top of page

Korkeampi perspektiivi maahanmuutosta

14.12.2018 KORKEAMPI PERSPEKTIIVI MAAHANMUUTOSTA LIITÄNNÄISINEEN

ALKUSANAT

Maahanmuutosta puhuminen on haastava aihe jonka käsittelyä moni ymmärrettävästi välttelee, sillä keskustelukulttuuri aiheen tiimoilta on näkyvästi polarisoitunut kahteen ääripäähän. Vastustajien ja kannattajien välissä on kuitenkin suuri tila, missä molempien osapuolten näkemykset otetaan huomioon, sillä mistään ääripäistä harvoin löytyy kattavaa kokonaiskuvaa käsiteltävästä aiheesta. Maahanmuutto on aiheena todella laaja ja siihen liittyy todella paljon osa-

alueita jotka on otettava huomioon, joten aloitetaan.


HENKILÖKOHTAISEN VASTUUN OTTAMINEN


Ensinnäkin, on huomioitava se, että maahanmuutto ja pakolaisuus, joita käsittelen tekstissä jatkossa saman termin alla, johtuu poliittisista päätöksistä ja siitä että sallimme humanitaaristen katastrofien jatkua ja laajentua vuodesta ja vuosikymmenistä toiseen. Me tavalliset ihmiset olemme vastuussa siitä, että annamme sotateollisuuden tehdä taloudellista voittoa ihmisyyden kustannuksella.


Me olemme vastuussa myös siitä, että annamme nälänhädän, luonnon tuhoamisen ja puutteen jatkua suurimmassa osassa maailmaamme, vain jotta saamme pidettyä yllä riistoon perustuvaa yhteiskuntajärjestelmäämme ja maksimaaliseen kulutukseen perustuvaa kulttuuriamme. Sotaa, riistoa ja epätasa-arvoista ihmisyyttä haluaa todella pieni ja marginaalinen osa ihmisistä, mutta silti me kansoina katselemme tuota toimintaa sormiemme läpi, ikään kuin tuollainen toiminta olisi täysin normaalia ja sivistysyhteiskuntaan kuuluvaa.


Mutta ai että, tuo edellä kuvailtu aikakausi on tullut jo päätökseen. Meidän ihmisten, kansojen, on aika astua rakkaudelliseen voimaamme ja asettaa selkeät rajat sille mikä on kunniallista toimintaa ja mikä ei, niin että rauha on tahtotila joka ohjaa toimiamme. Kaikki kunniattomat sopimukset joita niin sanotut johtajamme ovat tehneet, ovat peruttavissa kun niin äänestämme.


Maailmanlaajuinen rauha on saavutettavissa nopeasti, jolloin siitä säästyvät varat ja resurssit ovat ohjattavissa ihmiskunnan hyväksi, jolloin sota- ja nälkäkuolemat tulevat radikaalisti vähentymään. Jotta nämä sanat saisivat enemmän uskottavuutta, niin palataan taas maan pinnalle ja käsitellään maahanmuuttoa niillä tiedoilla joita on jo saatavilla.


MAAHANMUUTTAJA ON IHMINEN


Maahanmuuttaja, hän on ihminen ja ansaitsee myös ihmisarvoisen kohtelun. Sama toimii myös toisin päin, eli maahanmuuttajan tulee toimia elämässään siten, että hän kohtelee muita ihmisarvoisesti. Valitettavasti maahanmuuttajat ovat myös pelinappuloita globaalissa vallan, rahan ja tuhon tavoittelussa. Suurin osa ihmisistä haluaa elää rauhassa, joten on täysin ymmärrettävää että ihmiset lähtevät pakoon katastrofialueilta.


Kuitenkaan, mikään määrä maahanmuuttoa ei tule poistamaan ongelmien varsinaista syytä, sillä sota ei lopu sotimalla, vaan rauhalla ja rakkaudella, joka on kansoista lähtöisin.


Meidän tulee suojella kansoja ympäri maailman, mutta kuitenkin niin, että hoidamme ensin oman maamme toimintatavat kuntoon, jotta voimme toimia esimerkkinä muille kansoille. Meidän tulee siis suojella oman maamme yhteiskuntajärjestystä ensisijaisesti, mikä tarkoittaa hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.


NYKYISEN KALTAISEN MAAHANMUUTON SYY


Nykyiset maahanmuuttajamme tulevat pääsääntöisesti Lähi-Idän maista, joista ihmiset pakenevat oman turvallisuutensa tähden. Kansainväliset sotavoimat, ISIS-joukkojen tukemana, ovat moukaroineet Lähi- Idän maita jo vuosikymmenien ajan. Kuten niin usein ennenkin, valtamediamme antaa tapahtumista vain sen perspektiivin, mitä tehokas propagandakoneisto haluaa kansan uskovan. Valtamediamme on jäänyt jo monesti kiinni tarkoituksellisesta valehtelustaan, jolla sotatoimia on kansojen silmiin oikeutettu.


Se mitä länsimaiden sotajohtajat kutsuvat demokratian viemiseksi, on käytännössä kohdemaiden hallinnon ja infrastruktuurin tuhomista ja humanitaarisen katastrofin aikaansaamista. Hajoita, hallitse, jälleenrakenna, on motto jota toteutetaan valtiosta toiseen, levottomuuksien ja turvattomuuden vain levitessä.


Sota, sotateollisuus ja siihen liittyvät tahot muodostavat valtavan bisneksen, niin suuren, että kun siihen liittyvä varallisuus ohjattaisiin edes muutamaksi päiväksi ihmiskunnan hyväksi tapahtuvaan käyttöön, koko maailman nälänhätä voitaisiin poistaa.


Taaskin voimme kuvitella, millaiset resurssit meillä on käytettävissämme jos sodan sijasta valitsemme rauhan. Tuo muutos lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään, me itse näytämme teoillamme mitä ansaitsemme.


EDELLINEN MAAHANMUUTTOAALTO EUROOPPAAN


Noin kolme vuotta sitten, eli vuonna 2015 Eurooppa vastaanotti yllättäen valtavan määrän maahanmuuttajia, tavoilla jotka herättivät paljon kysymysmerkkejä. Esimerkiksi Suomen Punainen Risti osasi kertoa puoli vuotta ennen tapahtumia siitä, että Suomen on varauduttava kymmenien tuhansien maahanmuuttajan vastaanottamiseen. On melkolailla selvää että toteutunut maahanmuuttovirta oli poliittisesti johdettu.


Ihmissalakuljettajille näytettiin vihreää valoa, eli he saivat operoida esimerkiksi Turkin ja Kreikan välistä merireittiä viranomaisten siihen puuttumatta, lukuisten ihmisten kuollessa vaarallisen matkan aikana.


Salakuljettajat, eli rikollisjärjestöt, veloittivat huomattavia summia vaarallisista lauttamatkoista, joita varten ihmiset olivat myyneet omaisuutensa. Tähän väliin voimme miettiä, että miksei pakolaisia voitu tuoda turvallisesti Eurooppaan, jos heidän tulo oli etukäteen jo tiedossa.

Kansainvälisen Schengen-sopimuksen mukaan, Eurooppaan tullut turvapaikanhakija ei saa liikkua saapumismaastaan muihin maihin. Kuitenkin, Euroopan ulkoiset ja sisäiset rajat olivat yllättäen avoimia laajamittaiselle kansojen siirrolle, joista Suomeen saakka saapui noin 30 000 ihmistä.


OIKEUS TURVALLISEEN ELINYMPÄRISTÖÖN


Näemme usein keskusteluissa, että maahanmuuttajat ovat hyvässä kunnossa olevia nuoria miehiä, ja että eikö maailmassa olisi enemmän apua tarvitsevia ihmisiä ja varsinkin lapsia ja naisia, jotka ovat nälkään kuolemassa. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä pistää itsensä maahanmuuttajien asemaan, eli kuinka moni meistä olisi valmis lähtemään sotatilanteita ja levottomuuksia pakoon turvallisiin maihin, jos se olisi mahdollista, toivoen sitä että perhe voi tulla perässä.


Juurikin nuo nuoret ja hyväkuntoiset miehet ovat heitä, joita sotien eri osapuolet joko värväävät tai vainoavat, joten minä ainakin haluaisin pois tuollaisesta ympäristöstä. Toki on totta, että riistoon perustuva yhteiskunta joka pitää yllä esimerkiksi Afrikan nälänhätää, aikaansaa laajaa humanitääristä hätää, ja että nuo ihmiset ovat fyysisesti huonommassa kunnossa kuin Lähi-Idästä Suomeen saapuneet maahanmuuttajat.


Monet Suomeen saapuneet maahanmuuttajat ovat myös laajamittaista maahanmuuttoa vastaan, koska he ovat paenneet levottomuuksia eivätkä halua samankaltaista tilannetta Suomeen. Hekin rakastavat Suomessa vallitsevaa rauhaa, ja tiedostavat sen että seuraavassa suurimittaisesssa maahanmuuttoaallossa Suomeen saapuisi paljon ISIS-sotilaita, jotka joutuvat pakenemaan kotimaistaan järjestönsä heikentymisensä takia.


Nuo sotilaat ovat äärimmäisen traumatisoituneita ja vihan sokaisemia, ja heidän Suomeen tulo vaarantaisi oleellisesti sekä kantaväestön että varsinkin nykyisten maahanmuuttajien turvallista elämää, sillä oletettavissa olevat väkivaltaiset vastatoimenpiteet kohdistuisivat heihin.


USKONNON TUOMAT HAASTEET


Lähi-Idän maihin on siis luotu tarkoituksellisesti kaaos, eikä tilannetta auta se että siellä vallitseva uskonto Islam on jakaantunut moneen erilaiseen tulkinnan muotoon, joista osa perustuu muista eristäytymiseen ja heidän tuomitsemiseen. Islamin tulkinnassa on myös korkean tietoisuuden muotoja, joissa ymmärretään että Jumala, Allah on täydellisen rakkauden ilmentymä, ja että islamin seuraajan tulisi pyrkiä myös omassa elämässään toimia tuollaisen rakkauden lähettiläänä, jokaisessa elämän tilanteessa ja kaikkia ihmisiä kohtaan.


Ihmiskunnan historian väkivaltaisimman uskonnon kärkipaikkaa pitää kristinusko, joten voimme rehellisesti historiaa tutkimalla todeta, että uskontoja voidaan tulkita myös pelon, vihan, erillisyyden ja oman edun ajamisen kautta. Tuon johdosta, meidän on yhteiskuntana pidettävä huoli siitä, että ne uskontojen muodot joita maassamme harjoitetaan, perustuvat rakkaudellisiin näkökulmiin. Meidän onkin pystyttävä kyseenalaistamaan myös syvään juurtuneita toimintamalleja, jos ne eivät näytä palvelevan yhteistä hyvää. Huono käytös, uskontojenkaan varjossa, ei ole hyväksyttää sivitysvaltiossa.


ERILAISTEN KULTTUURIEN ARVOSTUS


Elämän monimuotoisuus on rikkaus, jota on syytä vaalia. Planeettamme on täynnä toinen toistaan hienompia kulttuureita ja kansoja, joilla on hyvät puolensa, kuten myös varjonsa. Tässä onkin syytä huomata, että jos emme puutu sotien riiston todellisiin syihin vaan puramme painetta vain maahanmuutolla, niin kansalliset kulttuurit tulevat olemaan uhattuina.


Rauhan ja yltäkylläisyyden aikaa elävässä maailmassa johon meillä on mahdollisuus, ihmiset saavat liikkua vapaasti maasta toiseen. Koska heidän ei tarvitse tehdä sitä elintason tai turvallisuutensa vuoksi, perustuu tulevaisuuden maahanmuutto vapaaehtoiseen ja tasapainoiseen toimintaan.


Kuitenkin, koska me emme vielä elä kyseistä aikakautta, meidän pitää vaalia rauhaa ja järjestystä kotimaassamme, tarkoin harkitulla ja hallitulla maahanmuuttopolitiikalla. Kun oman maamme kansa näyttää esimerkkiä muille voimastaan, muut kansat tulevat seuraamaan perässä vuosien kuluessa.


GCM-SOPIMUS


Valtaosa YK:n jäsenvaltioista aikoo allekirjoittaa Marokossa joulukuun 11. päivä maahanmuuttoa koskevan sopimuksen, joka takaisi vapaan maahanmuuton kenelle tahansa kaikkiin allekirjoittajamaihin. Sopimuksesta sanotaan ettei se sido mihinkään, mutta kun tarkastelemme lähihistoriamme vastaavia poliittisia sanontoja, niin löydämme räikeää valehtelua.

Kun Suomi äänesti EU:hun liittymisestä, niin äänestyksen ei poliitikkojen ja median mukaan pitänyt millään tavalla koskea yhteisvaluutta euroon siirtymistä, mutta kuinka ollakaan, samat tahot myöhemmin äänestyksen jälkeen sanoivat ja toimivat päinvastaisesti.


Toinen esimerkki on Naton kanssa, v. 2014 perustuslakiemme vastaisesti solmittu isäntämaa-sopimus, jota media ja poliitikot noteerasivat poikkeuksellisen vähän, ja jos sen tekivät, sanoivat ettei se sido mihinkään. Nyt voimme kuitenkin nähdä että Nato-maat järjestävät sotaharjoituksia maassamme, jonka pitäisi olla puolueeton, ja että maanpuolustustamme muokataan yhteensopivaksi Naton hyökkäysvoimien kanssa.


Koska sopimuksia harvoin tehdään tyhjän päiten, niin voimme olettaa että GCM-sopimuksesta on tarkoitus tehdä ajan kuluessa sitova. Me kaikki voimme kuvitella, että tässä epätasa-arvoisessa maailmassa meidän maamme olisi houkutteleva paikka valtaville ihmismassoille. Voimme myös kuvitella millainen romahduttava vaikutus sillä olisi yhteiskuntaamme.


NYKYTILANNE


Jo nykyinen maahanmuutto on saanut aikaan sen, että kansan keskuudessa olevat ihmisryhmät ovat kääntyneet toisiaan vastaan. Vuonna 2015 maahamme saapuneet 30 000 turvapaikanhakijaa tarvitsevat taloudellista apua asumiseen ja elämiseen, kun taas samaan aikaan tukia ja palveluita on jouduttu karsimaan kantaväestöltä. Käytännössä maahanmuuttajat ovatkin poliittisia pelinappuloita.


Meillä on ryhmittymiä jotka keskittyvät turvaamaan maahanmuuttajien oikeuksia ja ihmisarvoista kohtelua, ja meillä on ryhmittymiä jotka keskittyvät pitämään huolta kantaväestön oikeuksista elämänarvoiseen elämään.


Nuo ääripään ryhmät on tarkoituksellisesti asetettu toimimaan toisiaan vastaan, samaan aikaan kun todelliset syyt ongelmien syntyyn jätetään mediassa ja politiikassa huomioimatta.

Mikään määrä maahanmuuttoa ei tule ratkaisemaan lähtömaiden ongelmia, vaan ne ratkeavat poliittisella päätöksen teolla jota kansa on sitoutunut ohjaamaan. Kansalaisten pitää ottaa vastuuta omasta elämästään, niin että he eivät enää salli sotia, nälänhätää eikä muuta riistoa. Meillä on vapaa tahto toimia, ja me itse päätämme millaisessa yhteiskunnassa haluamme asua.


MASSAMAAHANMUUTON TARKOITUS


Ihmisten psykologinen luonne jakaantuu monenlaiseen persoonallisuustyyppiin. Reilusti yli 90% ihmisistä on hyväsydämisiä, rauhaa ja yhteistä onnellisuutta tavoittelevia ihmisiä jotka osaavat asettua toisen ihmisen asemaan. Kuitenkin, ihmismassaan kuuluu myös henkilöitä, jotka saavat nautintonsa rahasta, vallasta, omaisuudesta ja jopa tuhoamisesta. Tuota äärimmäisen itsekeskeistä ja tunneköyhää ihmisryhmää kutsutaan psykopaateiksi, heitä on tutkimuksien mukaan 1% väestöstä, mutta paljon suurempi osuus valtaa pitävien keskuudessa.


