Krista Lagus

Tietoa on riittävästi. Viisaus nähdä metsä puilta ja suunnata huomio ja toiminta oleelliseen tarvitsee sydämen puheen kuulemista. Lähdin mukaan tekemään muutosta ennen, kuin Suomi Oy on kokonaan myyty ulkomaisille sijoittajille.

Työskentely yhteiseksi hyväksi luo merkityksellisyyden kokemuksen.

Tutkimustyössäni digitaalisen yhteiskuntatieteen professorina painottuu ihmisten kuuleminen. Nähtyäni ’pienen ihmisen hätää’ Suomi24-keskusteluissa riittävästi, ihmetyttää miksi politiikka ei kykene parantamaan asioita kaikkien kannalta tasapuolisesti. Teknologia voidaan valjastaa harvalukuisen eliitin tai meidän kaikkien hyödyksi. Sairaanhoidossa, vanhustyössä ja koulutuksessa voidaan keskittyä kaikkien olojen ja ihmisarvoisen kohtelun parantamiseen. Tai kaiken ja kaikkien myymiseen ja rahan ja varallisuuden kanavoimiseen nimettömiin taskuihin, voideltujen tai ymmärtämättömien käsien välittämänä. 

Voimme asettaa eri ihmisryhmät kilpailemaan keskenään, tai kehittää yhteistyössä meille kaikille hyvää yhteiskuntaa. Työskentely yhteiseksi hyväksi luo merkityksellisyyden kokemuksen. Tätä varten tarvitaan johtajia, joiden voimme luottaa toimivan yhteiseksi hyväksi muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. 

Työ on arvokasta vain jos se tuottaa ihmisten kokemaa arvoa. Jos työn tekijä ei koe työtään arvokkaaksi, ehkä se työ kannattaisi jättää tekemättä? Myötätunnon, rakkaudellisuuden ja ymmärryksen kautta havaitsemme myös muiden elollisten kokemuksen merkityksen ja arvon. Silloin nämä voivat tulla osaksi sitä minkä mekin koemme arvokkaaksi. 

Työ hyvää kohti on oikeus, mukaan ottamista. Työ voidaan irrottaa resurssien tasapuolisesta jakamisesta ottamalla perustulo käyttöön. Kansallisomaisuuttamme ovat puhtaat maat, vedet ja myös toimiva rakennettu ympäristö infroineen. Kansallisen omaisuuden myyminen ja sitten vuokraaminen takaisin kansalaisten käyttöön uudelta omistajalta on lyhytnäköistä ja lopetettava. 

 

Aidosti kestävää kehitystä

Yhteiskunta kasvaa kestävällä tavalla vain, jos se pitää huolta lapsistaan ja nuoristaan. Poikien syrjäyttäminen ja tyttöjen uuvuttaminen jo kouluaikana johtaa nuorison siirtymiseen työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä tapahtumakulku on ratkottava ja suunta korjattava ennen, kuin on myöhäistä. 

Täydentävät hoitomuodot tarvitaan lääketieteellisen hoidon rinnalle.

Arvokas vanhuus voi toteutua ymmärtävän hoivan kautta. Jos käsiä ei ole, ei ole hoivaajiakaan. Moni valitsee jo nyt lähdön oman käden kautta, olojen ollessa kestämättömiä. Lääketiedekeskeisyys hoivan kustannuksella johtaa kasvaviin kuluihin, mutta ei korjaa elämänlaatua. Täydentävät hoitomuodot tarvitaan lääketieteellisen hoidon rinnalle, jotta ihminen voidaan biologisen lisäksi kohdata myös sosiaalisena, henkisenä ja sielullisena olentona – koko itsenään.

Henkinen pahoinvointi yltäkylläisyytemme keskellä voi ratketa, jos opettelemme henkisen hyvinvoinnin käytännön taitoja kaikissa ikäryhmissä. Myötätunto, rakkaus, tasapuolisuus, ja kiitollisuus ovat sekä käytännön taitoja että yhteistoiminnan periaatteita, joita voidaan tietoisesti harjoittaa. Läsnäolon voima on joskus suurempi, kuin pelkän tiedon merkitys. Koulutus ja opastus tähän tarvitaan kaikkien ulottuville. 

Vuonna 2007 havahduin oman elämän kriisin kautta, ja ymmärsin tulleeni auttamaan ihmiskuntaa, en pärjäämään egojen kilpailussa mahdollisimman hyvin. 

Koen että poliittinen järjestelmä on rikki, ja muutos ei tällä hetkellä vielä voi tapahtua sen prosessin kautta. Mutta samalla ihmisten läsnäolon voima taas on merkittävä, ratkaiseva. Kun riittävä määrä sydäntietoisuudesta käsin toimivia ihmisiä menee mihin tahansa järjestelmään, ja toimii siellä yhteisöllisyydessä, integriteetillä, se järjestelmä alkaa vääjäämättä muuttua. Läsnäolo (ei läsnäolonapin painaminen) on keskeistä. 

Uskon yhteisöllisyyden rakentumisen ja yhdessä kokemisen, tuntemisen, ajattelun ja oppimisen voimaan. Ajattelen, että tulemalla yhteen pohtimaan näitä asioita, ymmärryksemme suhteemme asioihin voi muuttua. Ja sen jälkeen myös konkreettinen todellisuus voi muuttua.

Olen tekniikan tohtori, kolmen kouluikäisen lapsen äiti ja henkiseltä kantilta maailmaa katsova ihminen. Elämän kolhujen kautta hahmottuu laajempi kuva olemassaolosta, kuin pelkkä kirjatieto opettaa. Uskon kykyymme yhdessä, yhteistyössä luoda parempi maailma meille kaikille.

 

Olen Uudenmaan ehdokas nro 455.

 

Tämä muutos, se tehdään yhdessä.

Yksi Kansa – Yksi Planeetta – Yksi Aika

Me olemme maailman perhettä, kansoina ja yksilöinä, ja asumme yhteisellä planeetalla. Nyt, on se aika, jolloin ymmärrämme yhteisen onnellisuuden tärkeyden ja toimimme sen eteen.”

Täytä Kannattajakortti ja Tue Muutosta!

Kannattajakortin täyttäminen ei sido mihinkään, ei jäsenyyden eikä vaalien suhteen. Tietoja ei myöskään jaeta eteenpäin.

Kerro kavereillesi...
  • 793
    Shares
  • 793
    Shares
Liity Odotuslistalle

Liity Odotuslistalle

Liity odotuslistalle, ja kuulet ensimmäisten joukossa sähköisestä kannatusmahdollisuudesta.

Sinut on lisätty odotuslistalle onnistuneesti.