top of page

Ajatuksia pakolaiskriisistä

19.10.2015 Olemme tänä syksynä kohdanneet yllättävän haasteen, kun maahamme on tullut poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita lähinnä Irakista ja Somaliasta, mutta myös muista maista. Tilanne on yllättänyt ja hämmentänyt varmasti kaikkia. Moni on tuntenut turvattomuutta ja ollut huolissaan siitä, millaisia ongelmia runsas maahantulijoiden määrä voi yhteiskunnassamme aiheuttaa.

Kristallipuolueessa pyrimme lähestymään asiaa kokonaisuutena niin, että ei ainoastaan mietitä, tuleeko rajalle tulleet turvapaikanhakijat päästää maahan vai ei. Kokonaisuus on laaja ja siinä tulee huomioida paitsi kaikki sotaa pakenevat, siis myös pakolaisleireillä ja sodan jaloissa elävät, myös meidät suomalaiset. Huomioon tulee ottaa kaikkien osapuolten ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja taloudelliset resurssit.

Suomen hallituksen tämän hetkinen linja turvapaikanhakijoiden tulvan suhteen on ollut melko passiivinen. Rajat on pidetty auki, vaikka EU:n ulkoraja vuotaa. Shengen-alue perustuu kuitenkin siihen oletukseen, että EU:n ulkoraja pitää, jolloin sisärajoja ei tarvitse valvoa. Dublinin sopimuksesta taas tuntuu olevan monta tulkintaa, eikä kukaan tiedä mikä on se oikea. Maahamme ehti tulla yli 10 000 turvapaikanhakijaa ennenkuin järjestelykeskus Tornioon avattiin ja rajatarkastukset aloitettiin. Toimenpiteistä maahantulijoiden määrän hillitsemiseksi on puhuttu EU:n tasolla, mutta käytännön toimia ei ole vielä nähty. Ulkoministerimme pyrkii parhaillaan saamaan aikaan palautussopimukset Irakiin ja Somaliaan, jolloin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voitaisiin palauttaa kotimaahansa. Turvapaikan saamisen ja perheiden yhdistämisen kriteerejä ollaan tiukentamassa.

Kristallipuolueen näkemys tämänhetkiseen tilanteeseen on, että Suomen tulisi sulkea Ruotsin vastainen rajansa ja ottaa selkeä aikalisä. Nyt tulisi keskustella avoimesti ja kuunnella myös kansalaisia sen suhteen, kuinka kannamme vastuumme hädänalaisten auttamisesta uhraamatta omaa hyvinvointiamme. Tulee pohtia huolella, mikä on viisain tapa auttaa: kuinka paljon voimme ottaa pakolaisia Suomeen ja kuinka paljon voimme kohdistaa apua pakolaisleireille. Myös turvallisuusnäkökohtia tulee miettiä, onhan olemassa riski, että turvapaikanhakijoiden joukossa on ISIS-sotilaita tai muita terroristeja ja rikollisia. Lisäksi tulee miettiä keinoja sotien ratkaisemiseksi ja rauhan ylläpitämiseksi. Lopullinen tavoite on aina, että kaikki ihmiset saavat elää rauhassa omassa kotimaassaan.

Suomen tasa-arvoista kulttuuria tulee suojella

Naisen asema Irakissa on tällä hetkellä erittäin huono, kun taas Suomessa se on yksi maailman parhaista. Nyt meille tulee kymmeniä tuhansia irakilaisia miehiä osaksi yhteiskuntaamme. Kuinka lapsesta asti niin erilaisessa kulttuurissa kasvaneet aikuiset miehet pystyvät muuttamaan tapansa ja asenteensa tänne saapuessaan, vai pystyvätkö?

Valitettavasti jo nyt on tiedossa, että runsas miespuolisten turvapaikanhakijoiden määrä on vaikuttanut maamme turvallisuustilannetta heikentävästi. Etenkin naiset ja tytöt ovat joutuneet kokemaan ahdistelua ja muuta sopimatonta käytöstä monilla paikkakunnilla. Koska suurin osa turvapaikanhakijoista on irakilaisia ja somalialaisia miehiä, ongelmat tulevat todennäköisesti lisääntymään koko ajan. Lisäksi suuri tulijoiden määrä aiheuttaa resurssipulan paitsi kotouttamisesta vastaavissa yksiköissä, myös poliisissa.

