top of page

Yrittäjyyttä ja yrittäjyyteen edistäviä ideoita

Vintage Music Store

Toimeentulotuen myöntäminen väliaikaiseen vaikeaan tilanteeseen, kuten jos asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta omien talousongelmiensa takia, ei ole ”kannattamattoman liiketoiminnan tukemista”. Kun kielteinen toimeentulotukipäätös perustuu tällaiseen tai vastaavaan perusteeseen, on asian käsittelijä saatava vastuuseen virkavirheestä yksinkertaisella menettelytavalla (Laki toimeentulotuesta 2 §). Toimeentulotuen hakemisen ei pitäisi olla monimutkaisempaa, kuin työntekijällä. Nykyisin tuki saattaa kaatua siihen, että osa yrityksen osakkaista on kieltäytynyt antamasta niin yksityiskohtaisia tietoja KELA:lle, kuin KELA vaatii. Palkkatyön tekijöillä ei ole vastaavaa tiedonhankkimisvelvollisuutta työnantajaltaan. Heikko sosiaaliturva on monille ylitsepääsemätön este yritystoiminnan aloittamiselle.

-  Velan korolle sovittelumahdollisuus myös silloin, kun velka on syntynyt elinkeinotoiminnassa (Korkolaki 11 §). Momentit 1 ja 2 voivat poikkeuksetta koskea myös elinkeinon harjoittajaa, ja elinkeinon harjoittaja joutuu eriarvoiseen asemaan työntekijään nähden. Vain harva yritys selviää aloitus- tai laajentumiskustannuksistaan ilman lainaa. Yllättävän tilanteen sattuessa, mikä voi olla esim. yrittäjän vammautuminen liikenneonnettomuudessa, velka voi jäädä omatakauksen tehneen yrittäjän maksettavaksi. Tämä tarkoittaa yleensä, että yrittäjä on velkahirressä seuraavat 15 vuotta, koska yritysvelkojen korot kasvavat nopeammin, kuin niitä pystyy maksamaan pois. Mahdollinen velkaantuminen yritystoiminnassa pelottaa ja tarpeelliset investoinnit saattavat jäädä tekemättä, jos yritys ei ole sellaisessa nousukiidossa, että rahaa tulisi kassaan ”enemmän kuin tarpeeksi”. 

-  Velkajärjestely myös yrittäjille sopivaksi (toinen artikkeli)

-  Siirtyminen ennakkoverotuksesta reaaliaikaiseen verotukseen. Varsinkin aloittelevalle yritykselle on vaikea ennakoida tulevan vuoden tulot, koska mitään vertailupohjaa ei ole. Reaaliaikainen verotus parantaisi yrittäjäystävällistä ilmapiiriä, joka mukautuisi yrittäjän tilanteen mukaan sen sijaan, että yrittäjän pitäisi mukautua verottajan tilanteeseen. Samalla on luovuttava verottajan tekemästä arvioverotuksesta, jonka oikaiseminen on liian pitkä prosessi. Arvioverotus on maksettava, vaikka se olisi väärä ja rahat on mahdollista saada takaisin vasta kun oikaisumenettely on valmis.

-  Yrittäjillekin mahdollisuus saada verovähennykset koulutusmenoista ja Smartum-seteleistä. Täydennys- ja uudelleenkoulutus parantaa yritysten kilpailukykyä ja liikunta- ja kulttuuri edistävät yrittäjän töissä jaksamista.

-  Verovelkojen ja muiden yritystoimintaan vaikuttavien velkojen etuoikeus palautettava ulosoton maksujärjestykseen. Verovelat vaikeuttavat yritystoimintaa, ja muiden (kuin etuoikeutettujen) velkojen maksaminen ennen niitä, jos velka on suurempi, hidastaa verovelkojen kuittaamista.

-  Finnveran lainojen ja takausten viivästyskorko kohtuulliseksi. Koska Finnvera on valtionohjauksen alaisuudessa, haluan kiinnittää huomiota myös parempaan tiedottamiseen lainojen ja lainantakausten ehdoista jo hakuvaiheessa. Tällä hetkellä tietoja on todella vaikea löytää Finnveran verkkosivuilta ja tiedon saanti pankeissa takausta haettaessa voi jäädä liian heikoksi.

bottom of page