Jarkko Kari

Tulin tähän maailmaan auttaakseni muita, mutta ensin minun piti auttaa itseäni. Nyt voin taas auttaa muita — auttamaan itseään, jotta he voivat vuorostaan auttaa muita. Ja näin tämä rakkauden kiertokoulu jatkuu, kunnes olemme kaikki taas yhtä. Tämä on meidän jokaisen tie, kun sen vain tiedostamme ja hyväksymme.                          Kuinka voin auttaa Sinua?

Uuden maailman sankarit.

 

Ammatilliselta taustaltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori sekä tiedonhankinnan ja -käytön dosentti, joka teki Tampereen yliopistolla informaatiotutkimuksen alan väitöskirjan (2001) rajatiedon etsimisestä ja käyttämisestä. Olin selkeästi suuntautunut tieteen ja henkisyyden yhdistämiseen, mikä oli akateemisessa maailmassa hyvin haastavaa. Nyt opiskelen yhteisöpedagogiksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja suunnittelen maailmaa parantavia hankkeita. Määrittelen itseni ja muut kaltaiseni uuden maailman sankareiksi! Olen kehittämässä tällä teemalla yhteisöllistä toimintamallia. Näissä yhteyksissä käytän sankarinimeäni Muhammad Ali. Tämä ei liity nyrkkeilyyn mitenkään, vaan tehtävääni rohkaista muita esimerkilliseen toimintaan.

Henkisen kasvun lisäksi toinen suuri rakkauteni on kestävää elämäntapaa edistävät yhteisöt. Kesti puoli vuotta, ennen kuin löysin Suomesta sellaisen toiminnassa olevan asuinyhteisön, joka vastaa arvojani ja tukee suunnitelmiani. Uudenvuoden päivänä 2019 asetuin Sastamalaan, Kultaisen Aikakauden Keskukseen. Toimintamme perustuu universaalin rakkauden tietoiseen harjoittelemiseen ja harjoittamiseen, mitä kautta luomme paratiisia Maan päälle.

VAALILUPAUS 1: Lupaan edistää kestävää kehitystä kokonaisvaltaisesti. Meidän on otettava huomioon ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja henkinen kehitys tasapuolisesti.

Jo vuosia ennen kuin tutustuin Kristallipuolueeseen minusta tuntui, että Suomessa tarvitaan aivan uudenlaista ajattelua edustava puolue, joka ajaa IHMISEN (tai laajemmin: ELÄMÄN) asiaa. Asiat pitää kääntää oikein päin tästä nykytilanteesta, jossa kaikki näyttää olevan väärin päin. Poliitikon velvollisuutena on ajaa kokonaisuuden eli koko biosfäärin etuja, ei vain jonkin ryhmittymän etuja. Tästähän ne yhteiskunnalliset ristiriidat ja epäkohdat johtuvat. Emme voi enää elää tällaisessa erillisyyden jakautuneessa maailmassa — se on mennyttä aikaa.

Koska olemme kaikki samassa veneessä, mikään ei voi oikeuttaa ihmisten eriarvoista asemaa. Yhdenvertaisuus on ihan oikeasti yhteiskuntamme kulmakivi. Tämä ei ole vain sanahelinää. Minustakin voisi virallisessa terminologiassa sanoa, että olen ollut enemmän tai vähemmän ‘syrjäytynyt’ jo lapsuudestani saakka. Tiedän siis, millaista on elää ‘normaalin’ yhteiskunnan äärirajoilla, missä ihmistä ei kuulla eikä nähdä. Olenkin aina ollut heikompien puolustaja, enkä lepää ennen kuin kaikilla on sama mahdollisuus täyteen elämään. Tämän tien olen valinnut yhä tietoisempana siitä, että vanha materialistinen yhteiskunta ei enää toimi, ja että meidän tulee rakentaa sen tilalle kokonaan uusi — perustuksista lähtien. Tämän kultaisen aikakauden johtotähtenä on kaiken ykseys ja universaali rakkaus.

Ilmastonmuutos on todellinen ilmiö, mutta se ei ole pääosin ihmisen toiminnan syytä. Ilmaston lämpeneminen johtuu enimmäkseen auringon ja maapallon luonnollisista sykleistä. Tietenkin kaikenlaiset päästöt pitäisi minimoida, mutta niillä ei ole paljoakaan vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Sen sijaan saastuttaminen on haitallista kaikelle orgaaniselle elämälle, joten päästöttömän ja turvallisen teknologian kehittämisen tulisi olla yksi yhteiskuntamme painopistealueista. Itse olen edistämässä mm. eksoottista vapaaenergiateknologiaa, jolla saa ilmaista ja puhdasta energiaa.

Jos jollakin teknologialla on haittavaikutuksia, se ei edusta kestävää kehitystä. Sille pitäisi löytää parempi vaihtoehto, josta ei ole haittaa tai jonka haitat ovat ainakin pienempiä. Esimerkiksi 5G-verkon tapauksessa ollaan menossa väärään suuntaan, koska sillä näyttää olevan mm. terveyden kannalta selvästi pahempia sivuvaikutuksia kuin 4G:llä. Tiesitkö että 5G-mastoja täytyy olla muutaman korttelin välein, jotta saadaan ’tehokas’ kenttä? Haluaisitko todella asua tällaisessa säteilysaasteessa? Kyllä langaton verkko täytyy pystyä järjestämään siten, että sillä ei ole haittavaikutuksia eikä sitä käytetä väärin.

Monet alkuperäiskansat aidosti kunnioittavat Äiti-Maata ja toisia ihmisiä. Esimerkiksi Amerikassa cherokee-kansan filosofia sanoo: ”jos se ei ole hyvä kaikille, se ei ole hyvä lainkaan”. Todella hyvä ohje kestävään kehitykseen, sanon ma! Pohjimmiltaan kestävä kehitys on hyvin yksinkertainen asia: jätämme seuraavalle sukupolvelle paremman maailman kuin mitä meillä oli.

VAALILUPAUS 2: Lupaan edistää tietoisuuden vallankumousta.    Rakkaus ja rohkeus ovat avaimet sankaruuteen!

Epäilenpä että perinteiset arvot ovat ajaneet maamme nykyiseen kriisiin: päällisin puolin kaikki näyttää olevan kunnossa, mutta henkisesti yhteiskuntamme on rikki. Vai onko kyse sittenkin arvoista, joita globalismi meille syöttää? Kansakuntamme tulee käydä arvokeskustelu puhtaalta pöydältä: mikä on oikeasti tärkeää, ja mikä on meidän uusi visiomme? Voisimmeko jo siirtyä informaation ja talouskasvun aikakaudesta eli hopea-ajasta viisauden ja henkisen kasvun aikakauteen eli kulta-aikaan?

Kestävää kehitystä ja parempaa maailmaa ei koskaan saavuteta, ennen kuin kasvamme sisäisesti aikuisiksi. Meidän on rohjettava siirtyä egon itsekeskeisyydestä sydämellä palvelemiseen. Uuden Suomen luomiseen täytyy meidän jokaisen osallistua — kasvamalla siihen sankaruuteen, johon meidät on tarkoitettu. Esimerkiksi omien etujen uhraaminen on sellaista jalomielisyyttä, josta tulevat sukupolvet tulevat meidät muistamaan, ja jolla ennen kaikkea pelastamme itsemme ja maailman. Samoin toisten loukkaamattomuus on tärkeä arvo. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi piilotella totuutta tai tehdä kompromisseja. Nyt jos koskaan on aika puhdistavalle totuudelle, jolla vapaudumme vääryyksistä.

Päättäväisiä toimia tarvitaan lähinnä korruptoitunutta eliittiä vastaan, että heidät saadaan pois vallasta myrkyttämästä yhteiskuntaamme. Sama pätee paatuneisiin rikollisiin. Sen sijaan pahantekijät, joilla nähdään vielä olevan toivoa, tarvitsevat kaikkein pehmeimpiä menetelmiä, niin että he löytävät itsensä ja todellisen tarkoituksensa. Heissäkin asuu rakkaus. Todellakin — meistä jokaisella on sisäinen kompassi: SYDÄN! Sydäntämme seuraamalla emme voi tehdä mitään väärää. Universaalin rakkauden ja ykseyden tilassa ratkeavat kaikki ongelmat.

Maailman ongelmat eivät siis ratkea ‘tuolla jossakin’, vaan ne ratkeavat tässä ja nyt, omassa tietoisuudessamme. Kaikki mitä ulkopuolellamme tapahtuu on vain heijastusta sisimmästämme. Meillä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin oma tietoisuutemme, ja tämän haltuunotto on tärkeintä, mitä elämässä voi tehdä. Se on avain siihen kauniimpaan todellisuuteen, josta olemme joskus nähneet häivähdyksiä. Haastan yhteiskuntamme ottamaan sydämen asiakseen edistää jokaisen kasvamista tietoisuudessa, sillä vain rakkaus, rohkeus ja ykseys voivat pelastaa maailman. Tarvitsemme tietoisuuden koulutusohjelmia ja harjoitusympäristöjä kaikilla oppiasteilla ja kaikilla aloilla. Sanotaan että “Valo tulee Pohjolasta”, joten voisiko Suomesta tulla ensimmäinen tietoinen kansakunta?

 

Vaalilupaus 3: Lupaan edistää yhteisöllistä työtä ja koulutusta. Jokaisella on paikkansa uudessa maailmassa.

Nyt kun kansa on heräämässä puolustamaan luontoa, olisi täydellinen sauma ehdottaa tuhoisille kaivos- ja tehdashankkeille parempia vaihtoehtoja: mitä on se yhteinen ja erityinen hyvä, jota ihmiset oikeasti haluavat? Tämä voi pohjautua alueen ’henkeen’ tai ainutlaatuisiin vahvuuksiin, taikka sitten väestön yhteisiin unelmiin. Voisiko tässä olla laajemmin lähtökohta kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen toimintamallille, jonka edelläkävijänä olisi Suomi?  

Tähän liittyen on työstetty jo vuosikaudet suunnitelmia monille isommille ja pienemmille kehittämishankkeille, joilla yhteiskuntamme voidaan viedä seuraavalle tasolle. Toteutuessaan näillä hankkeilla tulee olemaan huomattava myönteinen vaikutus valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti (luontosynergiaa, uutta teknologiaa, työpaikkoja, asukkaita maaseudulle, yhteisöllisyyttä, kestävää matkailua, imagon kohentumista, ihmisenä kasvamista, taloudellista kukoistusta, jne.). Yhdessä voimme saavuttaa jotain paljon suurempaa ja ihanampaa kuin riistokapitalistisella toiminnalla, joka itse asiassa pilaa alueen mahdollisuudet.

Ehdotankin että luomme ’tiekartan’, jolla käännämme tilanteen voitoksemme ja pääsemme rakentamaan jotain todella innovatiivista. Kunkin alueen suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityö tapahtuisi yhteisöllisesti niin, että siihen voisivat osallistua tasavertaisesti alueen kaikki toimijat eri sektoreilta: asukkaat, julkishallinto, yritysmaailma ja järjestösektori. Jokainen meistä on vastuussa siitä, millaisen maan jätämme jälkipolville. Kun löydämme yhteisen arvopohjan, löydämme myös yhteisen vision joka mahdollistaa monenlaiset unelmat. Sitten vain sankarit käykäämme luomaan uutta maailmaa, kukin toteuttaen omaa kutsumustaan yhteisön voimalla ja luontoa kunnioittaen!  

Voisiko perustulo mahdollistaa tuollaisen toimintamallin? Jotkut ovat sitä mieltä, että pieni perustulo (esim. 700–900 EUR/kk) on vain orjuuttamisen uusi muoto. Ihmisillä ei siltikään olisi rahaa enempää kuin sen verran, että juuri ja juuri tulee toimeen. Palkkojakin voitaisiin alentaa sillä perusteella, että ”sinähän saat jo perustuloa, niin ei tarvitse maksaa niin paljoa palkkaa”. Jos perustulo olisi vaikka 2000–3000 EUR/kk, niin sitten olisi ihan toinen juttu.

Mikäli halutaan edelleen säilyttää rahatalousjärjestelmä — eikä siis vieläkään siirtyä resurssipohjaiseen (RBE) solidaarisuus/yhteisötalouteen — niin miksei yksinkertaisesti voisi olla niin, että meistä jokainen vaan saa rahaa kaikkeen mitä tarvii, ja me vuorostamme toteutamme unelmaamme paremman maailman hyväksi? Toki tämän voisi kenties vastikkeellistaa niin, että haemme rahoitusta erilaisten projektien toteuttamiseen. Nämä voisivat olla ihan mitä vaan Maan ja Taivaan väliltä, kunhan jollakin tavalla olisivat kestävää kehitystä edistävä lahja yhteisölle/yhteiskunnalle/maailmalle.

Olen mukana kansainvälisessä rahoitusverkostossa, joka tulee laittamaan maailmantalouden uusiksi. Tämä tarkoittaa nimenomaan projektipohjaista työskentelyä yhteisöjen ja luonnon hyväksi. Maailman parantamisessa riittää rajattomasti työtä. Tämä ei tule olemaan rahasta kiinni, sillä sitä kyllä riittää. Rajan tulee asettamaan sydämemme: mihin rakkautemme yltää? Hyvät naiset ja herrat: olemme Kultaisen Aikakauden kynnyksellä.

Erään määritelmän mukaan politiikassa on kyse jonkin ryhmittymän etujen ajamisesta kaikkien muiden kustannuksella. Minä en olekaan poliitikko vaan holiitikko: olen ykseyden eli kokonaisvaltaisen ja kaikkiallisen, kestävästi kehittyvän elämän edistäjä. Tehkäämme siis kvanttihyppy ja siirtykäämme politiikasta holitiikkaan!

Olen Pirkanmaan ehdokas nro 99

Tämä muutos, se tehdään yhdessä.

Yksi Kansa – Yksi Planeetta – Yksi Aika

Me olemme maailman perhettä, kansoina ja yksilöinä, ja asumme yhteisellä planeetalla. Nyt, on se aika, jolloin ymmärrämme yhteisen onnellisuuden tärkeyden ja toimimme sen eteen.”

Täytä Kannattajakortti ja Tue Muutosta!

Kannattajakortin täyttäminen ei sido mihinkään, ei jäsenyyden eikä vaalien suhteen. Tietoja ei myöskään jaeta eteenpäin.

Kerro kavereillesi...
  • 186
    Shares
  • 186
    Shares
Liity Odotuslistalle

Liity Odotuslistalle

Liity odotuslistalle, ja kuulet ensimmäisten joukossa sähköisestä kannatusmahdollisuudesta.

Sinut on lisätty odotuslistalle onnistuneesti.