Teesi 5 - Ruuantuotanto

kristallipuolue.fi | Teesi nro. 5 - Omavarainen ruoantuotanto

Ruoantuotannon omavaraisuusastetta on nostettava, ja tuottajien palkkioihin sekä työmäärään on ohjattava sen tarvitsemaa huomiota.

Luonnonmukaisen ravinnon kasvattamista on tuettava riittävästi valtion toimesta. Tuotantoeläimet on myös nähtävä elollisina ja tuntevina, ja niiden kohtelun on oltava eettisen tarkastelun kestävää.

Se, että tuomme vain rahan takia ulkomailta Suomeen valtavia määriä ruokaa, jota itsekin voisimme tuottaa, on sydäntietoisuuden tasolta tarkasteltuna hölmöä hommaa, joka aivan turhaan kuluttaa maapallon resursseja. Kun muistamme, että me ihmiset luomme ne lait jonka mukaan elämme, niin ymmärrämme että kaiken voi tehdä myös paljon järkevämmin.

Meillä oli vielä 50 vuotta sitten omavarainen Suomi ruoantuotannon suhteen ja tuo tietotaito on vielä jäljellä, jopa paljon kehittyneempänä, odottamassa käyttöönottoa. Lisäksi, ihmisen terveyden kannalta on hyväksi syödä sellaista ravintoa joka kasvaa paikallisissa olosuhteissa, luonnonmukaisilla ravinteilla.

Äärimmilleen viety taloudellinen kilpailu ruoantuotannossa on myös asia, jonka voimme lopettaa. Me voimme todeta, että hyvinvoiva maaseutu on erittäin tärkeää myös maamme hyvinvoinnille kokonaisuudessaan. Puhdas ja terveellinen ruoka ovat asioita, joihin pitää ohjata paljon resursseja, sillä ne kyllä palaavat takaisin kansan hyvinvointina ja terveydenhoidon kustannuksien vähenemisenä.

Eläimien käyttö ravintona on ihmisen vapaa valinta ja sitä tapahtuu muutoinkin eläinkunnassa. On kuitenkin on totta, että syömme maailmassamme aivan liian paljon lihaa todellisiin tarpeisiimme nähden. Se että eläimiä kohdellaan vain numeroina ja tuotteina, on myös jotain mikä ei kuulu sivistysvaltion toimintatapoihin. Myös eläimille pitää antaa elämän arvoinen elämä, nekin ovat tuntevia ja ajattelevia olentoja.

Byrokraattisen säädöksien ja lakien myötä pientilalliset on ajettu todella hankalaan asemaan niin, että tuotantoeläimet kasvatetaan suurissa yksiköissä joiden toiminta on tarkkaan salattua, koska se ei kestä eettistä tarkastelua. Suurien eläinmäärien ahtaminen pieniin tiloihin tuottaa eläimille valtavat määrät stressiä, sekä sairauksia joita lääkitään muun muassa antibiootein. Näiden lääkkeiden jäämät päätyvät lopulta ihmisiin ja aiheuttavat heidän kehojensa toimintaan häiriöitä.

Meidän tulee palauttaa ja luoda uudelleen hyvinvoiva maaseutu, jossa tuottajat, työntekijät ja ihmiset huomioidaan niiden ansaitsemalla tavalla. Pientilallisten asemaa on parannettava, sekä tarpeettoman kärsimyksen tuottamiseen eläimille on puututtava lainsäädännöllisin keinoin.

Tutustu seuraavaan teesiin: