top of page

Mitä valtion budjetti oikeastaan edes sisältää?


18.11.2021 Mitä valtio oikein tekee? Tämä blogikirjoitus paikkaa valtamedian luomaa tyhjiötä budjetin kokonaiskuvan osalta. On helpompi käydä poliittista keskustelua, kun tietää mistä veroja tulee ja minne ne menevät.

Tämä kirjoitus käsittelee Suomen valtion talousarviota 2021. Julkiseen talouteen kuuluu lisäksi verotusoikeudelliset kunnat, tulevat hyvinvointialueet sekä iso liuta muita puolijulkisia organisaatioita, jotka saavat osittain tai kokonaan rahoituksensa verovaroista. Kirjoituksen tiedot perustuvat Valtiovarainministeriön mainioon Tutki budjettia -palveluun.

Valtion tulot ja menot ovat 65,2 miljardia euroa.

Tulojen puolelta suurimmat rahanlähteet ovat:

 1. Arvonlisävero 20,2 mrd. € 31 %

 2. Uudet lainat 11,9 mrd. € 18 %

 3. Ansio- ja pääomatulovero 9,7 mrd. € 15 %

 4. Energiaverot 4,2 mrd. € 6 %

 5. Yhteisövero 3,3 mrd. € 5 %

 6. Osakeomistukset 2,7 mrd. € 4 %

 7. Siirrot eläkerahastoista 2,2 mrd. € 3 %

 8. Ajoneuvovero 1,9 mrd. € 3 %

 9. Alkoholijuomavero 1,4 mrd. € 2 %

 10. Tupakkavero 1,1 mrd. € 2 %

Nämä lähteet ovat yhteensä noin 61 miljardia euroa (noin 94 %). Lisäksi valtion kirstuun tulee rahaa erilaisista muista pienemmistä veroista, EU-tuista ja muista maksuista yhteensä noin 4 miljardia euroa (noin 6 %).

Julkishallinnon menojen tarkasteleminen ei ole kovinkaan suoraviivaista. Suurimpana asiana on syytä huomioida, että kunnat keräävät omat veronsa ja järjestävät hintavia sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluita. Omien verojensa lisäksi valtio tukee kuntia 10,5 mrd. € (noin 16 %).

Muut suuret menoerät ovat:

 • Sosiaaliturva 21,4 mrd. € 33 %

 • Koulutus 6,5 mrd. € 10 %

 • Puolustus 4,9 mrd. € 8 %

 • Maa- ja metsätaloustuet 2,7 mrd. € 4 %

 • EU ja muut jäsenyydet 2,5 mrd. € 4 %

 • Liikenneverkot 2,1 mrd. € 3 %

 • Kuntien COVID-19-tuki 1,6 mrd. € 2 %

 • Vähähiilisyystuet 1,3 mrd. € 2 %

 • Oikeuslaitos 1,0 mrd. € 2 %

 • Kehitysyhteistyö 0,9 mrd. € 1 %

 • Poliisitoimi 0,9 mrd. € 1 %

 • Velan korot 0,8 mrd. € 1 %

Lisäksi muihin pieniin kokonaisuuksiin ja hallintoon menee yhteensä 8,5 mrd. € (13 %). Tässä jaottelussa sosiaaliturva sisältää eläkkeet, perustoimeentulotuen, perhetuet, asumistuet, työttömyysturvan, opintotuen, sairausvakuutuksen ja yrittäjien tuet.

Tämän tutkimustyön pohjalta kirjoittaja haluaa korostaa ainakin seuraavia asioita:

Viidesosa tuloista on uutta velkaa, kun samaan aikaan maksamme melkein miljardin vuodessa vanhan velan korkoa.

Kolmasosa tuloista on arvonlisäveroa eli jokapäiväisen kuluttamisen verotusta.

Yhteisöjen eli pääasiassa yritysten verot ovat vain 5 % kokonaistuloista.

Menoista kolmasosa on tulonsiirtoa.

Maksamme tänä vuonna 1,6 mrd. € kuntien COVID19-toimintaan.

Poliisi saa yhtä paljon rahaa kuin kehitysyhteistyö.

Velan korot ovat melkein yhtä suuret kuin koko oikeuslaitos.

Kun media uutisoi hallituksen väännöistä muutamien kymmenien miljoonien eurojen osalta, on hyvä pitää mielessä iso kuva.

Antti Korpelainen hallituksen jäsen Kristallipuolue rp.

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

Commentaires


bottom of page