Sanna Seesvalo

Hallituksen jäsen

Olen 43-vuotias tamperelainen kahden teinin äiti. Kristallipuolue veti minua puoleensa jo monta vuotta sitten, tunsin, että tässä on jotain erityistä, vaikka sinällään politiikka ei ole minua kiehtonut
koskaan.

Nopeasti tajusin, että nyt on koolla samanhenkinen ryhmä ihmisiä, me kaikki haluamme aktiivisesti luoda parempaa maailmaa. Parempaa ihmiselle, niin, että systeemi palvelee ihmistä, eikä ihminen systeemiä.

Haluamme tehdä yhteiskunnan, jossa jokainen on arvokas, jossa kenenkään ei tarvitse tuntea huonommuutta henkilökohtaisten piirteidensä tai ominaisuuksiensa vuoksi, yhteiskunnan, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua, sellaisella tavalla, kuin itselle on mahdollista. Ja nyt se on mahdollista virallisessa puolueessa!

Kristallipuolueessa minulla on vapaus toimia omasta sisäisestä vapaudestani käsin, omaa totuuttani kunnioittaen, yhdessä muiden samat arvot jakavien kanssa. Olen kiitollinen ja innoissani saadessani olla mukana tällä huikealla matkalla!

Matkan varrella koettua ja opittua...

SISÄISET VOIMAVARAT OVAT USEIN PIILOSSA

Kun tarvitsee apua, eikä sitä saa sieltä, mistä sitä virallisen systeemin mukaan pitäisi saada, jää
vain kaksi vaihtoehtoa: joko luovuttaa tai kaivaa itsestään voimavaroja, joiden olemassaolosta ei
ennen tätä viimeistä reunaa ole tiennytkään.
Nämä kokemukset omalla kohdallani ovat herättäneet halun rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa
inhimillisyys on arvo, eikä heikkous. Ihminen saa tukea omien voimavarojensa löytämiseen, eikä
ole vain passiivinen toimenpiteiden kohde. Yksilö saa tukea kasvamiseen omaksi parhaaksi
itsekseen, jo varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta alkaen.

KEHO-MIELI ON KOKONAISUUS, TAIDE ON SIELUN RUOKAA

Ekspressiivinen taideterapia avasi minulle aivan uudenlaisia näköaloja maailmaan ja ennen
kaikkea itseeni. Opin perinpohjaisesti, miten paljon koko ihmisen olemukseen vaikuttavatkaan
syvällä olevat uskomukset ja ajatukset itsestämme. Ja miten suuri osa niistä tulee kuitenkin
ulkopuolelta, valmiiksi annettuina. Ja miten voimallinen prosessi onkaan muuttaa uskomuksiaan ja
ajatuksiaan taiteen tekemisen kautta, tekemisen, joka mahdollistaa asioiden käsittelyn
symbolisella tasolla ja näin myös alitajunnan.
Taide kuuluu kaikille, niin sen tekeminen, kuin jonkun toisen teoksista nauttiminenkin.

TIETOISUUS JA AJATTELUN VOIMAN KEHITTÄMINEN

Kun keskityn kuuntelemaan toisen ihmisen puhetta yrittäen kokea sen, mitä hän kokee, saan
paljon enemmän tietoa, kuin vain kuuntelemalla hänen sanojaan. Kun tarkastelen sitä, mitä hänen
kertomuksensa minussa herättää, saan tällöin paljon laajemman näkemyksen ja kokemuksen, kuin
vain arkitietoisuuden älyllisellä tasolla hänen sanojansa ajattelemalla.
Kun tarkastelen sitä, mistä ajatukseni tulevat, arjessa ne ovat usein jonkun toisen sanomia. Kun
olen opetellut kehittämään ajatteluani voimana, olen tullut tietoiseksi siitä, millainen kaikkeen
vaikuttava voima tällä tietoisella ajattelulla onkaan.
Jos tarkastelemme tietoisesti sitä, millaisia ajatuksia ajattelemme, miten ne ohjaavat
olemustamme, toimintaamme ja kommunikointia muiden ihmisten kanssa, pystymme luomaan
paljon tietoisemmin maailmasta parempaa.