Koska jatkuvaan kasvuun ja ylikuluttamiseen perustuva talousjärjestelmämme on lukuisien riippumattomien tutkijoiden mukaan romahtamispisteessä, niin vallan huipulla olevien ihmisten on koitettava keksiä tapoja millä he voivat säilyttää asemansa, tai jopa vahvistaa sitä huomattavasti.


Se talouskriisi joka on puhkeamaisillaan olisi maailmanlaajuinen, ja jos sitä käsiteltäsiin kriittisesti ja riippumattomasti, vallankahvassa olevat syylliset paljastuisivat.


Tuon johdosta, ainut tapa millä vallanpitäjät saavat pitää valta-asemansa, on aiheutttaa maailmanlaajuinen kaaos, tavalla tai toisella. Se voidaan tehdä esimerkiksi maailmansodan, tai massamaahanmuuton avulla.


TIEDUSTELULAIN ROOLI


Eduskuntamme hyväksyi lokakuussa 2018 tiedustelulain jossa on yli 30 perustuslakimme kanssa ristiriidassa olevaa pykälää. Laki otettiin käyttöön kiireellisenä ja perustuslakiemme vastaisesti, sen myönsi oikeusoppineet professorit ja jopa presidenttimme Sauli Niinistö, joka kuitenkin tietoisesti vahvisti laitonta väylää edenneen lain.


Tiedustelulain mukaan maamme poliittinen johto ja vaikutusvaltaiset elimet voivat mielivaltaisesti nimetä henkilöitä joita kutsutaan uhaksi kansalliselle turvallisuudelle ja asettaa heidät vakoilukoneiston alle, heitä ei siis tarvitse edes epäillä mistää rikoksesta.


Käytännössä, kun lakia aletaan soveltamaan, sitä voidaan käyttää ketä ja mitä tahansa tahoa vastaan jotka kritisoivat poliittista päätöksen tekoa ja yhteiskunnan toimintamalleja. On myös hyvin mielenkiintoista huomata miten kansalaisten oikeuksia ollaan valmiita rajoittamaan poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa ja perustuslain vastaisesti, kun taas mikään eduskuntapuolue ei ole näkyvästi puuttunut vuosikymmeniä jatkuneeseen suuryhtiöiden ja niiden omistajien veronkiertoon, jonka lainsäädöntömme porsaanreiät mahdollistavat.


Taas voimme miettiä, kenen etua nuo nykyiset ”kansanedustajat”, puolueiden johtajat ja heidän käskijänsä ajavat.


PATRIOT ACT


Patriot Act on laki joka luotiin 9/11-iskujen jälkeen Yhdysvalloissa. Siinä käytetään samoja sanamuotoja kuin Tiedustelulaissa, eli se kohdistetaan niitä tahoja vastaan jotka nimetään uhaksi kansalliselle turvallisuudelle. Patriot Actin avulla ihmisiä voidaan pidättää määrittelemättömiksi ajoiksi, jopa niin että heitä vastaan ei nosteta mitään rikossyytteitä.


Laki on myös kirjoitettu siten, että se ei koske pelkästään Yhdysvaltojen kansalaisia Yhdysvalloissa, vaan se on koko maailman laajuinen.


Voimme siis kuvitella, miten noita lakeja tultaisiin soveltamaan, kun yhteiskuntaamme on luotu tarkoituksellinen kaaos.


Tiedustelulaki, Isäntämaasopimus ja Patriot Act muodostavat siis varsin tehokkaan kokonaisuuden jolla tarvittaessa voidaan yrittää luoda poliisivaltio.

Muistetaan kuitenkin taas, että valta on kansoilla, sekä vastuu sen käyttämisestä.


KIINAN PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ


Kiina lanseerasi toukokuussa 2018 järjestelmän, jossa huonot ”sosiaaliset pisteet” rajoittavat juna- ja lentolippujen hankkimista. Se on estänyt jo miljoonia ihmistä ostamasta kotimaan lentolippua. Lisäksi pisteytyksellä on jo nyt vaikutusta tietyissä kouluissa opiskeluun, hotelliyöpymisiin, luottokorttien käyttöön ja työllistymiseen.


Kokonaisuudessaan järjestelmä on tarkoitus lanseerata noin vuoden kuluttua, kun Kiina ottaa suunnitelmien mukaan vuonna 2020 käyttöönsä ”kansallisen sosiaalisen pisteytysjärjestelmän”, jossa jokainen maan 1,3 miljardista kansalaisesta saa pakollisen ja julkisesti nähtävillä olevan arvosanan.


Koska elämme globaalissa maailmassa jota toistaiseksi hallitsevat psykopaattiset voimat, niin ei ole kaukaa haettua että Kiinan tapainen pistejärjesteltämä olisi tulevaisuudessa myös Suomessa, jos kävisimme läpi sen kaaoksen minkä hallitsematon massamaahanmuutto toisi seurauksineen.


VALOA TUNNELISSA


Onneksi voimme kuitenkin valita toisenlaisen, paljon valoisamman tulevaisuuden kulun, missä pelon ja surun sijasta yhteiskunnan hallitseva olotila on ilo ja rauha. Reilusti yli 90% ihmisistä elää selkeästi yhteistä hyvää ajatellen, ja vain 1% väestöstä tutkimusten mukaan on psykopaatteja joilla on heikko yhteys tunnemaailmaan.


Psykopaateistakin suuri osa on saanut kasvaa lämpimien ihmisten ympäröimänä, mikä kokonaisuudessaan tarkoittaa sitä, että meillä on valtava hyvää ja yltäkylläisyyttä luova voima käytössämme kun otamme massiivisen rakkauteen perustuvan ylivoiman käyttöömme.

Joidenkin kirjoitusten mukaan ihmiset jakaantuvat siten, että 10% edustaa sellaista luonnetyyppiä jotka näkevät ja tuntevat totuuden sen kohdatessaan, sekä myös uskaltavat olla eturintamassa tuomassa sitä esiin massatietoisuuden mielipiteistä välittämättä. Välissä oleva suuri 80% massa jakautuu kerroksittain siten, että he tarvitsevat muiden esimerkkiä, jotta he pystyvät muuttamaan mielipiteitään ja toimintatapojaan.


Joten, kun ensimmäinen tiedostava aalto aktivoituu toimimaan yhteisen hyvän eteen, niin sitä seuraa välittömästi toinen, kolmas ja neljäs aalto, jolloin huomaamme että yhteiskunnallinen muutos voi tapahtua todella nopeasti. Viimeinen 10%, ja jopa viimeinen 1%, tulevat myös huomaamaan että kun elämän kantavat voimat ovat ilo, totuus ja rakkaus, niin heidänkin elämänlaatunsa paranee huomattavasti.


PIMEYS NOUSEE ESIIN


Tämä käynnissä oleva aika on todella mielenkiintoista ihmiskunnan historiassa. Internetin mahdollistama tiedonvälitys mahdollistaa sen että uutisointi saavuttaa melkein reaaliajassa maailman jokaisen kolkan, ja meillä on myös mahdollisuus seurata eri uutislähteitä ympäri maailman muodostaaksemme kattavaa kokonaiskuvaa maailman tapahtumista.


Maailmaa hallinnut valehtelu ja totuuden tukahduttaminen on jo aiheuttanut valtavan määrän paljastuksia yhteiskunnastamme. Tuo tieto on levinnyt laajalle ruohonjuuritasolla, ja nyt se on nousemassa pintaan yleiseen tietoisuuteen asti. Vanhat vallanpitäjät eivät voi tehdä mitään muuta kuin jatkaa toimintaansa viimeiseen saakka, sillä he pelkäävät lopullista paljastumistaan ja ihmiskunnan heihin kohdistamia seurauksia.


