KRISTALLIPUOLUEEN ARVOT

Kristallista, puhdasta, kirkasta ja läpinäkyvää politiikkaa – sydämellä tekemistä.

Yhdistystä kutsutaan tässä tekstissä puolueeksi. Puolue on perustettu tarpeeseen edistää Suomen kansalaisten ja valtion etua sekä hyvinvointia. Puolueen näkemyksenä on korkeampi tietoisuus eli sydäntietoisuus. Tämä tarkoittaa ymmärrystä siitä, että kaikki olevainen on yhtä ja rakkaus on elämää luova ja ylläpitävä voima. Jokainen ihminen puolestaan on ainutkertainen ja arvokas yksilö osana universaalia kokonaisuutta. Kristallipuolueessa edistetään ihmisen vapaan tahdon ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Kristallipuolue haluaa myös tukea kaikin rauhanomaisin tavoin ihmisoikeuksien toteutumista. Pidämme tärkeänä edistää maailmanrauhan hyväksi tehtävää kauaskantoista työtä.

Rakkaus kaikkeen tekemiseen

Rakkaus on kaiken elollisen kunnioittamista ja huolen pitämistä sekä itsestä, että muista. Se on välittämisen osoittamista konkreettisin teoin. Rakkaudella tarkoitamme pyyteetöntä rakkautta. Sellaista, jolla vanhemmat rakastavat lapsiaan vaikka nämä tekisivät mitä tahansa. Sellaista rakkautta meidän tulisi tuntea toisiamme ja ympäristöämme kohtaan. Kautta vuosituhansien ihmisiä on hallittu peloilla; jumalan pelolla, paholaisen pelolla, sodan pelolla, terrorin pelolla – lista on loputon. Nyt on aika luopua pelosta, jolloin kaiken toiminnan lähtökohdaksi tulee rakkaus.

Kun rakkautemme herää, tulee toiminnastamme tietoisempaa, emmekä ole enää vanhojen kaavojen ja pelkojen johdateltavissa. Opimme kuuntelemaan sydäntämme. Sen opittuaan ei voi enää toimia tietoisesti sydäntään vastaan.

Rakkaus on myös rajoja. Me itse osoitamme muille, kuinka annamme itseämme kohdella, niin yksilöinä kuin kansakuntanakin. Emme hyväksy ahneutta ja välinpitämättömyyttä ihmisten hyvinvointia kohtaan, tai piittaamattomutta luontoa ja eläimiä kohtaan. Sen sijaan haluamme toimillamme osoittaa, että kaikkien elollisten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää, ja siitä huolehtiminen on mahdollista kun vain tahtoa löytyy.

Uusi 2019 puolueohjelma on työn alla ja julkaistaan pian, pysy kuulolla.

 

 

 

Kristallista, puhdasta, kirkasta ja läpinäkyvää politiikkaa – sydämellä tekemistä.

Tule mukaan muutokseen!

Kerro kavereillesi...
  • 44
    Shares
  • 44
    Shares
Liity Odotuslistalle

Liity Odotuslistalle

Liity odotuslistalle, ja kuulet ensimmäisten joukossa sähköisestä kannatusmahdollisuudesta.

Sinut on lisätty odotuslistalle onnistuneesti.