top of page

Teesi 10

10 - Media.jpg

Valtakunnallisen median täytyy uutisoida asioista laaja-alaisesti, eikä pelkästään kansainvälisten suuryhtiöiden etujen mukaisesti.
 

YLEn täytyy jakaa neutraalia uutisointia eri näkökulmista: lännestä ja idästä, kaupallisilta tahoilta ja riippumattomilta asiantuntijoilta sekä kansalaisjärjestöiltä.


Mielipiteisiin vaikuttamista kutsutaan propagandaksi, joten voimme todeta, että kaikki media on propagandaa. Mediatoiminta ohjaa siis vahvasti yleisen mielipiteen muodostumista, joten olisi todella tärkeää että ne uutiset joita meille tarjotaan, olivat mahdollisimman laajoista lähteistä koottuja. 


Tämän hetkinen tilanne maassamme on valitettavan yksipuoleinen. Mediamme välittää melkein pelkästään länsimaisten mediayhtiöiden tuottamaa sanomaa, jonka tuottamisessa painotetaan kansainvälisten korporaatioiden etuja. Esimerkkejä on lukuisia, joista tässä muutama:


-Geopolitiikka, eli maailmantapahtumat, mukaanlukien konfliktit, joissa on osallisena useampia maita. Miksi meille kerrotaan vain toisen osapuolen meille syöttämä näkemys, kun taas toinen osapuoli aina automaattisesti leimataan pahantekijäksi. Tasapuolinen uutisointi tarkoittaa sitä että uutisoimme totuudenmukaisesti molempien osapuolien kannanottoja. Kansamme on oikeutettu kuulemaan molempien osapuolien näkemykset, jonka perusteella voimme itse tehdä niistä päätöksiä. Tasapuoliset ajankohtais- ja keskusteluohjelmat on myös syytä tuoda kansalle näkyviin.


-Terveydenhoito. Miksi ääneen päästetään vain lääkeyhtiöiden etuja ajavia edustajia, kun taas muut leimataan puoskareiksi ja huijareiksi antamatta heille tasapuolista mahdollisuutta kertoa näkemystään. Lääkeyhtiöt jäävät jatkuvasti kiinni suuren mittakaavan huijauksista lääketurvallisuudessa ja -tehokkuudessa, mutta koska sakot ovat pieniä tuottoihin nähden eikä henkilökohtaista vastuunkantoa tapahdu, voi toiminta jatkua vapaasti. Medialla on suuri vastuu kansan hyvinvoinnin ajamisessa, ja sen pitää alkaa käyttämään sitä, kansan hyväksi.


-Pankkien toiminta. Korruptoitunut pankkijärjestelmämme ohjaa niin poliitikkojamme, mediaamme kuin oikeusjärjestelmäämme. Raha on moderni orjuuttamisen väline, ja rahajärjestelmän luonteesta tiedottaminen kuuluu vastuulliselle medialle.


-Luonnonsuojelu. Median tehtävänä on antaa tukensa Suomen luonnon suojelemiseksi, eikä sen tuhoamiseksi taloudellisen voitontavoittelun nimissä. Luonto on kansallisaarteemme, joten median täytyy antaa riittävästi näkyvyyttä kaikille niille hankkeille jotka uhkaavat tuhota sitä. Näkyvyys tarkoittaa sitä, että riippumattomat tutkijat sekä kansalaisjärjestöt saavat kertoa oman kantansa julkisuudessa sen ansaitsemalla huomiolla.


Ylläolevista neljästä esimerkistä voi jokainen todeta, että valtakunnallisen median toimintamme on erittäin puutteellista. Mutta kuitenkin, mediamme toiminnassa on paljon hyvääkin, siellä on esimerkiksi paljon hyviä toimittajia joilla on kykyjä erittäin hyvään uutisointiin. 


Tällä hetkellä, vaikka YLE toimiikin varsin puutteellisesti, sitä vielä valvotaan ja sen toimintaan voidaan puuttua. YLEn toimintatapoja voidaan vielä helposti muuttaa palvelemaan totuuden esiintuontia ja kansalaisten etua. Valtio, eli kansa, omistaa vielä YLEn, joten pidetään huoli siitä ja ohjataan sen toiminta takaisin oikeille raiteille.

bottom of page