Tähän väliin astuu kuvioihin radikaali anteeksianto, ja elämäntarkoituksen katsominen korkeammasta, henkisestä perspektiivistä. Meidän ei tarvitse antaa anteeksi tekoja, mutta voimme antaa anteeksi niiden tekijöille. Meidän täytyy pitää huoli siitä että nuo synkät teot eivät voi jatkua, ja tarjota apuamme syvään pimeyteen eksyneille.


Rikoksin, petoksin ja kunniattoman käytöksen tuomat hyödyt on palautettava takaisin kansoille, jolloin myös niiden tekijät voivat laskeutua tavallisen kansalaisen asemaan, pois siitä äärimmäisen yksinäisestä ja oman edun ajamiseen perustuvasta kylmästä olotilasta. Monet noista henkilöistä ovat pitkälti traumatisoituneita elämänsä ensiaskeleista lähtien, joten he tarvitsevat valtavan määrän apua ja ymmärrystä. Todennäköisesti he eivät sopeudu normaaliin yhteiskuntaelämään ilman pitkää ja hallittua siirtymäjaksoa kontrolloidussa ympäristössä, joten se heille tarjottakoon.


VALO NOUSEE ESIIN


Olemme suuren muutoksen kynnyksellä, vanhan ja uuden aikakauden taitekohdassa. Käytännössä meillä on siis kaksi vaihtoehtoa uuden aikakauden luonteeksi. Se on joko vapauden vievä negatiivisen polun uusi maailmanjärjestys, tai positiivisen polun uusi aikakausi joka kulkee monilla nimillä, esimerkiksi kultaisena aikakautena.


Samaan aikaan kun pimeys nousee pintaan esille, on moni ihminen herännyt siihen että jotain pitää tehdä.


He tuntevat sisällään kutsun paremman maailman luomiseen, monen vielä etsiessä sitä omaa parhaan potentiaalin tuomaan toimintatapaa. Valotyötä voi tehdä monin eri tavoin, sitä tarvitaan kaikkialle. Sydämestä kumpuavat reilut toimintatavat ohjaavat ihmisiä yhä enemmän ja enemmän, ja he myös löytävät toisiansa ja luovat verkostoja kiihtyvällä vauhdilla.


Edellä mainittu verkostoituminen on todella tärkeää, sillä yhdessä toimiessamme olemme paljon enemmän kuin osuuksiemme summa. Kun keskitymme niihin asioihin joista olemme laajalti samaa mieltä ja sallimme pienet mielipide-eromme vähäisemmän merkityksen asioista, niin me saamme aikaan huomattavia muutoksia hyvin nopeassa aikataulussa.


VALOA POLITIIKKAAN


Ihmisten luottamus politiikkaan on noin nolla asteikosta riippumatta, ja siihen on perustellut syynsä. Vanhaan politiikkaan kuuluva tietoinen valehtelu, omien periaatteiden kauppaaminen ja puoluekuriin alistuminen eivät ole selkärankaista toimintaa.


Nykyiset eduskuntapuolueet ovat olleet vallassa vuosikymmeniä, ja lupauksistaan huolimatta kansan onnellisuus vain laskee.


Valovoimaisia ja hyvää tarkoittavia henkilöitä on jokaisessa puolueessa, ja jokaisella puolueella on myös jotakin hyvää mitä he edustavat. On toimittu jo riittävän pitkään niin, että kansan kannalta hyviä lakeja ei millään saada etenemään, kun taas eriarvoisuutta korostavat lait etenevät hetkessä. Toisin sanoen, meidän eduskunta tarvitsee menoa ja meininkiä, jossa mikään perusteltu mielipide ei ole kauppatavaraa, ja missä avoimuus, rehellisyys sekä läpinäkyvyys ovat kiveen hakattuja arvoja.


Joten, tervetuloa kultainen aikakausi. Sinä olet sitä tekemässä! Juho

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

Comentarios


bottom of page