top of page

Kristallipuolue ja vaaliliitot


2.11.2021 Ollako vai eikö olla? Puolueena meidänkin tulee päättää, millä tavoin osallistumme vaaleihin.

Lähdemmekö niihin yksin omilla ehdokaslistoilla ilman yhteistyötä toisten puolueiden kanssa vai teemmekö yhteistyötä muodostaen yhteislistan?

Yksin toimien me olisimme vapaita yhteistyöhön liittyvästä kritiikistä, sillä moni ajattelee, että yhteistyö tarkoittaa sitä, että hyväksymme tai olemme samaa mieltä kaikesta, mitä liittyy muihin yhteistyöpuolueisiin tai jopa niissä toimiviin yksittäisiin henkilöihin. Ymmärrämme siis hyvin vaaliliittojen negatiivisen vaikutuksen mahdollisuuden ihmisten mielikuvissa.

Totuus kuitenkin on, että tulipa vaaliliittoja tai ei, niin Kristallipuolue jatkaa täysin omalla linjallaan, kuten se tekee myös poliittista vastuuta saadessaan. Koska vaaliliitot jakavat ajatuksia moneen suuntaan, niin tämän kirjoituksen tarkoituksena on avata joitakin näkökulmia niihin liittyen.

VAALILIITON MÄÄRITELMÄT

Vaaliliittoja on kahdenlaisia, teknisiä ja ideologisia, sekä niiden yhdistelmiä.

Teknisessä vaaliliitossa yhteistyö perustuu pelkästään yhteislistan antamaan etuun suuremmista ehdokasmääristä ja sitä myöten paremmista mahdollisuuksista läpipääsyihin. Tässä haasteena on se, että vaaliliitossa voi olla ideologisesti hyvin erilaisia puolueita ja tällöin äänestäjän omalle ehdokkaalleen antama ääni voi auttaakin sen sijaan arvomaailmaltaan erilaisen ehdokkaan läpipääsyä. Sama koskee myös ehdokkaana olemista, jolloin mahdollisesti täysin erilainen ihminen pääsee läpi.

Ideologinen vaaliliitto merkitsee taas sitä, että puolueiden arvomaailmat ja linjanvedot ovat pitkälti yhteneväisiä toistensa kanssa, joitakin eroavaisuuksia kuitenkin sisältäen. Käytännössä ideologinen vaaliliitto on myös tekninen, sillä vaaliliitto parantaa läpipääsyjen mahdollisuutta.

Mitä useampi puolue vaaliliittoa lähtee muodostamaan, sitä teknisemmäksi se muuttuu. Sen hyödyt ja haitat ovat ristiriitaisia; yhteen pottiin ääniä kerääviä puolueita on useampia, mutta uhkana on sekä äänestäjien että ehdokkaiden katoaminen vastakkainasettelun vuoksi.

VAALILIITON TARVE UUDEN AJAN PUOLUEELLE

Suurien ehdokaslistojen täyttäminen on haaste myös isoille eduskuntapuolueille. Näin ollen uusien puolueiden tilanne on lähes aina sellainen, että yksin ehdokaslistojen täyteen saaminen on epätodennäköistä. Mahdollisimman täysi lista taas on oleellinen asia, sillä jokaisessa vaalipiirissä erikseen vaalilistat kilpailevat keskenään ja niiden perusteella valitaan läpimenevät ehdokkaat.

Tulevissa hyvinvointivaaleissa ehdokaslistat ovat suuria puolueita suosivia, koska ehdokasmäärä puoluetta/listaa kohden on 1,25-kertainen jaossa olevien paikkojen määrään. Se tarkoittaa, että läpimenemisen kannalta on vielä enemmän merkitystä, onko listalla esimerkiksi 10, 30, 50 tai 100 ehdokasta.

Jos tunnetut eduskuntapuolueet saavat 100 ehdokasta vaalipiiriä kohden ja heillä on käytettävissään median antama tuki sekä puoluetuet, niin yksin toimivan uuden puolueen 10 ehdokkaan listalla kilpaileminen heitä vastaan, on hyvin haastavaa. Sitä vastoin, jos saamme yhteislistalle kerättyä 30 ehdokasta, niin on hyvin todennäköistä, että listalta menee läpi yksi tai useampi ehdokas.

Olisi todella hienoa, jos läpimenevä ehdokas tai mielellään useampi olisi Kristallipuolueesta, mutta entä jos kävisikin niin, että Kristallipuolueen saamien ehdokkaiden äänien avulla jonkin toisen puolueen ehdokas pääsisi läpi.

Tässä tapauksessa voimme miettiä, haluammeko ennemmin vallan pysyvän vanhoilla puolueilla, joiden toimintaa olemme saaneet todistaa jo vuosikymmeniä, vai tarjoammeko mieluummin mahdollisuutta uudelle toimijalle.

Vastausta miettiessä on syytä muistaa, että yhteislistoilta läpimenevät voivat siis hyvinkin edustaa Kristallipuoluetta.

PUOLUETUET JA VAALIKUSTANNUKSET

Eduskunnan ulkopuolisena puolueena emme saa lainkaan puoluetukia, vaan joudumme itse keräämään rahoituksemme. Suurimmat puolueet saavat verorahoista maksettavaa tukea yli 100 000 €/vko, joten asetelmat ovat erilaiset. Tasapuolisen näkyvyyden haastavuutta kuvaa myös se, että julkisten tahojen tienvarsille asettamiin vaalijulistekehikoihin pitää jokaisen toimijan maksaa julisteet ja usein myös taustalevyt itse sekä myös huolehtia niiden esille viennistä.

Tuo vaatii puolueilta sekä rahaa että talkoovoimin tehtävää työtä, jossa yhteistyö muiden puolueiden kanssa auttaisi asiaa. Tämänhetkinen tilanne onkin, että Kristallipuolueen varat ja talkoovoima riittävät kattamaan vaalijulistemainonnan vain osittain.

VAALILIITON MUODOSTAMINEN JA NIISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Jokainen vaalipiiri on oma tapauksensa. Niissä voi muodostua vaaliliittoja tai olla muodostumatta. Niiden toteutuminen riippuu sekä Kristallipuolueen että muiden puolueiden toimijoista ja päätöksentekijöistä.

Me Kristallipuolueen hallituksessa tahdomme antaa vaalipiirien ehdokkaiden tehdä yhdessä heidän omaa vaalipiiriään koskeva päätös vaaliliittojen suhteen. Uskomme, että ehdokkaamme löytävät yhteisen, kaikkia tyydyttävän ratkaisun, sillä sitä se politiikka pohjimmiltaan on. Tarvittaessa kuitenkin, jos hallitukseltamme pyydetään apua ratkaisun tekemisessä, niin apua toki annamme.

PYYNTÖ SEURAAJILLEMME

Eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa ja tulevissa aluevaltuustoissa puolueet tekevät yhteistyötä ja samaa voi tapahtua myös vaaleissa.

Joten vaaliliittojen toteutumisesta huolimatta toivomme, että muihin puolueisiin liittyvä kritiikki ja kysymykset osoitetaan niille itselleen, sama toive koskee myös niissä toimivia henkilöitä.

Pyydämme, että kohteliaasti kunnioitatte pyyntöämme, jotta voimme keskittyä varsinaiseen vaalityöhön.

Kiitos. Juho Lyytikäinen 1. varapuheenjohtaja

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

Comments


bottom of page