Kristallipuolueen teesit

Kristallipuolueen teesit antavat suuntaviivaa yhteisistä ajattelumalleistamme. Niiden kaikkien perustana on ensimmäinen teesimme ja kolme arvoamme, jotka ovat Ilo, Totuus ja Rakkaus.

Tosiasioiden tunnustaminen on edellytys sille muutokselle jota tarvitsemme.  Osa teeseistä tuo esiin kipeitä ja pitkälti vaiettuja yhteiskunnallisia kasvukohtiamme, jotka on syytä nostaa julkiseen keskusteluun huomattavasti nykyistä laajemmin. Kun näin tehdään, niin sitä myöten myös ratkaisut haasteisiin alkavat hahmottumaan asiantuntijoita, sekä varsinkin kansalaisjärjestöjä kuunnellen.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 1 - Henkinen ulottuvuus

Teesi 1 - Elämällä on myös henkinen ulottuvuus,

jolla on korkeampi rakkaudellinen ja totuudellinen tarkoitus kuin vallan, omaisuuden ja oman edun tavoittelu. Vanhan aikakauden yhteiskuntarakenne on tullut tiensä päähän.

Nyt on tullut uusi aikakausi, jolloin arvostamme yhteisen hyvän vuoksi tehtäviä asioita, josta todellinen henkilökohtainen onnellisuus löytyy.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 2 - Kokonaisvaltainen terveydenhoito

Teesi 2 - Terveydenhuollon monipuolistaminen.

Lääkeyhtiöiden taloudelliseen voitontavoitteluun perustava valta-asema terveydenhoidossa on purettava.

Terveydenhoitoa on monipuolistettava ottamalla koululääketieteen rinnalle vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomenetelmiä, esimerkiksi Saksan mallia apuna käyttäen. Näistä vaihtoehdoista asiakas voi valita itselleen sopivimmat menetelmät.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 3 - Arvokas vanhuus

Teesi 3 - Vanhuus on osa elämää,

ja elämän pitää tarjota mahdollisuuksia iloon ja onnellisuuteen kaikissa sen vaiheissa.

Meistäkin tulee vanhuksia, muistetaan siis pitää huolta toisistamme.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 4 - Suojellaan luontoa

Teesi 4 - Luonto tarjoaa ihmisille mahdollisuuden

elämään, meidän on puolustettava sitä. Suomen luontoa on suojeltava huomattavasti nykyistä paremmin.

Kaivoslaki on välittömästi kirjoitettava uusiksi, samoin pohjavetemme on suojeltava kansainvälisiltä suuryrityksiltä.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 5 - Omavarainen ruoantuotanto

Teesi 5 - Ruoantuotannon omavaraisuusastetta on nostettava,

ja tuottajien palkkioihin sekä työmäärään on ohjattava sen tarvitsemaa huomiota. Luonnonmukaisen ravinnon kasvattamista on tuettava vahvasti valtion toimesta. Tuotantoeläimet on myös nähtävä elollisina ja tuntevina, ja niiden kohtelun on oltava eettisen tarkastelun kestävää.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 6 - Työn määrittely

Teesi 6 - Työn määritelmän uudelleen arviointi

Työtä ei pidä tehdä vain työn itsensä, vaan todellisen tarpeen vuoksi. Työn määrää pitää myös jakaa tasaisemmin, jolloin täysipäiväisen työviikon kesto lyhenee ja työttömyys laskee.

Byrokratiajärjestelmät on yksinkertaistettava ja perustulo on otettava käyttöön.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 7 - Päätöksenteko Suomeen

Teesi 7 - Kansallinen päätäntävalta kuuluu Suomeen

Suomen pitää ottaa takaisin määräysvalta omaan talouspolitiikkaansa ja muuhun lainsäädäntöön, sillä Suomi itse tuntee parhaiten oman yhteiskuntansa erityiset voimavarat ja tarpeet. Nykyisen kaltainen EU on suurilta osin byrokraattinen ja epädemokraattisesti johdettu virkamieskoneisto, jossa lobbaavilla suuryrityksellä on liian paljon valtaa ja joka monessa tapauksessa toimii yksittäisten kansojen etujen vastaisesti.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 8 - Rahajärjestelmän päivitys

Teesi 8 - Rahanluontijärjestelmä on otettava julkisen vallan alle

jolloin valtio voi ohjata määrärahoja sinne, missä niillä on eniten tarvetta. Nykyinen tapa, jossa yksityisomisteiset liikepankit luovat rahan talouteen velkana, josta peritään korkoa, on perimmäinen syy moniin maailman ongelmiin.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 9 - Maahanmuutto

Teesi 9 - Maahanmuuttoa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti

ja päätöksenteko siitä tulee säilyttää Suomessa. Pyrkimyksenä on muun muassa säilyttää yhteiskuntarauha, auttaa hädänalaisia ihmisiä ja edistää kotouttamiskeinoja. Maailmanrauhaa tulee edistää avoimella ja totuudellisella tiedottamisella sotiin johtaneista syistä ja sotateollisuuden rahoituksista eri osapuolille ja ryhmittymille.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 10 - Rehellinen media

Teesi 10 - Valtakunnallisen median täytyy uutisoida asioista laaja-alaisesti,

eikä pelkästään kansainvälisten suuryhtiöiden etujen mukaisesti. YLEn täytyy jakaa neutraalia uutisointia eri näkökulmista: lännestä ja idästä, kaupallisilta tahoilta ja riippumattomilta asiantuntijoilta sekä kansalaisjärjestöiltä.

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 11 - Päihdepolitiikka nykyaikaistettava

Teesi 11 - Päihdepolitiikkaa on nykyaikaistettava

Rangaistuksiin perustuvat lait päihteiden käytössä ovat jo osoittaneet toimimattomuutensa, minkä voi havaita tarkastelemalla muun muassa rikos- ja terveyshaittatilastoja. Suomen on haettava mallia maista, joissa muun muassa WHO:n ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun suosittamat dekriminalisointimuutokset ovat tuoneet näkyviä hyötyjä, ja soveltaa niitä omaan kulttuuriimme.

Teesi 12 - Pienyrittäjyys on nostettava keskiöön yrittäjyyden kartalla

Kristallipuolue haluaa nostaa yrittäjyyden keskiöön yksinyrittäjät, itsensätyöllistäjät, start up yrittäjät, suomalaiset ari alojen pienet pk-yritykset sekä maaseudulla toimivat yrittäjät. Haluamme olla mukana luomassa uusia yrittäjyyden malleja ja kevyempää yrittämisen byrokratiaa.

Teesi 13 - Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme tukipilarit

Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisarvoinen, iloinen ja onnellinen elämä kuuluu kaikille, myös heille jotka eivät ikänsä puolesta pysty osallistumaan työmarkkinoille. Lapset ja nuoret tulevat elämään tulevaisuudessa sellaisessa yhteiskunnassa, jonka me tänä päivänä luomme.

Tutustu

tilaa uutiskirje