Kalevi Riikonen

Tehdään yhdessä tätä työtä, tätä viimeistä taivalta.              Älä odota, että joku toinen tekee tuota tehtävää puolestasi! Ryhdy toimeen ja lunasta oma osasi kosmisesta sopimuksestasi! Näytetään, että todellinen ja ainoa Oikea Voima on Kollektiivisen Mielen Keskitetty Voima.

Maailmojen sillanrakentajana idän ja lännen polttopisteessä.

Olen 68 vuotias, pitkän linjan mies ja työkokemusta sekä teollisuudessa että itsenäisenä yrittäjänä. Asun OKT haja-asutusalueella Mäntsälässä, yhdessä avopuolisoni Hanna-Marian kanssa. Raittiit elämäntavat omaava, entinen elämäntapayrittäjä (eläkkeellä v. 2015 saakka). Harrastamme lavatanssia niin usein kuin se suinkin on mahdollista.

Työurani alkoi v. 1971 armeijan jälkeen yhteiskunnan velvoitteiden edellyttämällä tavalla mekaanisen puunjalostusteollisuudessa erilaisissa työtehtävissä. Ennen oman yrityksen perustamista toimin työnjohtotehtävissä taloteollisuudessa ja sen jälkeen viimeiset 13,5 vuotta sahateollisuuden piirissä.

Oman toiminimeni perustin v. 1994, koska ensimmäinen kirjoittamani kirjani, Universaalista Opetusta Kosmoksesta, oli julkaistu edellisenä vuonna. Lisää kirjallista tuotantoa seurasi v. 1996 yhdistelmäkirja II – III UOK. Seuraavat kaksi kirjaa Valo Elämän Yhdistäjänä ja Kohti Kosmista Kansalaisuutta – julkaisin v. 2018. Seuraavan kirjan kokoaminen on jo alkanut.

Varsinainen henkisempi vastuun ottaminen planetaarisiin haasteisiin käynnistyi kahdesta sanasta v. 1985 ja nämä ovat KOHTALON VARAJOUKKO. Tuosta suuren voiman läpivirtauksesta alkoi koko maallisen elämäni arvomaailman uudelleen jäsentyminen. Alkaen käsittää sitä eriarvoistavaa kaaosta jossa koko ihmiskunnassa olemme… Viimein käynnistyi se todellinen tarkoitus ja syy ymmärtää aikaisempaa enemmän Luoja Suuria Töitä.

Keskityin elämäntapayrityksessäni oman esimerkkini kautta LAAJEMMAN TIEDON eteenpäinvientiin mm. terveistä elämäntavoista, luontaisterapioista, kotimaisesta ravinnosta, Suomen henkisestäsillanrakentajan tehtävästä idän ja lännen vastakkaisten aatteellisten ja näkemysten voimien välissä. Aikamme suurempia haasteista yksilöille ovat mm. oman tietoisen vastuunottaminen elämästään… Pystyä luomaan oma selkeämpi todellisuutensa valtamedian vääristelevästä viestinnästä huolimatta…  

Mitä enemmän aloin ymmärtää yhteiskunnallisia epäkohtia ja yleensä kaikenlaista tarkoitushakuista eriarvoistamista, sitä ahdistavampana aloin kokea oman riittämättömyyteni moninaisten ja laajojen ongelmien edessä. Vaikka ymmärsin ongelmat ja niin järjettömältä tuntuvat haasteet, päätin siitä huolimatta yrittää saada ihmisiä valitsemaan kestävän kehityksen arvojen suuntaan.  

Lupaukseni v. 1985 Valon Voimille toimia kykyni ja tietotaitoni mukaan KOHTALON VARAJOUKOSSA on ohjannut universaalia elämääni Maa-planeetan ja planeettajärjestelmän elämänlaadun eheyttävässä korjaamisessa.  

JOS Kaikkeuden Viisaus ja kerrankin rehelliset vaalit mahdollistavat tulla valituksi edustamaan kansaa, SANAN VARSINAISESSA TARKOITUKSESSA, teen kaikkeni oman ymmärrykseni ja tietotaitoni kautta täyttääkseni kohdalleni uskotun koko kansan tasapuolista etua toteuttavan ihmisyyden tehtävän. Sisäinen lupaukseni Ajattomuuden Tietoisuudelle velvoittaa tekemään parhaani koko kansamme sisäisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvojen toteuttamisessa.

 

Vetoomus paremman Suomen puolesta.

Me, Suomen kansa, vaadimme, että Suomen valtion johdon ja virkamiesten on ajateltava tämän maan parasta. Sen lisäksi Suomen valtion johdon on toimittava rauhan hengessä ”idän ja lännen” välissä, luotava yhteistyötä, eikä vastakkainasettelua minkään valtioiden, tai ihmisryhmien välille.

