top of page

Teesi 4

4 Luonto.jpg

Luonto tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elämään, meidän on puolustettava sitä.
 

Suomen luontoa on suojeltava huomattavasti nykyistä paremmin. Kaivoslaki on välittömästi kirjoitettava uusiksi, samoin pohjavetemme on suojeltava kansainvälisiltä suuryrityksiltä.

Riippumattomat asiantuntijat sanovat Suomen kaivoslakien olevan maailman huonoimpia luonnon suojelemisen kannalta. Samaa aihetta voi myös katsoa taloudellisen voiton näkökulmasta, mihin lait taas soveltuvat erinomaisesti. Suomen pinta-alasta onkin varattu niin valtava osa kuin 1/7 osa ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden toimesta.

 

Me olemme jo nähneet miten kaivosyhtiöt toimivat maailmalla ja Suomessa, yhtenä esimerkkinä Talvivaara joka sittemmin vaihtoi nimekseen Terrafame. Tuo yrityskokonaisuus teki luontoomme valtavia ympäristötuhoja, jotka jätettiin kansalaisten, paikallisten asukkaiden ja veronmaksajien harteille. Kaivostoiminnan tuotot taas valuivat ulkomaille, ja mitä todennäköisimmin veroparatiiseihin.

Kaivostoimintaa markkinoidaan meille työpaikkojen lisääntymisellä, mutta kun vaakakupissa on kotimaamme luonnon laajamittainen tuhoaminen, jää hyöty työpaikoista käytännössä silmänlumeen asteelle. Meidän ei pidä uhrata kaunista kotimaatamme maksimaalisen voitontavoittelun alttarille, jota ohjaa vääristynyt ja koko ajan lisäkasvua ja -kulutusta vaativa talousjärjestelmämme.

 

Meidän on kansana maa-alueiden lisäksi suojeltava myös vesistöjämme, mukaan lukien pohjavesiämme. Vaikka suuryhtiö Nestlen toimitusjohtaja on todennut, että puhtaan juomaveden ei kuuluisi olla ihmisoikeus ja että veden pitäisi olla yksityisomistuksessa, voimme olla eri mieltä asiasta ja saattaa luonnon riistäminen päätökseen.

 

Suomeen on jo rantautunut ulkomaisomistuksessa olevia vesiyhtiöitä, jotka pumppaavat pohjavesiämme yksityisille markkinoille myytäviksi. Koska tiedämme että puhdas juomavesi on nykyisen yhteiskunnan toimintatavoilla maapallolla todella harvinaista joidenkin vuosien päästä, niin Suomesta pois vietävät vesimäärät voivat olla määriltään valtavia. Käytännössä se tarkoittaisi pohjavesien pinnankorkeuden laskua, mikä olisi erittäin haitallista luonnolle, sekä se myös kuivattaisi kotitalouksien kaivot. Näin on tapahtunut jo tapahtunut ympäri maailmaa, esimerkkejä on lukuisia. Ratkaisuna vesipulaan onkin muuttaa yhteiskunnan toimintatapoja resurssipohjaiseksi, niin että luonnon tasapaino palautetaan.

Suomi ja sen luonto ovat asioita joiden puolesta isovanhempiemme sukupolvi teki kaikkensa, mukaan lukien sodissa. Nyt kun sama sota on käynnissä salakavalammin kansainvälisten suuryhtiöiden toimesta, on meidän sukupolven aika toimia.

bottom of page