top of page

Homeopatia osana tulevaisuuden virallista terveydenhoitoa

20.6.2021


Homeopatia kuuluu CAM-terapioihin. CAM tarkoittaa Complementary and Alternative Medicine ja tämä käsite on yhtenäistettyä terveydenhoitoa Euroopassa edustavan EFCAM:n (European Federation for Complementary and Alternative Medicine) laatima määritelmä.


Homeopatia on luonnonmukainen, järjestelmällinen ja kokonaisvaltainen lääkintämuoto, jota sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet jokapäiväisessä terveydenhoidossaan jo yli 200 vuoden ajan. Homeopatialla hoidetaan ihmistä kokonaisuutena aktivoiden kehon omaa puolustusmekanismeja.


Nykyään keskitymme virallisessa terveydenhuollossa liikaa sairauksiin ja liian vähän terveydenhoitoon. Olisiko parempi hoitaa ihmisiä jo ennen kuin tulevat kroonisesti sairaiksi? Homeopatialla voimme hoitaa monia vaivoja ennen kuin ne kehittyvät kroonisiksi sekä ennaltaehkäisevästi edistää terveyden hyvää tasoa. Siten voitaisiin vähentää virallisen sairaudenhoidon aiheuttamia kuluja. Eurooppalaiset tiedostavat kokonaisvaltaisen terveyden hoitamisen etuja yhä paremmin ja Keski-Euroopassa homeopaattisten valmisteiden käyttö on yhtä yleistä kuin esimerkiksi reseptivapaiden tulehduskipulääkkeiden käyttö.


Koululääketieteessä vallitseva materialistinen ihmisnäkemys ei anna tilaa tunteiden ja henkisten tarpeiden kohtaamiseen. Lisäksi monet pitkä-aikaiset lääkitykset aiheuttavat sivuvaikutuksia, jotka taas luovat tarpeen uusille lääkityksille, ja näin on loputon lääkeriippuvuus sivuoireineen luotu. Voisimmeko suosia homeopatiaa vaihtoehtoisena hoitona esimerkiksi lasten ja nuorten vaivojen ennältäehkäisevässä hoidossa, ja näin vähentää kroonisten sairauksen ilmentyvyyttä?


Luontaishoitoja suosiva sveitsiläinen sairasvakuutusyhtiö Securvita julkaisi raportin, jossa vertailtiin n. 15700 homeopaattista hoitoa saaneiden henkilöiden terveyttä perinteisiä lääkehoitoja suosivaan vertailuryhmään. Homeopatiaa käyttäneet henkilöt olivat käyneet rekisteröidyn homeopaatin hoidossa vähintään kolme vuotta.


Tutkijat totesivat, että homeopaattisia valmisteita käyttäneiden henkilöiden terveys oli huomattavasti parempi kuin perinteisiä lääkkeitä käyttäneiden. Homeopatiaa käyttäneiden asiakkaiden tarve syödä perinteisiä lääkkeitä oli myös pienempi kuin vertailuryhmän.

Vakuutusyhtiön homeopatiaa käyttävien asiakkaiden tarve käyttää masennuslääkkeitä ja kipulääkkeitä oli ollut huomattavasti pienempi kuin muiden ja raportista selvisi myös, että homeopatian etu lasten allergioiden, ihottumien ja astman hoidossa oli ylivertainen verrattuna perinteiseen lääkehoitoon. Homeopatiaa saaneiden lasten vaivat monesti parantuivat tai ainakin helpottuivat, kun taas perinteisiä hoitoja käyvien asiakkaiden joukossa ne ylestyivät vuosi vuodelta.


Antibiootti on loistava keksintö, ja se voi pelastaa hengen vakavissa akuuteissa sairauksissa. Antiobioottiresistenssi taas on maailmanlaajuinen terveysuhka, joka nyt viimeistään tekee tarpeelliseksi ottaa myös CAM-terapioita virallisen terveydenhuollon piiriin. Moniin akuutteihin vaivoihin ja varsinkin moniin toiminnallisiin häiriöihin riittäisi antibioottien sijaan usein hoitona pehmeämpi hoitomuoto, kuten homeopatia. Lasten atooppisten vaivojen ja yleisten akuuttien vaivojen hoitamisessa on jo pitkään käytetty homeopatiaa Keski-Euroopassa, myös lääkäreiden vastaanotoilla. .


Suomessa iso osa kansasta käyttää CAM-terapioita, ja varsinkin homeopatia on lapsiperheiden suosiossa. EU:n sisällä 100 miljoonaa ihmistä käyttää homeopatiaa, mikä on 29% koko alueen väestöstä. Euroopassa myös suuri osa lääkäreistä määrää homeopaattisia lääkevalmisteita ja Sveitsi virallisti homeopaatin ammattinimikkeen ja koulutuksen 2016.


Homeopatiasta on lukuisia korkealaatuisia tutkimuksia, jotka osoittavat sen hyödyn paremmaksi kuin plasebo. Kristallipuolue haluaa edistää homeopatian asemaa Suomessa ja ehdottaa, että

homeopatiaan aletaan suhtautua varteenotettavana vaihtoehtona ja täydentävänä hoitomuotona virallisessa terveydenhuollossa.


Pienituloisten on usein taloudellisesti haastavaa käyttää homeopatiaa, sillä vaikka homeopaattiset valmisteet ovat edullisia, niin ammattihomeopaatin vastaanotolla ei ehkä ole varaa käydä. Homeopatia ei kuulu virallisen terveydenhuollon hyväksymään hoitomuotojen piiriin, ja harvat suomalaiset sairasvakuutusyhtiöt hyväksyvät homeopaattiset hoitokulut. Kristallipuolue haluaa edistää homeopatian asemaa Suomessa ja sen saatavuutta kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa sitä.


Camilla Henneken, Homeopaatti

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

留言


bottom of page