Suomi ei voi olla jonkin maan tai ihmisryhmän puolella, jolloin se on samalla jotakin toista vastaan. Suomen valtion johdon on ymmärrettävä, että vastakkainasettelulla ei ole koskaan saatu aikaan hyvää, eikä tulla saamaan jatkossakaan. Suomen valtion johdon ja virkamiesten on ymmärrettävä moraali ja etiikka päätöstensä taustalla.

Valtion johdon on kuunneltava päätöstensä tekoprosessissa laajaa asiantuntijakuntaa ja kansalaisia. Mikä ei tarkoita pelkkiä virkamiehiä, vaan myös muita alansa asiantuntijoita. Mitkään päätökset eivät voi huonontaa kansalaisen oikeuksia, elämää, toimeentuloa, mahdollisuuksia olla täysivaltainen kansalainen.

Mitään päätöksiä ei voi alistaa ”markkinavoimille”, eikä ihmisten eriarvoistamista saa perustella rahalla määriteltävillä perusteilla. Sellainen politiikka, missä rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy, ei ole yhdenkään sivistysvaltion, tai hyvinvointivaltion tapa hoitaa politiikkaa. Kaikista päätöksistä pitää näkyä ihmisyyteen ja ihmisarvoon perustuvat motiivit.

Valtion johdon sekä virkamiesten tehtävä on puuttua veronkiertoon ja yksityisten yritysten valtaviin voittoihin, joita on saatu aikaiseksi työntekijöiden matalilla palkoilla ja irtisanomisilla voiton lisäämiseksi, tai esim. huonolaatuisella rakentamisella, tai hintojen moraalittomalla nostolla.

Valtion johdon ja virkamiesten tulee myös puuttua elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden valtavaan bisnekseen ja valehteluun, jolla yritetään vääristää sitä mikä on ihmiselle, eläimille ja luonnolle terveellistä. Heidän tulee myös puuttua muihin maihin valuviin rahavirtoihin, jotka kuuluisivat Suomen valtiolle, eli kansalle.

Valtion johto ei voi olettaa, että jokin ihmisryhmä joutuisi elämään velaksi, esim. opiskelijat. Suomen valtion johto ei saa perustella esim. leikkauspolitiikkaa rahan puutteella. Kaikista päätöksistä on kautta linjan nähtävä korkean moraalin mukaiset perusteet, millä kansa saa elää tasa-arvoista elämää muiden kansalaisten rinnalla.

Oikeudet ja velvollisuudet on oltava yhtäläiset kaikille kansalaisille mihinkään katsomatta. Kaikkien kansalaisten on saatava samanlainen, tasa-arvoinen kohtelu. Suomen valtion johto ei voi toimia kansalaisia, eikä rauhanajatusta vastaan.

Tämä sisältää mm. sotaharjoitukset Suomen maaperällä.

Suomen oloja ja kaupankäyntiä koskevan TTIP-sopimuksen, mikä tuntuvasti tulee heikentämään kaupankäyntiä Suomessa ja johtaa suuryhtiöiden ylivaltaan Suomen(kin) markkinoilla.

Suomen pohjavesiä ei saa myydä monikansallisille yhtiöille, mistä olisi tuntuvaa haittaa Suomen luonnolle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Suomen valtion johdon on tuettava talouden tervettä kehitystä ja eteenpäin menoa.

Kaikki toimenpiteet, mistä on haittaa Suomen kansalle, muille kansoille, omalle terveelle taloudelle ja hyvinvoinnille, on heti muutettava myönteistä yhteistä tulevaisuutta tukeviksi.

Jos Suomen valtion johto ja virkamiehet eivät noudata päätöksissään oman valtion, maa-alueen, luonnon, kaikkien kansalaisten etua kansalaisuuteen katsomatta, vaan alistavat itsensä ”markkinavoimille”, tai yksipuoliseen määräysvaltaan perustuvalle politiikalle, on johdon välittömästi erottava ja päätökset peruttava. Kaikkien päätösten tulee olla läpinäkyviä ja niiden tulee olla selitettävissä salailematta mitään yksityiskohtaa, mitkä ovat päätösten taustalla.

Olen Uudenmaan ehdokas nro 457!

Tämä muutos, se tehdään yhdessä.

Yksi Kansa – Yksi Planeetta – Yksi Aika

Me olemme maailman perhettä, kansoina ja yksilöinä, ja asumme yhteisellä planeetalla. Nyt, on se aika, jolloin ymmärrämme yhteisen onnellisuuden tärkeyden ja toimimme sen eteen.”

Täytä Kannattajakortti ja Tue Muutosta!

Kannattajakortin täyttäminen ei sido mihinkään, ei jäsenyyden eikä vaalien suhteen. Tietoja ei myöskään jaeta eteenpäin.

Kerro kavereillesi...
  • 392
    Shares
  • 392
    Shares
Liity Odotuslistalle

Liity Odotuslistalle

Liity odotuslistalle, ja kuulet ensimmäisten joukossa sähköisestä kannatusmahdollisuudesta.

Sinut on lisätty odotuslistalle onnistuneesti.