Ossi Viljakainen

Tarvitsemme humaania, ihmisarvoista politiikkaa. Vanhustenhoito kuntoon, pois pörssiyhtiöiltä. Luontaishoidot osaksi terveydenhoitojärjestelmää. Päihteiden käyttö dekriminalisoitava. Luonnonvat kuuluvat meille kaikille, ei ylikansallisille suuryhtiöille. Verotuksen painopiste työn verottamisesta luonnon saastuttamisen verottamiseen. Talousjärjestelmä paikallistettava!

Humaania ihmislähtöistä politiikkaa luontoa kunnioittaen.

 

Toimin yrittäjänä ja ayurvedisen lääketieteen harjoittajana Helsingin Ayurvedaklinikalla. Lisäksi toimin Suomen Ayurvedainstituutin pääopettajana ja vararehtorina, työskentelen Suomen Ayurvedayhdistyksen hallituksessa sekä luontaishoitoalojen yhteistyöelimessä CAM-foorumissa. 

Taustaltani olen järjestelmäasiantuntija, mutta jätin IT-alan taakse yli 15 vuotta sitten, ja vaihdoin tietojärjestelmät ayurvediseen järjestelmään. 

Elämänkatsomukseni edustaa dualistista nondualismia, eli yksinkertaisemmin ilmaistuna edustan näkemystä, että kaikki on pohjimmiltaan yhtä, mutta arkikokemuksena koemme olevamme individuaaleja, erillisiä olentoja, vaikka pohjimmiltaan olemmekin yhtä. 

Filosofinen näkemykseni edustaa uushumanismia (neo-humanism) – näkemys, joka laajentaa humanismin käsitteen kattamaan kaikki elävät olennot: ihmisen, eläimet, kasvit, planeetan, sekä koko universumin. Kaikki elämä on pyhää ja kaikkea elävää tulee kunnioittaa. Myös planeetta on elävä olento ja sitä tulee kohdella kunnioituksella, nähden myös planeettamme pyhänä, äiti maana. 

 

Prout-teoriaa Kristallipuolueeseen!

Yhteiskunnalliselta näkemykseltäni olen proutisti. Prout on yhteiskunnallis-taloudellinen teoria, joka yhdistää markkinatalouden ja sosialismin parhaat puolet. Se sisältää historian teorian, muutoksen teorian, poliittisen teorian ja talousteorian – ja yllätyksekseni huomasin, että nämä arvot ovat yhtenevät Kristallipuolueen arvojen kanssa. Tämä yhtäläisyys johti minut mukaan Kristallipuolueeseen, koska näkisin, että Kristallipuolue on arvopohjaltaan pitkälti uushumanistinen ja proutistinen puolue. 

 

Vaaliteemat:

Luontaishoidot 

 • Luontaishoidot osaksi terveydenhuoltojärjestelmää. 
 • Luontaishoitojen koulutukselle yhteiskunnan tuki samalla tavoin kuin muidenkin ammattialojen koulutukselle. 
 • Luontaishoitojen tieteellinen tutkimus aloitettava Suomessa. 

Vanhustenhoito ja hoivapalvelut 

 • Hoivapalvelut pois pörssiyhtiöiltä. Voittoa tavoitteleva osakeyhtiö ei ole soveltuva yhtiömuoto hoivapalveluiden toteuttamiseen. 
 • Hoivapalvelut säätiöille, yhdistyksille ja osuuskunnille, tai pienille perheyrityksille sekä kunnille. 
 • Riittävät resurssit hoivapalveluihin. 

 

