top of page

Onnellisten maa?


3.12.2021 Yle uutisoi 17.11., että Savossa ihmiset voivat huonosti. On hyvä, että viime vuosina kovasti propagoitu “maailman onnellisin kansa” -myytti saa vähän horjutusta lopulta. Totuuksina esitettävien tarinoiden taakse on niin tärkeä välillä katsoa. Se on sekä oma että yhteisön etu.

Tilanteen voimme nähdä mahdollisuutena niin kunta- kuin maakuntatasolla, siis myös ajatellen tammikuussa ensi kertaa valittavan aluevaltuuston toimintaa. Ainakin Pohjois-Savossa on nyt olemassa lähtötilannetieto, johon voimme jossain vaiheessa verrata tulevien vuosien ratkaisujen vaikutusta ja hyvinvoinnin kehitystä. Ihmisoikeudet pohjaksi

Näen, että voisimme luoda ihmisyyteen, inhimillisyyteen panostavan ja perustavan “onnenpläntin” tänne. Mutta millaiseen keinovalikoimaan sitten voisimme kuntatasolla ja aluevaltuuston kautta lähteä panostamaan, ja luomaan uutta, aidosti hyvinvoivaa ihmistä?

Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen tulee olla koko toiminnan pohjana. Talouden tai ideologian sijasta yhteiskunnan tavoitteenasettelun keskiössä tulee olla ihminen.

Perus- ja ihmisoikeuksien takaaminen ja ykköseksi nostaminen johtaa turvallisuuden tunteeseen ja kasvattaa luottamusta yhteisöön, toisiin ihmisiin ja elämään sekä sen kantamiseen. Tämä kasvattaa meissä iloa ja rakkautta itseämme ja toisiamme kohtaan ja vapauttaa syvätason voimavaramme niin omaksi kuin kaikkien hyväksi. Ihmisoikeuksia kunnioittavassa yhteisössä ihmiset voivat kokea olevansa turvassa ja avautua elämään ja luomaan uutta. Näin synnytämme aitoa hyvinvointia, ja seurauksena on kukoistava yhteisö. Lähtökohtana luonnonmukaisuus

Toisena lähtökohtana meidän on herättävä luonnollisuudelle. Luonnonmukainen ja ihmistä voimaannuttava, voimavarakeskeinen lähestymistapa tulisi olla koko hoitokulttuurin pohjana. Ja itse asiassa sen tulisi olla koko yhteiskunnallisen elämän pohjana. – Todellinen hoito voimaannuttaa ihmistä elämässään, toimiva vaihtoehto ei jätä koukkuun.

Jos todella tahdomme ajatella ihmisen parasta, emme voi enää jatkaa yksisilmäisellä teknologisen ja kemiallisen kuormittamisen tiellä. On avattava silmät ja sydän sille, että olemme ennen kaikkea ihmisiä.

Tarvitsemme kokonaisvaltaista yhteyttä itseemme, tarvitsemme yhteyttä toiseen. Tarvitsemme kuulluksi tulemista, kohtaamista ja kosketusta. Tarvitsemme tulla tutuksi itsemme kanssa, ihmisyyden kanssa sekä tulla itsessämme kokonaisiksi, kaikki olemassaolon tasot itsessämme tunteviksi. Tällaisen ihmisyyden ja siitä kumpuavan hyvinvoinnin rakentamisessa tarvitsemme myös luontaista otetta, ymmärrystä ihmisestä osana luontoa. Tarvitsemme luontaisia, ihmistä hellästi ja kokonaisuutena käsitteleviä hoitoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi Suomessa kuolevan hoitovirheisiin vuosittain 700–1 700 henkeä. Joka kymmenes sairaalapotilas kärsii hoitovirheestä ja joka sadas saa vakavan haitan. Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen mukaan puolet hoitovirheistä olisi estettävissä. Luvut lienevät ajalta ennen v. 2020-2021.

Lisäksi tiedetään, että kipulääkkeisiin kuolee noin 300 ihmistä vuodessa ja että masennuslääkkeet lisäävät itsemurhia. Jokainen näistäkin elämistä on yhtä tärkeä.

Väitän, että mitä aidommin ja mitä luonnollisemmassa ja alkuperäisemmässä ympäristössä voimme olla, niin sen paremmin ihmisenä voimme. Omasta ja monien muiden kokemuksesta tiedän, että luonnollinen hoiva, luonnollinen elinympäristö ja luontoyhteys tukevat pitkäaikaista terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia parhaiten; puhtaista, perusraaka-aineista valmistettua ruokaa unohtamatta. Näillä pääsemme jo varsin pitkälle hyvinvoinnin rakentamisessa.

Aluevaaleissa ihmistä tukeva lähestymistapa esiin

Nyt kun hyvinvointiin vaikuttaminen avataan soten tasolla myös meille, joille näitä palveluja tuotetaan, niin meillä on aivan uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa: tulevan tammikuun aluevaalit. Äänestetään aluevaltuustoon heitä, jotka ymmärtävät ihmisen hyvinvoinnin koostumista taloutta syvemmin. Äänestetään heitä, jotka ovat valmiita kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja muun muassa lisäämään valinnanvapauttamme hyvinvointimme ylläpitämisessä. Mm. Pauli Liikala (Kristallipuolue) on jo ehdottanut palvelusetelin käyttöönottoa:

“Hyvinvointialueet voisivat ottaa käyttöönsä palvelusetelit, joita voidaan tarjota alueen asukkaille täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitopalvelujen hankkimiseen.”

Kyse on tietysti paljon laajemmasta kokonaisuudesta, eli siirtymisestä sairauskeskeisestä lähestymistavasta ja sairauden hoitamisesta ihmistä voimaannuttavaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen. Hyvinvointialueen asukkaille täytyy tarjota tietoa ja tukea, jotta voimme itse ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistamme ja terveydestämme. Siihen kuuluvat kaikki keinot ja menetelmät, jotka vaikuttavat ihmisen kehoon, mieleen ja henkeen; siis ihmisen kokonaisuuteen. Luontaisesti voimme luoda kokonaisvaltaista hyvinvointia koko Suomeen. Ihmisoikeus- ja luonnonmukaisuusstrategia toimivat polkuna terveempään, turvallisempaan ja onnellisempaan Suomeen.

On aika löytää uudelleen yhteiskuntaelämän punainen lanka.

Valoa ja Rakkautta

Ihminen, FT, vapaa kirjoittaja ja tutkija, hyvinvointivalmentaja

Heli Kaarina Kananen

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

コメント


bottom of page