KRISTALLIPUOLUEEN 11 TEESIÄ POLITIIKKAAN

 

1. Elämällä on myös henkinen ulottuvuus, jolla on korkeampi rakkaudellinen ja totuudellinen tarkoitus kuin vallan, omaisuuden ja oman edun tavoittelu. Vanhan aikakauden yhteiskuntarakenne on tullut tiensä päähän. Nyt on tullut uusi aikakausi, jolloin arvostamme yhteisen hyvän vuoksi tehtäviä asioita, josta todellinen henkilökohtainen onnellisuus löytyy. Lue teesistä tarkemmin täältä.

2. Terveydenhuollon monipuolistaminen. Lääkeyhtiöiden taloudelliseen voitontavoitteluun perustava valta-asema terveydenhoidossa on purettava. Terveydenhoitoa on monipuolistettava ottamalla koululääketieteen rinnalle vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomenetelmiä, esimerkiksi Saksan mallia apuna käyttäen. Näistä vaihtoehdoista asiakas voi valita itselleen sopivimmat menetelmät. Sairauksien hoidossa on keskityttävä seurauksien sijasta niiden syihin, jossa tavoitteena on mahdollisimman lääkkeetön elämä ja hyvän terveyden ylläpito.  Lue teesistä tarkemmin täältä.

3. Vanhuus on osa elämää, ja elämän pitää tarjota mahdollisuuksia iloon ja onnellisuuteen kaikissa sen vaihessa. Meistäkin tulee vanhuksia, muistetaan siis pitää huolta toisistamme. Lue teesistä tarkemmin täältä.

4. Luonto tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elämään, meidän on puolustettava sitä. Suomen luontoa on suojeltava huomattavasti nykyistä paremmin. Kaivoslaki on välittömästi kirjoitettava uusiksi, samoin pohjavetemme on suojeltava kansainvälisiltä suuryrityksiltä. Lue teesistä tarkemmin täältä.

5. Ruoantuotannon omavaraisuusastetta on nostettava, ja tuottajien palkkioihin sekä työmäärään on ohjattava sen tarvitsemaa huomiota. Luonnonmukaisen ravinnon kasvattamista on tuettava vahvasti valtion toimesta. Tuotantoeläimet on myös nähtävä elollisina ja tuntevina, ja niiden kohtelun on oltava eettisen tarkastelun kestävää. Lue teesistä tarkemmin täältä.

6. Työn määritelmän uudelleen arviointi. Työtä ei pidä tehdä vain työn itsensä, vaan todellisen tarpeen vuoksi. Työn määrää pitää myös jakaa tasaisemmin, jolloin täysipäiväisen työviikon kesto lyhenee ja työttömyys laskee. Byrokratiajärjestelmät on yksinkertaistettava ja perustulo on otettava käyttöön. Lue teesistä tarkemmin täältä.

7. Kansallinen päätäntävalta kuuluu Suomeen. Suomen pitää ottaa takaisin määräysvalta omaan talouspolitiikkaansa ja muuhun lainsäädäntöön, sillä Suomi itse tuntee parhaiten oman yhteiskuntansa erityiset voimavarat ja tarpeet. Nykyisen kaltainen EU on suurilta osin byrokraattinen ja epädemokraattisesti johdettu virkamieskoneisto, jossa lobbaavilla suuryrityksellä on liian paljon valtaa ja joka monessa tapauksessa toimii yksittäisten kansojen etujen vastaisesti. Lue teesistä tarkemmin täältä.

8. Rahanluontijärjestelmä on otettava julkisen vallan alle, jolloin valtio voi ohjata määrärahoja sinne, missä niillä on eniten tarvetta. Nykyinen tapa, jossa yksityisomisteiset liikepankit luovat rahan talouteen velkana, josta peritään korkoa, on perimmäinen syy moniin maailman ongelmiin. Lue teesistä tarkemmin täältä.

9. Maahanmuuttoa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja päätöksenteko siitä tulee säilyttää Suomessa. Pyrkimyksenä on muun muassa säilyttää yhteiskuntarauha, auttaa hädänalaisia ihmisiä ja edistää kotouttamiskeinoja. Maailmanrauhaa tulee edistää avoimella ja totuudellisella tiedottamisella sotiin johtaneista syistä ja sotateollisuuden rahoituksista eri osapuolille ja ryhmittymille. Lue teesistä tarkemmin täältä

10. Valtakunnallisen median täytyy uutisoida asioista laaja-alaisesti, eikä pelkästään kansainvälisten suuryhtiöiden etujen mukaisesti. YLEn täytyy jakaa neutraalia uutisointia eri näkökulmista: lännestä ja idästä, kaupallisilta tahoilta ja riippumattomilta asiantuntijoilta sekä kansalaisjärjestöiltä. Lue teesistä tarkemmin täältä.

11. Päihdepolitiikkaa on nykyaikaistettava. Rangaistuksiin perustuvat lait päihteiden käytössä ovat jo osoittaneet toimimattomuutensa, minkä voi havaita tarkastelemalla muun muassa rikos- ja terveyshaittatilastoja. Suomen on haettava mallia maista, joissa muun muassa WHO:n ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun suosittamat dekriminalisointimuutokset ovat tuoneet näkyviä hyötyjä, ja soveltaa niitä omaan kulttuuriimme. Lue teesistä tarkemmin täältä.

 

Täytä Kannattajakortti ja Tue Muutosta!

Kannattajakortin täyttäminen ei sido mihinkään, ei jäsenyyden eikä vaalien suhteen. Tietoja ei myöskään jaeta eteenpäin.

Kerro kavereillesi...
  • 2.1K
    Shares
  • 2.1K
    Shares
Liity Odotuslistalle

Liity Odotuslistalle

Liity odotuslistalle, ja kuulet ensimmäisten joukossa sähköisestä kannatusmahdollisuudesta.

Sinut on lisätty odotuslistalle onnistuneesti.