top of page

Täydentävät hoidot terveysongelmista kärsivien ihmisten parhaaksi


25.4.2021 Länsimainen lääketiede ja luontaishoidot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä hoitovaihtoehtoja. Hyödyntämällä molempia optimaalisella tavalla pystyttäisiin terveysongelmista kärsiville ihmisille takaamaan paras mahdollinen hoidollinen lopputulos. Meillä Suomessa hoitojen yhdistämisessä on vielä paljon kehitettävää.

Lääketiede kehittyy kovaa vauhtia ja uusia lääkkeitä kehitetään mitä moninaisimpiin sairauksiin. Siitä huolimatta on lukuisa määrä ihmisiä, jotka eivät saa toimivaa apua lääkäriltä. Epämääräisiä vatsaoireita, kipuja, syvää väsymystä ja muita oireita, joille länsimainen lääketiede ei pysty löytämään diagnoosia, jäävät vaille pysyvää ratkaisua. Oireista kärsivä leimataan usein hankalaksi ja hoitoon myöntymättömäksi, jos hän ei suostu käyttämään lääkkeitä, jotka eivät yksinään tuo ratkaisua ongelmalliseen tilanteeseen.

Tällaisessa tilanteessa ihmiset, jotka eivät ole valmiita alistumaan ja elämään hankalien oireidensa kanssa lopun ikää, kääntyvät usein oma-aloitteisesti täydentävien hoitojen puoleen. Maailmalla länsimaisen lääketieteen ja täydentävien hoitojen menetelmiä käytetään monin paikoin sujuvasti rinta rinnan siten, että hoitava lääkäri ja luontaishoitojen antaja toimivat yhteistyössä asiakkaan/potilaan parhaaksi. Meillä Suomessa ikävä kyllä tällainen yhteistyö ei vielä toimi, jolloin eri hoitomuotojen integraatio jää toteutumatta. Tällöin terveysongelmista kärsivä yksilö on se, joka jää tappiolle.

Lääketieteen ja täydentävien hoitojen vastakkainasettelua tukee myös se, että länsimaiseen lääketieteeseen pohjautuvia hoitoja tuetaan yhteiskunnallisesti, kun taas täydentäviä hoitoja pääsääntöisesti ei. Tämä aiheuttaa suurta terveydellistä epätasa-arvoa, sillä riippuu ihmisen tulotasosta, kenellä on taloudellisesti varaa hakeutua täydentävien hoitojen pariin ja kenellä ei.

Täydentävillä hoidoilla helpotusta monenlaiseen oireiluun

Lukuisat ihmiset ovat saaneet apua mitä moninaisimpiin vaivoihinsa akupunktiosta, osteopatiasta, vyöhyketerapiasta, kalevalaisesta jäsenkorjauksesta, homeopatiasta, erilaisista energeettisistä hoidoista jne. Näille hoidoille yhteistä on se, että niissä ihmistä hoidetaan psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena, pyrkien oireiden sijasta hoitamaan terveysongelmien juurisyitä. Tällöin lähtee usein purkautumaan kokonainen oireiden vyyhti. Kukapa tulisi äkkiseltään ajatelleeksi, että esimerkiksi niskakipu, närästys ja jatkuva asioista murehtiminen voisivat johtua samasta juurisyystä. Mutta energeettiseltä kannalta tarkasteltuna ne johtuvat. Tämän vuoksi yhtäkään näistä oireista ei voi hoitaa erikseen vaikuttamatta samalla muihin oireisiin. Tässä piilee täydentävien hoitojen hienous. Selkäkipuaan hoidattamaan tullut ihminen saattaa ilokseen huomata myös vatsan toiminnan ja mielialan tasapainottuneen sekä energiatason nousseen. Täydentävät hoidot ovat luonnollisia hoitomuotoja. Niillä tuetaan kehon luontaista kykyä hoitaa itse itseään. Sen vuoksi ne ovat turvallisia, ilman merkittäviä haittavaikutuksia. Hoitojen seurauksena keho alkaa puhdistumaan siihen vuosien saatossa kerääntyneestä kuonasta, kehon luontainen vastustuskyky taudinaiheuttajia vastaan paranee ja kehoon varastoitunut stressi purkautuu jättäen rennon olotilan.


Suomeen rantautuneesta uudesta hoitomuodosta hellävaraisen tehokasta apua

Edustan itse tällä monipuolisella täydentävien hoitojen kentällä Eden Energy Medicineä (EEM). Sen on kehittänyt yhdysvaltalainen nainen, Donna Eden, joka paransi itsensä vaikeasta MS-taudista ja sydänsairaudesta kehittämiensä tekniikoiden avulla. Hoitomuoto perustuu tuhansia vuosia vanhaan kiinalaiseen lääketieteeseen, ja sillä vaikutetaan yhdeksään eri energiajärjestelmään kehossa.

Ennen kuin fyysisessä kehossa ilmenee minkäänlaista oiretta tai ongelmaa, näyttäytyy se jo kauan ennen sitä epätasapainotilana energeettisessä kehossa. EEM-hoidon teho perustuu näiden energeettisten epätasapainotilojen korjaamiseen. Se tehdään hellävaraisesti käsin ilman minkäänlaista voimaa ja pakotusta, käyttäen apuna muun muassa akupunktiosta tuttuja akupainanta pisteitä. Hoidossa tarpeen mukaan vaikutetaan kehon sähköiseen järjestelmään (sydän, aivot, hermosto), puhdistetaan chakroja, vahvistetaan kehoa suojaavaa kenttää eli auraa, uudelleenohjelmoidaan aivoja lähettämään impulsseja stressikeskuksen sijasta mielihyväkeskukseen, avataan lihaslukkoja jne. Jokaista asiakasta hoidetaan yksilöllisesti, sillä lihastestauksen avulla saadaan tarkasti määritettyä, mitkä ovat kunkin hoidettavan yksilölliset epätasapainotilat.

EEM-hoito on todellista sairauksien ennaltaehkäisyä silloin, kun epätasapainotiloja korjataan oireilun ollessa vielä vähäistä. Hoidolla voidaan tukea kehon kykyä itse korjata itseään myös siinä vaiheessa, kun vakavampia oireita ja sairauksia on päässyt jo syntymään.

Olen itse ollut todistamassa lukuisten ihmisten vapautumista elämää vuosikausia häirinneistä kiputiloista, pitkään jatkuneesta unettomuudesta, syvästä voimattomuudesta ja väsymyksestä sekä rintaa puristavasta ahdistuneisuudesta ja masennuksesta, muutaman esimerkin mainitakseni. Hoitopöydälleni tulee yleensä ensimmäisellä kerralla väsynyt, stressaantunut ja oireisiinsa tuskastunut ihminen. Muutaman hoitokerran jälkeen hänestä on kuoriutunut energeettinen, elämään myönteisesti suhtautuva monipuolisesti entistä hyvinvoivampi ihminen.

Tätä muutosta on todellinen ilo seurata, kerta toisensa jälkeen.

Kirsi Kautiainen, Kristallipuolueen Kuntavaaliehdokas 2021 Helsingissä

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

Comments


bottom of page