top of page

Kristallipuolueen arvot


Korkein ajatus on aina sellainen, joka sisältää iloa.
Selkeimmät sanat ovat ne, jotka sisältävät totuuden.

Suurin tunne on se, jota sanomme rakkaudeksi.

Tyttö_edited_edited_edited.png

Ilo

Yhteisten asioiden hoitaminen voi olla joskus haasteellista, mutta silti palkitsevaa ja iloa tuottavaa. Vaikka yhteiskunnassamme on paljon korjattavaa, tahdomme keskittyä hyvään ja viemään asioita parempaan suuntaan ilon kautta. Yhdessä tekeminen on hauskaa ja Kristallipuolueessa nauretaan paljon!

liquid-g253aa59dd_640.png

Totuus

Totuus on rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä sekä sanoissa että toiminnassa. Poliitikkojen tulee olla rehellisiä ja median tuottaa kansalaisille totuudenmukaista tietoa heitä koskevista asioista. Kristallipuolue kannustaa kaikkia toimijoita tuomaan rohkeasti totuutta esiin sekä kannattamaan täydellistä sananvapautta.

heart-g1d136a247_640.jpg

Rakkaus

Rakkaus on elämää ylläpitävä voima, joka virtaa kaikkialla ja kaikessa. Ihmiselle on luontaista rakastaa ja haluta hyvää itselleen, toisille ihmisille, eläimille ja luonnolle. Rakkaus on kaikkea Kristallipuolueen toimintaa ohjaava voima. Olemme kaikki yhtä, joten kun sinä voit hyvin, myös minä voin hyvin!

 Edustuksellinen kansanäänestys - EKA

Kristallipuolueen tavoitteena on valjastaa kansamme viisaus käyttöömme siten, että se palvelee kansan ja luontomme korkeinta parasta.

Koemme, että nykyisen edustuksellisen demokratian ja suoran kansanäänestyksen parhaat ominaisuudet yhdistämällä voi poliittinen päätöksenteko siirtyä täysin uudelle tasolle.

Kristallipuolueen teesit

Kristallipuolueen teesit antavat suuntaviivaa yhteisistä ajattelumalleistamme. Niiden kaikkien perustana on ensimmäinen teesimme ja kolme arvoamme, jotka ovat Ilo, Totuus ja Rakkaus.

Tosiasioiden tunnustaminen on edellytys sille muutokselle jota tarvitsemme.  Osa teeseistä tuo esiin kipeitä ja pitkälti vaiettuja yhteiskunnallisia kasvukohtiamme, jotka on syytä nostaa julkiseen keskusteluun huomattavasti nykyistä laajemmin.

 

Kun näin tehdään, niin sitä myöten myös ratkaisut haasteisiin alkavat hahmottumaan kansan syvistä riveistä löytyviä asiantuntijoita, sekä varsinkin kansalaisjärjestöjä kuunnellen.

Teesin kuvaa klikkaamalla saat sen kokonaan auki.

Teesi  #1

1 - Henkinen ulottuvuus.jpg

Elämällä on myös henkinen ulottuvuus,

jolla on korkeampi rakkaudellinen ja totuudellinen tarkoitus kuin vallan, omaisuuden ja oman edun tavoittelu. Vanhan aikakauden yhteiskuntarakenne on tullut tiensä päähän.

Teesi  #2

2 - Terveydenhuollon monipuolistaminen.jpg

Lääkeyhtiöiden taloudelliseen voitontavoitteluun perustava valta-asema terveydenhoidossa on purettava.
Terveydenhoitoa on monipuolistettava ottamalla koululääketieteen rinnalle vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomenetelmiä.

Teesi  #3

3 - Vanhuus.jpg

Vanhuus on osa elämää, ja elämän pitää tarjota mahdollisuuksia iloon ja onnellisuuteen kaikissa sen vaiheissa. Meistäkin tulee vanhuksia, muistetaan siis pitää huolta toisistamme.

Teesi  #4

4 Luonto.jpg

Luonto tarjoaa ihmisille mahdollisuuden

elämään, meidän on puolustettava sitä. Suomen luontoa on suojeltava huomattavasti nykyistä paremmin.

Kaivoslaki on välittömästi kirjoitettava uusiksi, samoin pohjavetemme on suojeltava kansainvälisiltä suuryrityksiltä.

Teesi  #5

5 - Ruoantuotanto.jpg

Ruoantuotannon omavaraisuusastetta on nostettava, ja tuottajien palkkioihin sekä työmäärään on ohjattava sen tarvitsemaa huomiota. Luonnonmukaisen ravinnon kasvattamista on tuettava vahvasti valtion toimesta. Tuotantoeläimet on myös nähtävä elollisina ja tuntevina, ja niiden kohtelun on oltava eettisen tarkastelun kestävää.

Teesi  #6

6 - Työ.jpg

Työn määritelmän uudelleen arviointi

Työtä ei pidä tehdä vain työn itsensä, vaan todellisen tarpeen vuoksi. Työn määrää pitää myös jakaa tasaisemmin, jolloin täysipäiväisen työviikon kesto lyhenee ja työttömyys laskee.

Byrokratiajärjestelmät on yksinkertaistettava ja perustulo on otettava käyttöön.

