoite saada Suomelle kansallinen päätäntävalta takaisin nykyajan tietämyksellä ja henkilökohtaisella vapaalla tahdolla.