Mielestämme suomalaisen tasa-arvon säilymisen varmistamiseksi naisia alistavista kulttuureista maahamme tulevien miesten määrää tulee rajoittaa. Naisten, lasten ja vanhusten tulee olla turvapaikanhakijoina etusijalla. Tällainen linjanveto voisi olla voimaannuttava viesti alistavissa kulttuureissa eläville naisille, mutta myös herätellä noiden kulttuurien miehiä pohtimaan, miksi tasa-arvo ei ole heillä toteutunut kuten esimerkiksi Suomessa. Lisäksi nuorilla, hyväkuntoisilla miehillä on parhaat edellytykset pärjätä pakolaisleireillä. Leireille pitäisi ohjata resursseja niin, että siellä asuminen on inhimillistä ja siellä voi kouluttautua tai tehdä työtä.

Turvapaikanhakuprosessi EU:n ulkopuolelle

Kristallipuolueen näkemys on, että turvapaikan hakeminen tulisi mahdollistaa pakolaisleireillä EU:n ulkopuolella. Tällöin EU:n alueelle tulisivat turvallisesti ja laillisesti ne, jotka saavat pakolaisstatuksen. Tällainen käytäntö varmistaisi sen, ettei kukaan maksa turhaan salakuljettajille ja odottele jopa vuoden verran turvapaikkapäätöstä vieraassa maassa, tullen lopulta palutetuksi kotimaahansa. Menettelyssä säästäisimme myös valtavasti Suomalaisia verovaroja, joita nyt käytämme käännytettävien turvapaikanhakijoiden ylläpitoon ja käännytyksiin. Nämä varat voitaisiin kohdentaa hätää kärsivien auttamiseksi.

Myös turvallisuusnäkökohdat tulisivat paremmin huomioiduksi, jos turvapaikkaa haettaisiin EU:n ulkopuolella. Hakijoiden taustat tulisi tällöin tarkistetuksi jo siellä, ja tietäisimme paremmin, millaisia ihmisiä maahamme tulee.

Suomen tulee voida itsenäisenä valtiona itse päättää, kuinka paljon pakolaisia voimme ottaa maahamme vuosittain. Tätä arvioidessa pitää huomioida paitsi kulttuurien kohtaamisesta aiheutuvat haasteet, myös taloudelliset resurssit. Myös turvapaikanhakijoita tulee rehellisesti tiedottaa Suomen tämänhetkisestä tilanteesta, kuten työttömyydestä ja asunnottomuudesta. Katteetomista lupauksista seuraa vain pettymyksiä ja turhautumista.

Maahanmuuttajien ja suomalaisten tasapuolinen kohtelu


Hallituksen leikkauspolitiikka ja saman aikaan ajoittunut pakolaiskriisi ovat aiheuttaneet hämmennystä ja jopa vihaa suomalaisissa. Kuinka leikataan esimerkiksi pienituloisilta ja sosiaalituen varassa eläviltä suomalaisilta, mutta samaan aikaan voidaan ottaa kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita maahamme? Kyllähän tässä ristiriita on ja hallituksella peiliin katsomisen paikka. Suomessa on paljon ihmisiä, joiden toimeentulo on erittäin niukka. Leipäjonot kasvavat koko ajan. Jotta vältyttäisiin ristiriidoilta ja jännitteiltä, tulisi heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa elävien tilannetta välittömästi helpottaa. Tulisi myös huolehtia esimerkiksi siitä, että asunnottomille saadaan asunnot, ennekuin otetaan suuria määriä pakolaisia asuntojonon jatkoksi. Taivasalla ei Suomen talvessa pärjää kukaan.

Toivomme kuitenkin, että jokainen suomalainen ymmärtäisi, että nämä epäoikeudenmukaisuudet eivät johdu turvapaikanhakijoista, vaan päättäjistämme. Kohdistetaan siis kritiikki sinne minne se kuuluu, eikä lietsota vihaa suomalaisten ja muualta tulleiden välille. Rasismi ja viha ei ole kenenkään puolelta sallittua eikä oikein. Luotetaan siihen, että asiat saadaan järjestymään sovussa ja yhteistyössä toimien. Kohtelemalla tänne tulleita turvapaikanhakijoita tasavertaisesti, niin positiivisissa kuin negatiivisissakin asioissa, saavutamme parhaan lopputuloksen.

Rauhaa maailmaan

Avointa keskustelua tällä hetkellä käynnissä olevien sotien ja levottomuuksien syistä tarvitaan nyt todella. Median antama kuva on usein hyvin puolueellinen tai rajoittunut. On hyvä etsiä tietoa laajasti erilaisista lähteistä ja pohtia, millaisia motiiveja sotien taustalle liittyy. Sotia lietsovat tahot tulee saada vastuuseen teoistaan ja sotien runtelemia maita auttaa kansainvälisellä yhteistyöllä rauhan aikaan saamisessa ja jälleenrakentamisessa. Maailmanrauha lähtee myös jokaisesta yksilöstä itsestään, muistetaan rakastaa ja pitää hyvää huolta lähimmäisistämme.

Valoisin syysterveisin,

Kristallipuolue

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

Comments


bottom of page