Teesi  #7

7 - Päätöksenteko.jpg

Kansallinen päätäntävalta kuuluu Suomeen. Suomen pitää ottaa takaisin määräysvalta omaan talouspolitiikkaansa ja muuhun lainsäädäntöön, sillä Suomi itse tuntee parhaiten oman yhteiskuntansa erityiset voimavarat ja tarpeet. Nykyisen kaltainen EU on suurilta osin byrokraattinen ja epädemokraattisesti johdettu virkamieskoneisto, jossa lobbaavilla suuryrityksellä on liian paljon valtaa ja joka monessa tapauksessa toimii yksittäisten kansojen etujen vastaisesti.

Teesi  #10

10 - Media.jpg

Valtakunnallisen median täytyy uutisoida asioista laaja-alaisesti,

eikä pelkästään kansainvälisten suuryhtiöiden etujen mukaisesti. YLEn täytyy jakaa neutraalia uutisointia eri näkökulmista: lännestä ja idästä, kaupallisilta tahoilta ja riippumattomilta asiantuntijoilta sekä kansalaisjärjestöiltä.

Teesi  #13

13 - Lapset ja nuoret.png

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme tukipilarit

Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisarvoinen, iloinen ja onnellinen elämä kuuluu kaikille, myös heille jotka eivät ikänsä puolesta pysty osallistumaan työmarkkinoille. Lapset ja nuoret tulevat elämään tulevaisuudessa sellaisessa yhteiskunnassa, jonka me tänä päivänä luomme.

Teesi  #8

8 - Rahajärjestelmä.jpg

Rahanluontijärjestelmä on otettava julkisen vallan alle

jolloin valtio voi ohjata määrärahoja sinne, missä niillä on eniten tarvetta. Nykyinen tapa, jossa yksityisomisteiset liikepankit luovat rahan talouteen velkana, josta peritään korkoa, on perimmäinen syy moniin maailman ongelmiin.

Teesi  #9

9 - Maahanmuutto.jpg

Maahanmuuttoa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti

ja päätöksenteko siitä tulee säilyttää Suomessa. Pyrkimyksenä on muun muassa säilyttää yhteiskuntarauha, auttaa hädänalaisia ihmisiä ja edistää kotouttamiskeinoja. Maailmanrauhaa tulee edistää avoimella ja totuudellisella tiedottamisella sotiin johtaneista syistä ja sotateollisuuden rahoituksista eri osapuolille ja ryhmittymille.

Teesi  #11

11 - Päihdepolitiikka.jpg

Päihdepolitiikkaa on nykyaikaistettava

Rangaistuksiin perustuvat lait päihteiden käytössä ovat jo osoittaneet toimimattomuutensa, minkä voi havaita tarkastelemalla muun muassa rikos- ja terveyshaittatilastoja. Suomen on haettava mallia maista, joissa muun muassa WHO:n ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun suosittamat dekriminalisointimuutokset ovat tuoneet näkyviä hyötyjä, ja soveltaa niitä omaan kulttuuriimme.

Teesi  #12

12 - Pienyrittajyys.png

Pienyrittäjyys on nostettava keskiöön yrittäjyyden kartalla

Kristallipuolue haluaa nostaa yrittäjyyden keskiöön yksinyrittäjät, itsensätyöllistäjät, start up yrittäjät, suomalaiset ari alojen pienet pk-yritykset sekä maaseudulla toimivat yrittäjät. Haluamme olla mukana luomassa uusia yrittäjyyden malleja ja kevyempää yrittämisen byrokratiaa.

Teesi  #14

14 - Puolueettomuus_teesi.jpg

Suomen paras turva on sotilaallinen liittoutumattomuus ja sitoutuminen rauhaan.

Me voimme toimia idän ja lännen suurvaltojen välissä neutraalina sillanrakentaja, jolla luodaan rauhantila kansojen keskuuteen.

Kristallipuolueen yleisohjelma

Kristallipuolue on perustettu tarpeeseen edistää kansalaisten ja valtion etua sekä hyvinvointia.

 

Kristallipuolueen kantavina kolmena arvona ovat ilo, totuus ja rakkaus, joilla edistetään ihmisen vapaan tahdon ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.


Puolueen tarkoituksena on kansalaisten samanarvoisuuden edistäminen ja jokaisen kansalaisen ihmisarvon kunnioittaminen. Jokainen ihminen on yhdenvertainen muiden ja lain edessä.

 

Puolueen näkemyksenä on korkeampi tietoisuus, joka pitää ihmistä ainutkertaisena ja tietoisena yksilönä sekä osana universaalia kokonaisuutta.

Kristallipuolueen historia

ilossa tekemistä ja olemista v. 2013 lähtien

Puolueemme syntyi itsenäisyyspäivänä 6.12.2013 Kouvolassa, ja koko olemassa olomme ajan olemme panostaneet ilon ilmapiiriin, jossa on mukava olla. Me tahdomme luoda hyvinvoivan yhteiskunnan ja ymmärrämme, että sen tulee heijastua olotilastamme niin puolueena kuin sitä edustavina yksilöinä.

Kristallipuolueen hallitus

kp-uus hallitus.jpg

Ylärivi, vasemmalta aloittaen: 
Antti Leppäjärvi, Taina Alanen, Sanna Seesvalo (puheenjohtaja), Juho Lahtinen (varapuheenjohtaja) 

Alarivi:
Sybila Pitkänen (sihteeri)

Kuvasta puuttuu:
Harri Pärssinen

bottom of page