top of page

Kannanottomme eduskuntavaaliehdokkaidemme vangitsemisiin

1404-vangitut.jpg

Kuten viime päivien valtamedian uutisointi on kertonut, niin kaksi Kristallipuolueen ehdokkaana eduskuntavaaleissa ollutta henkilöä on asetettu tutkintavankeuteen epäiltynä turvallisuussalaisuuksien paljastamisesta. Lisäksi toisen henkilön veli on myös vangittu.

Valtamedia hyvin poikkeuksellisesti julkaisi epäiltyjen nimet heti, kun poliisi oli pidättänyt heidät. Tämä on hyvin erikoista heidän oikeusturvansa takia, koska heitä vasta epäillään rikoksesta. Oletus syyttömyydestä on keskeinen ihmisoikeusperiaate, jonka mukaan jokaista, myös todennäköisin syin epäiltyäkin, on pidettävä syyttömänä, kunnes hänet on todettu syylliseksi. Myöskään yksityishenkilön nimeä tai kuvaa ei journalistisen hyvän tavan mukaan tule julkaista, jollei hyvin painavia syitä tähän ole.

Valtamedia on otsikoissaan korostanut heidän sidonnaisuuksia Kristallipuolueeseen. Tämä on saanut aikaan puolueeseemme ja puheenjohtajaamme kohdistuvia vihaviestejä ja uhkailuja.

Koska vangittujen nimet on paljastettu ja jokaisen helposti löydettävissä, voimme mekin puhua heistä heidän omilla nimillään. He ovat Kristallipuolueessa ehdokkaina olleet Anne Oikarinen ja Mikko Vapa sekä VKK:n listoilla ehdokkaana ollut Mikon kaksoisveli Marko Vapa.

Mikko ja Marko ovat yleisesti tunnettuja yhteiskunnallisista kannanotoistaan ja erityisesti siitä, että he ovat jo lukuisten vuosien ajan julkaisseet täysin avoimesti ja julkisesti tietoa omista analyyseistaan liittyen nk. Suomen tunneliverkostoihin mm. Youtube-videoillaan. He ovat pitäneet aiheesta kymmeniä luentoja ympäri Suomea kuluneiden vuosien aikana ja heidän teorioihinsa on tutustunut todennäköisesti kymmeniä tuhansia henkilöitä.

Kun teimme puolueena syksyllä 2022 ehdokasvalintoja, tiesimme, että Mikko ja hänen puolisonsa Anne ovat Markon lisäksi toimineet edellä mainitulla tavalla. Nämä tunneliteoriat eivät liity puolueeseemme, emmekä ole puolueena nostaneet niitä esille ennen tätä julkaisua. Koska nämä henkilöt ovat tehneet kyseistä toimintaa jo lukuisten vuosien ajan, oli ja on perusteltua olettaa, että toiminta on lainmukaista.

Jos tämän kolmikon paljastamat salaisuudet ovat olleet niin kriittisiä kuin valtamedia antaa ymmärtää, niin miksi heidän on annettu levittää kyseistä tietoa jo hyvin monen vuoden ajan, ja miksi kyseinen materiaali on vieläkin kaikkien niitä etsivien saatavilla?

Onko Suomen sisäinen tiedustelu niin huonolla tasolla, että toimintaa ei ole havaittu aiemmin, kun samaan aikaan valtamediamme siteeraama salaliittotutkija Niko Pyrhönen kertoo tutustuneensa veljeksien aineistoon jo hyvin pitkän aikaa sitten?

Epäiltyjen rikosten on kerrottu liittyvän turvallisuussalaisuuksiin, mutta kaikki tarkempi tieto niistä on salattu. Anne Oikarisen asianajaja Lauri Saarela kertoi PosiTV:n haastattelussa, että häntä on kielletty viranomaisten toimesta kertomasta mitään tarkempaa tietoa vangitsemisten syistä. Saarela mainitsee, että hänen päämiehensä Anne Oikarinen kiistää kaikki häneen kohdistuvat syytteet.

Koska tarkka tieto pidätyksien syistä puuttuu, tämä kirjoituksemme pohjautuu myös spekulaatioihin. On todennäköistä olettaa, että pidätykset liittyvät kolmikon tekemiin videoihin sekä niissä esille tuotuihin asioihin.

Tässä onkin muutama kysymys, joita jokainen voi miettiä:

-Miksi epäiltyjen henkilöllisyys julkistettiin heti?
-Miksi epäiltyjen puoluesidonnaisuudet nostettiin otsikoihin?
-Jos kyseiset rikokset olivat niin vakavia kuin valtamedia väittää, niin miksi niihin ei puututtu aiemmin?
-Liittyvätkö kiristyneet turvallisuustoimenpiteet Suomen Nato-jäsenyyteen?
-Miksi epäiltyjä pidetään tutkintavankeudessa, vaikka he ovat toimineet koko ajan avoimesti ja julkisesti?
-Haluaako jokin taho hiljentää toisinajattelijoita?
-Onko epäillyt henkilöt valittu uhreiksi, joilla pyritään pelottelemaan muita hallinnon toimia kyseenalaistavia tahoja?

Ilmaisemme tukemme Annelle, Mikolle ja Markolle. Tiedämme, että olette toimineet omatuntonne ohjaamina. Sen mukaan, mitä asiasta tiedämme, näyttää viranomaistemme toiminta täysin kohtuuttomalta. 

 

Helsingissä 18.4.2023

Kristallipuolueen hallitus

bottom of page