top of page

Teesi 12

12 - Pienyrittajyys.png

Pienyrittäjyys on nostettava keskiöön yrittäjyyden kartalla


Suomessa on 292 377 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2019) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,5 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2019 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 160 646 hengelle.
Näistä työpaikoista 81 095 syntyi alle 50 hengen yrityksiin.Yritysten 445 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (57,5 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.


Kristallipuolue haluaa nostaa yrittäjyyden keskiöön yksinyrittäjät, itsensätyöllistäjät, start up yrittäjät, suomalaiset eri alojen pienet pk-yritykset sekä maaseudulla toimivat yrittäjät. Haluamme olla mukana luomassa uusia yrittäjyyden malleja ja kevyempää yrittämisen byrokratiaa. Yrittäjyyden tulisi olla helppo ja vaivaton tapa työllistää paitsi itsensä myös muita. Yrittämisen tulisi olla turvattua erilaisten tilanteiden varalta valtion toimesta ja yrittämisen riskejä voisi jakaa. Erilaiset tukipalvelut sekä rahoituspalvelut tulisi suunnata niin että pienyrittäjät olisivat etusijalla tuen saajina ja heillä olisi myös mahdollisuus Suomessa nauttia yrittäjätyönsä tuloksista. Myös tukipalveluissa toimivien ihmisten innovatiiviseen yrittäjätaustaan tulisi kiinnittää huomiota. Tarvitsisimme Suomeen oman yrittäjyyden osaston, joka toimisi eri puolilla Suomea. Yhden luukun periaatteella voitaisiin luoda paitsi paikallisia ekosysteemejä yrittäjien kesken myös auttaa ja palvella yrittäjiä kehittymään erilaisilla osa-alueilla juuri siihen suuntaan kuin he itse haluavat. Yrittäjyyden rakenteiden tulisi olla vaivattomia muuttaa yritystoiminnan muuttuessa ja kehittyessä. Verotuksen pitäisi olla kaiken kaikkiaan kannustavaa ja erilaisen paperityön helppoa hoitaa!


Yrittäjyyden arvostusta tulisi lisätä ja kertoa tarinoita valoisasta tulevaisuudesta ja inspiroivista mahdollisuuksista. Yrittämisen avulla erilaiset ihmiset voivat tarttua juuri sellaiseen tekemiseen, joka resonoi ja innostaa heitä itseään. Kaiken yrittämisen taustalla tulisi olla halu vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti ja muita auttaen. Lähtökohta yrittäjyyteen pitäisi olla kysymys miksi? Miksi teen tätä mitä teen? Tuoko se minulle iloa? Tuoko se muille apua? Millaisen jäljen haluan jättää yhteiskuntaan? Missä olen parhaiten hyödyksi muille? Mitä osaan? Mitä haluan oppia? 


Menestyminen työelämässä tai yrittämisessä ei tulevaisuudessa tarkoita välttämättä jatkuvan eksponentiaalisen kasvun ihannointia yrityksen omaa etua ajatellen vaan uutena näkymänä työn tekemisessä pidetään tasapainoa, yhteistoimintaa, toisten auttamista ja yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttamista. Uuden ajan menestys tarkoittaa sitä että elämme runsaudessa ja jaamme hyvää oman työn kautta myös ympäristöömme. 


Yrittäjyyden uudet muodot tulevaisuudessa:


Perinteisen yrittäjyyden rinnalle nousee paljon uusia yrittäjyyden muotoja ja työllistymisen notkeita malleja, joita on helppo ja vaivaton lähteä toteuttamaan ja kokeilemaan ilman suuria riskejä. Yrittämiseen ja työn tekemiseen palaa ilo ja hauskuus ja jokainen lähtee aamulla hymyssä suin hommiin! 


1.Innovatiivinen yrittäjyys


Innovatiivinen yrittäminen tarkoittaa uusien ideoiden, palvelumallien ja konseptien eteenpäin viemistä pienellä riskillä mutta suurella sydämellä. Tekeminen, joka kiinnostaa ja kiehtoo itseä ja mistä haluaa oppia lisää. Eri toimialojen tietoa ja malleja innovatiivisesti yhdistellen syntyy uusia keksintöjä ja oivalluksia, joita on helppo markkinoida koska ne poistavat jonkun ongelman maailmasta. Kiinnostusta löytyy varmasti vientiin asti. Innovatiivinen yrittäjyys on luovaa ongelmanratkaisua, jossa tehdään paljon kokeiluja, erehdyksiä ja virheitäkin. Moniammatillisissa ja moniosaavissa tiimeissä voidaan kuitenkin ratkaista isojakin ongelmia, jolloin sillä voi olla suuri merkitys vaikka koko maalle tai maapallolle. 


2. Muokkaantuva yrittäjyys 


Tulevaisuudessa yrittäminen on helppo muokata itselle sopivaksi elämäntilanteen, iän, perhetilanteen ja vaikka paikkakunnan mukaan. Ikäkaariajattelu tarkoittaa sitä että nuorena voi olla enemmän virtaa ja kiinnostusta tehdä joitakin asioita ja vanhempana sitten taas eri asiat kiinnostavat. Yrittäjyyden tulisi soveltua eri tilanteisiin ja ympäristöihin sekä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten elämään helposti muokattavana omaan elämään sopivana palasena.


3. Ristiinyrittäminen 


Ristiinyrittäminen tarkoittaa sitä että yrittäjällä on mahdollisuus tehdä monenlaisia toisistaan erilaisiakin itseä kiinnostavia asioita yrityksessään eli pomppia vaivattomasti eri toimialojen ja keskenään erilaisten asioiden välillä. Vapaus tehdä, toteuttaa ja kokeilla erilaisia itseä kiinnostavia asioita samaan aikaan eri suunnilla. 


4. Yhteisyrittäjyys


Yhteisyrittäminen toisten kanssa helpottuu tulevaisuudessa ja erilaisia tiimejä on helppo kasata erilaisen kiinnostavan tekemisen ympärille. Paikalliset ekosysteemit, yhteistyön tekeminen yhdessä ns saman alan kilpailijan kanssa, nykyinen osuuskuntayrittäjyys ja muut yhteisen työn mallit tulevat yleistymään vauhdilla. Vapaus valita oma tekeminen, omat yhteistyökumppanit ja rakentaa heidän kanssaan toimivia mikro- ja makrotason ekosysteemejä. 


Valtio ja kunta voisivat myös ottaa aloitteellisen otteen uuden yrittäjyyden synnyttämiseen. Jos havaitaan että tiettyjä yrityksiä kaivataan enemmän (esim. ihmisten terveydestä huolehtimiseen tai vaikka matkailuun) olisi se myös näinkinpäin mahdollista. Kristallipuolue kannustaa myös resursoimaan enemmän tukea sekä aloittavan yrityksen toimintaan että aloittavan yrittäjän tukeen ja apuun sekä myös yrittäjä-kasvatukseen kouluissa ja oppilaitoksissa. 

bottom of page