top of page

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisteriseloste Kristallipuolue ry:n jäsenluettelosta

 

1. Rekisterinpitäjä

Kristallipuolue rp

 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot:

Kristallipuolue rp c/o
Outi Hallikainen
Rinnekuja 6
11100 Riihimäki

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä yhteystietojen ja jäsenmaksutietojen ylläpito puolueen toimintaa varten.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Kristallipuolue rp:n jäseneksi hyväksyttyjä henkilöitä. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja puolueen toimintaan vaadittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, syntymäaika, osoite, kotipaikka, ammatti, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten puolueelle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

 

6. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään järjestelmässä, johon pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalla.

bottom of page