top of page

Teesi 1

1 - Henkinen ulottuvuus.jpg

Pelkkään materialismiin ja oman edun tavoitteluun perustuva yhteiskuntarakenne on tullut tiensä päähän. Elämällä on korkeampi tarkoitus kuin vallan ja omaisuuden tavoittelu. Nyt on tullut aika jolloin arvostamme asioita jotka tehdään yhteisen hyvän vuoksi.


Läntinen maailmankatsomuksemme on pitkään perustunut kahdelle tavalle tarkastella elämää. Toinen on materialistinen, missä nähdään että kaikki on sattumaa eikä elämällä ole mitään suurempaa tarkoitusta. Toinen tapa taas on ollut uskonnollinen, missä ihmiset nähdään syntisinä ja jossa Jumala uhkaa heitä helvetillä, jos he eivät suostu seuraamaan kirkon määrittelemää polkua missä ihmisen pitää pysyä.


On kuitenkin kolmas tie, jota voi sanoa henkisen polun kulkemiseksi. Siinä nähdään, että kaikella tapahtuneella on ollut korkeampi tarkoitus, joka on kokemuksien ja oppien saaminen sekä henkilökohtaisen että kollektiivisen kasvun näkökulmasta.


Tiede ja henkisyys ovat kohtaamassa toisensa, kvanttifyysikot alkavat todistamaan henkisiä lainalaisuuksia todeksi myös fyysisten laitteiden avulla. Kaikki elämä on kytköksissä toisiinsa, eli olemme niin sanotusti yhtä. Se minkä teemme toiselle, teemme todellisuudessa myös itsellemme. Tuon kun sisäistämme, niin ymmärrämme että kaikkea elämää on syytä kunnioittaa, niin ihmisiä kuin myös eläimiä ja luontoa.


Käsite Jumaluus on jotain mikä on aiheuttanut paljon pahaa. Sen perusteella jaotellaan ihmisiä hyviin ja huonoihin, sekä ollaan vuosisatoja vainottu ja tapettu ihmisiä, niin Suomessa kuin melkeinpä maailman joka kolkassa.


Koska todellinen Jumala edustaa täydellistä rakkautta, niin voimme todeta, että hyvin harva staattinen uskonto pystyy Häntä edustamaan. Jumala, suuri henki, tai miksi sitä ikinä tahdommekaan kutsua, ei ole irrallinen meistä, vaan Hän on jokapuolella, asuen myös jokaisessa meissä. Koska me kaikki kannamme osaa Hänestä, olemme siis osaltamme luojia ja voimme näin ollen itse luoda elämämme, ja tulevaisuuden ihmiskunnalle.


Tämä planeetta millä elämme, pohjautuu ihmisille annettuun vapaaseen tahtoon. Me voimme yksilöinä, ryhminä, kansoina ja maailmanlaajuisena kollektiivina valita kehityksemme suunnan. Olemme pitkään kulkeneet polkua, jossa ihmiset keskittyvät oman itsensä palvelemiseen, unohtaen muut. Ymmärrämme myös, että olemme luoneet ihmiskuntana tämän kaiken, missä nyt olemme ja mitä kaikkea se sisältää varjoineen ja valoineen.


Kun otamme vastuun kaikesta ja lopetamme syyllisten etsimisen, kun lopetamme tuomitsemisen, meillä on kaikki avaimet muutokseen. Ja niin kuin tiedämme, rajat ovat myös Rakkautta. Siksi emme enää suostu siihen, että sallisimme kohdella itseämme huonosti. Planeettamme ja yhteiskuntarakenteemme on siinä tilassa, että jos emme kohta valitse toimivamme yhteisen hyvän eteen, niin alamme tuhoamaan itse itseämme kauaskantoisin seurauksin.


Ilmassa on kuitenkin paljon merkkejä siitä että muutos parempaan on tulossa. Tuo saattaa olla vaikeaa havaita valtamediaa seuraamalla, mutta kun tarkemmin ajattelee, niin ikävä totuus tulee julkisuuteen monesta eri suunnasta. Koska totuus vapauttaa, tämä tarkoittaa myös sitä, että muutosta ajava voima kasvaa riittävän suureksi ja silloin muutos voi toteutua.


Elämme parhaillaan aikaa, josta monien eri kulttuurien ikivanhat profetiat puhuvat. Nyt on aika, jolloin tietoisuudessamme tapahtuu suuri muutos ja alamme ottamaan vastuuta itsestämme. Tämä on kaunista aikaa elettäväksi. Nautitaan siis menosta, sekä kuunnellaan kutsua ja seurataan johdatustamme.

bottom of page