Teesi 4 - Luonto

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 4 - Suojellaan luontoa

Luonto tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elämään, meidän on puolustettava sitä.

Suomen luontoa on suojeltava huomattavasti nykyistä paremmin. Kaivoslaki on välittömästi kirjoitettava uusiksi, samoin pohjavetemme on suojeltava kansainvälisiltä suuryrityksiltä.

Riippumattomat asiantuntijat sanovat Suomen kaivoslakien olevan maailman huonoimpia luonnon suojelemisen kannalta. Samaa aihetta voi myös katsoa taloudellisen voiton näkökulmasta, mihin lait taas soveltuvat erinomaisesti. Suomen pinta-alasta onkin varattu niin valtava osa kuin 1/7 osa ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden toimesta.

Me olemme jo nähneet miten kaivosyhtiöt toimivat maailmalla ja Suomessa, lähimpänä esimerkkinä Talvivaara joka sittemmin vaihtoi nimekseen Terrafame. Tuo yrityskokonaisuus teki luontoomme valtavia ympäristötuhoja, jotka jätettiin kansalaisten, paikallisten asukkaiden ja veronmaksajien harteille. Kaivostoiminnan tuotot taas valuvat ulkomaille, ja mitä todennäköisimmin veroparatiiseihin.

Kaivostoimintaa markkinoidaan meille työpaikkojen lisääntymisellä, mutta kun vaakakupissa on kotimaamme luonnon laajamittainen tuhoaminen, jää hyöty työpaikoista käytännössä silmänlumeen asteelle. Meidän ei pidä uhrata kaunista kotimaatamme maksimaalisen voitontavoittelun alttarille, jota ohjaa vääristynyt ja koko ajan lisäkasvua ja -kulutusta vaativa talousjärjestelmämme.

Talvivaaran surullisen kuuluisia jalanjälkiä toistaen, on seuraava kaivosprojekti jo lähtökuopissaan, eli Kolarin kunnassa sijaitseva Hannukaisen kaivos, yritysnimeltään Hannukainen Mining Oy. Kaivosyhtiötä on arvosteltu viime aikoina myös ympäristölupahakemuksesta. Esimerkiksi Lapin ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö pitää lupahakemusta puutteellisena ja ristiriitaisena. Hannukainen Mining on myös itse myöntänyt virheellisten laskelmien esittämisen. Kaivosyhtiön jätevesiä laskettaisiin muoniojokeen, mikä ei voi olla aiheuttamatta haittaa luonnolle.

Meidän on kansana maa-alueiden lisäksi suojeltava myös vesistöjämme, mukaan lukien pohjavesiämme. Vaikka suuryhtiö Nestlen toimitusjohtaja on todennut, että puhtaan juomaveden ei kuuluisi olla ihmisoikeus ja että veden pitäisi olla yksityisomistuksessa, voimme olla eri mieltä asiasta ja saattaa luonnon riistäminen päätökseen.

Suomeen on jo rantautunut ulkomaisomistuksessa olevia vesiyhtiöitä, jotka alkavat pumppaamaan pohjavesiemme yksityisille markkinoille myytäviksi. Koska tiedämme että puhdas juomavesi on nykyisen yhteiskunnan toimintatavoilla maapallolla todella harvinaista joidenkin vuosien päästä, niin Suomesta pois vietävät vesimäärät voivat olla määriltään valtavia. Käytännössä se tarkoittaisi pohjavesien pinnankorkeuden laskua, mikä olisi erittäin haitallista luonnolle, sekä se myös kuivattaisi kotitalouksien kaivot. Näin on tapahtunut jo tapahtunut ympäri maailmaa, esimerkkejä on lukuisia. Ratkaisuna vesipulaan onkin muuttaa yhteiskunnan toimintatapoja resurssipohjaiseksi, niin että luonnon tasapaino palautetaan.

Kallavesi on myös laajamittaisen ympäristörikoksen uhan alla, jota yritetään saada tapahtumaan lakien puitteissa ja niitä taivuttaen. Kuopion alueelle suunnitellun maailman suurimman havusellutehdas Finnpulpin tehdashankkeen tavoitteena on tuottaa hyvin matalan jalostusasteen tuotetta, jonka elinkierto on lisäksi lyhyt. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa on sitä, että kyseinen tehdas tuottaisi materiaalia kertakäyttöyhteiskuntaan, vaarantaen yhden Suomen suurimmista vesistöistä.

Suomi ja sen luonto ovat asioita joiden puolesta isovanhempiemme sukupolvi teki kaikkensa, mukaan lukien sodissa. Nyt kun sama sota on käynnissä salakavalammin kansainvälisten suuryhtiöiden toimesta, on meidän sukupolven aika toimia.

Tutustu seuraavaan teesiin: