top of page

Teesi 7

7 - Päätöksenteko.jpg

Kansallinen päätäntävalta kuuluu Suomeen.


Suomen pitää ottaa takaisin määräysvalta omaan talouspolitiikkaansa ja muuhun lainsäädäntöön, sillä Suomi itse tuntee parhaiten oman yhteiskuntansa erityiset voimavarat ja tarpeet.

Nykyisen kaltainen EU on suurilta osin byrokraattinen ja epädemokraattisesti johdettu virkamieskoneisto, jossa lobbaavilla suuryrityksellä on liian paljon valtaa ja joka monessa tapauksessa toimii yksittäisten kansojen etujen vastaisesti. 


Perustuslakimme on kirjoitettu suojelemaan Suomea, sen kansaa ja luontoa, niin että kansalaisilla on ylin päätäntävalta maatamme koskevissa asioissa. Kuitenkin, koska maassamme ei ole perustuslakituomioistuinta, mikään taho ei valvo sitä, että poliitikkomme noudattavat perustuslakia. 

Perustuslain rikkomista on tapahtunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana monin eri tavoin, jotka ovat olleet vaikutuksiltaan todella suuria.


Me saimme äänestää kansana liittymisestämme EU:hun, mutta kansalle luvattiin että äänestys ei liity millään tavalla yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. EU -äänestyksen jälkeen, poliitikot ja media kuitenkin muuttivat sanomaansa ja kertoivat, että koska kansa äänesti liittyvänsä EU:hun, se oli samalla kannanotto euroon liittymisen puolesta.


Perustuslakimme mukaan valtiomme rahayksikkö on kuitenkin markka, ja jos olisimme sen aikoneet vaihtaa, siitäkin olisi pitänyt järjestää kansanäänestys. Kansamme hyvinvoinnin kannalta meidän tulee irrottautua EU:sta ja ottaa takaisin oma rahayksikkö, sekä päätäntävalta omaan lainsäädäntöömme ja talouspolitiikkaamme.


Vaikka eroamme EU:sta, voimme silti käydä kauppaa muiden Euroopan valtioiden kanssa, vieläpä paljon reilummilla pelisäännöillä kuin nyt. Tällä hetkellä EU:n byrokratiakoneisto ja tukijärjestelmät suojelevat suuryritysten valtaa, mutta kun saamme itsenäisenä valtiona muokata oman lainsäädäntömme oman kansan etuja palvelevaksi, voimme turvata ja nostaa hyvinvoinnin tasoa koko kansan keskuudessa. 

Kansalaisomaisuuttamme, eli tuottavia valtionyrityksiä, on myös poliitikkojen avustuksella yksityistetty kiihtyvällä tahdilla jo lukuisten hallitusten aikana niin, että jokainen nykyinen eduskuntapuolue on ollut antamassa siihen siunauksensa.


Kyseinen lista on todella pitkä, ja se alkaa viimeistään 90-luvun alun laman seurauksena perustetusta Valtion pankista nimeltä Arsenal, joka myytiin vain 5% sen nimellisarvosta yksityisomistukseen. 

Kansainväliset suuryritykset hyödyntävät EU:n lainsäädäntöä tavoitellakseen maksimaalista taloudellista voittoa, mikä on toisaalta ymmärrettävää, koska osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tärkein tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen.


Joten voikin sanoa, että viallinen yhteiskuntajärjestelmä on ottanut vallan kansoilta, niin että kansan etua palvelevat päätökset on usein jopa mahdotonta viedä läpi nykyisen virkamieskoneiston. Valitettavasti, maamme kansalaisten etuja ajatellen, suurimmat rikolliset maassamme istuvat tai ovat istuneet eduskunnassa.


He ovat tietoisesti rikkoneet perustuslakiamme jo vuosikymmenien ajan, käyttäen mediaa apunaan omien intressiensä ajamiseen. Suomessakin on käytössä pyöröovi-ilmiö, missä poliitikot siirtyvät toimikautensa jälkeen niiden suuryritysten palkkalistoille, keiden eduksi he ovat lainsäädäntöä vieneet.

Eduskuntamme on tämän johdosta myös päättänyt tuhota kaikki tiedot siellä käyvien yritysmaailman lobbareitten käynneistä, jotta kansa ei saisi tietää kenen etuja he todellisuudessa ajavat. 


Monet lähihistoriamme poliittiset päätökset ovat tulkittavissa perustuslakimme kautta maanpetoksiksi, joten niihin pitää suhtautua tilanteen oikeuttamalla vakavuudella. Rikollisen toiminnan hyödyt on palautettava takaisin kansalle ja kansalaisille hallitusti, mutta samaan aikaan kuitenkin ymmärtäen, että moni poliitikko on toiminut joko puutteellisen tiedon perusteella, kiristettyinä tai uhkailun vallassa.

Meidän on myös muistettava, että olemme kansalaisina myös vastuussa siitä, että olemme antaneet tilanteiden tulla tähän pisteeseen saakka.


Olemme siis saaneet sen mitä olemme ansainneet. Nyt voimme kuitenkin nähdä totuuden ja toimia sen mukaan, muistaen kuitenkin anteeksiannon sekä itsellemme että toisillemme.


Meidän on aiheellista erota EU:sta ja eurosta, sekä perustaa riippumaton perustuslakituomioistuin, joka toimii avoimesti ja läpinäkyvästi käydessään läpi historiamme, mukaan lukien salaiseksi määrätyt dokumentit, joista yksi oleellisimmista kulkee nimellä Koiviston Konklaavi.


Koska totuus vapauttaa, niin sen myötä voimme nähdä inhimillisen toiminnan syyt ja seuraukset, minkä avulla myös kansan etujen vastaisesti toimineet henkilöt voivat integroitua siirtymävaiheen jälkeen osaksi hyvinvoivaa yhteiskuntaa.


Myös heille pitää antaa mahdollisuus alkaa käyttämään osaamistaan yhteisen hyvän tuottamiseen, ansaiten aidon arvostuksen kansan suunnasta.

bottom of page