Päihdepolitiikka 

 • Päihteiden käyttäjät ovat ihmisiä, joita tulee kohdella lämmöllä ja inhimillisyydellä, kuunnella heidän huoliaan ja tarjota heille apua ja rakkautta, lämmöllä. 
 • Päihteiden käyttäjien rankaisemisesta luovuttava (dekriminalisaatio). 
 • Kannabiksen kotikasvatus dekriminalisoitava. 
 • Lääkekannabiksen kontrolloitu ja viranomaisten toimesta valvottu viljely sallittava suomessa. 
 • Lääkekannabiksen saatavuus potilaille varmistettava, tämän estävä byrokratia purettava. 
 • Huumeiden laittomuus aiheuttanut massiiviset pimeät markkinat ja järjestäytyneen rikollisuuden nousun – huumeet otettava valtion kontrolliin ja verolle pois rikollisjengien käsistä. 
 • Psykedeelit ja empatogeenit virallisen valvonnan piiriin, rekisteröityjen terapeuttien työkaluiksi. 
 • Huumeiden yliannoskuolemat saatava laskuun: valvotut käyttöhuoneet piikkihuumeiden käyttäjille. 
 • Muuntohuumeet ja epäpuhtaat aineet aiheuttavat kuolemia ja sairauksia – huumeiden testauspalvelu aloitettava Suomessa. 
 • Heroiini ja muut koukuttavat opiaatit reseptille. 
 • Suomi ei ole maailmasta erillinen saareke, kannabiksen laillistaminen etenee maailmalla, laillistamiseen valmistauduttava myös Suomessa. 

Luonnonvarat paikalliseen hallintaan 

 • Pohjavedet kuuluvat meille kaikille, joten pohjavesien myynti ylikansallisille suuryhtiöille on kiellettävä. 
 • Kaivoslaki uusiksi, valtaukset kiellettävä ylikansallisilta yhtiöiltä ja paikalliset resurssit paikallisiin käsiin. 
 • Luonnonvarojen hyödyntäminen vain kansalliselle toimijalle, ei pörssiyhtiöille tai yksityisille osakeyhtiöille. 

 

 

Työn ja yrittäjyyden verotuksesta saastuttamisen ja kuluttamisen verotukseen  

 • Työn ja yrittäjyyden verotuksesta luovuttava ja verotuksen painopiste siirrettävä luonnonvarojen haaskauksen ja saastuttamisen verottamiseen. 
 • Luonnonvaravero: Otettaessa materiaalia tai hyödykkeitä luonnosta on maksettava luonnonvaravero heti hyödykkeen tullessa talouden / kaupankäynnin piiriin. 
 • Kannatan dieselveroa, bensiiniveroa, kerosiiniveroa, sähköveroa, kivihiiliveroa jne. Tämä voidaan toteuttaa monella tavalla. 
 • Saaste- ja jätevero – Se maksaa joka saastuttaa: Vero hiilidioksidi-, typpioksidi-, rikkioksidi-, sekä muista ilmansaasteiden päästöistä sekä jätevesi-, kemikaalijätepäästöistä, ongelmajätteiden, muovijätteen ja lajittelemattomien jätteiden tuottamisesta. 

Paikallistalous – taloudellinen päätöksenteko paikallisiin käsiin

  • Taloudellinen päätöksenteko on paikallistetava ja EU on riisuttava taloudellisesta vallasta, kaikki taloudellinen päätöksenteko mahdollisimman paikalliselle tasolle, kuntiin. 
  • Paikallistaloutta vahvistettava: Suosi paikallista. Palveluiden ja rakennushankkeiden EU-laajuisista kilpailutuksista luovuttava, projektien työllistävä vaikutus suunnattava paikalliselle työvoimalle 
  • Dieselvero kannustaa suosimaan paikallista, koska tämän myötä paikallinen on edullisempaa taloudellisesti, kuljetukset saastuttavat ja ovat turhanpäiväisiä. 
  • Verotusoikeus kunnille, pois valtiolta. 

Olen Uudenmaan ehdokas nro 461

Tämä muutos, se tehdään yhdessä.

Yksi Kansa – Yksi Planeetta – Yksi Aika

Me olemme maailman perhettä, kansoina ja yksilöinä, ja asumme yhteisellä planeetalla. Nyt, on se aika, jolloin ymmärrämme yhteisen onnellisuuden tärkeyden ja toimimme sen eteen.”

Täytä Kannattajakortti ja Tue Muutosta!

Kannattajakortin täyttäminen ei sido mihinkään, ei jäsenyyden eikä vaalien suhteen. Tietoja ei myöskään jaeta eteenpäin.

Kerro kavereillesi...
 • 226
  Shares
 • 226
  Shares
Liity Odotuslistalle

Liity Odotuslistalle

Liity odotuslistalle, ja kuulet ensimmäisten joukossa sähköisestä kannatusmahdollisuudesta.

Sinut on lisätty odotuslistalle onnistuneesti.