top of page

Valoa kohti

05.01.2017 KANSALAISET JA HEIDÄN EDUSTAJAT

Moni on miettinyt millaisessa Suomessa asumme, miten sitä johdetaan ja miten siitä tiedotetaan. Kehitystä on tapahtunut molempiin suuntiin hurjaa vauhtia ja tahti tuntuu vain kiihtyvän.

Poimin viitteeksi muutaman viimeaikaisen tapahtuman, joissa kansalaisten harkittu mielipide ja mediassa välitetty sanoma ovat ristiriidassa keskenään. Muistetaan kuitenkin, että samaan aikaan kun Suomen ja maailman tapahtumat voivat luoda epätoivoa, on ilmassa myös paljon toivoa paremmasta valheiden ja totuuksien paljastumisien myötä.

  1. VAALILUPAUKSET

Moni varmaan muistaa vuoden 2015 eduskuntavaalit ja siellä annetut koulutuslupaukset. Ehdokkaat, tulevat kansanedustajat ja ministerit lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Ja kuinkas kävikään? Törmäämme sekä viikoittain, että vuodesta toiseen samanlaiseen lupausten pettämiseen kansaa edustavien henkilöiden toimesta.

Kuitenkin kun mietit termiä kansanedustaja, niin eikö se tarkoita, että kyseinen henkilö edustaa kansaa samalla tavalla kuin työntekijä edustaa työnantajaansa? Mitä tapahtuisi jos sinä työntekijänä tai työnantajana törmäisit vastaavanlaiseen valheelliseen käytökseen heti työsuhteen alettua ja sen jatkuessa? Irtisanoisitko sopimuksen?

Näin kansalaisen mielestä, moni meidän nykyisen ja edellisten hallitusten päätöksistä ovat kunniattomia eli niillä ei ole ollut kansan hyväksyntää, joten ne eivät myöskään ole sitovia jos me kansana niin päätämme.

  1. DEMOKRATIA

Sana demokratia tarkoittaa kansanvaltaa eli kansan tahdon kuulemista ja sen mukaan toimimista. Kun hallitus toimii päinvastoin kuin on luvannut, se toimii silloin demokratian vastaisesti. Kansalle annettujen lupauksien rikkominen ei ole demokratiaa.

Näyttää siltä, että suurin osa päätöksistä tehdään sijoittajien etua ajatellen. Haluaisin muistuttaa kansanedustajia, teidän tehtävänne ei ole tehdä rikkaista rikkaampia, vaan ajatella kokonaisen suuren kansamme etua. Teidän viimeaikaiset päätökset kurjistavat suomalaisten hyvinvointiyhteiskunnan toimintaa näkyvästi, mutta silti tunnutte valitsevan pienessä marginaalissa olevan kansainvälisen eliitin edun ajamisen. Miksi teette niin?

  1. PÄÄTÖKSEN TEKO

Hyvä kansanedustaja. Minkä perusteella teet eduskunnassa lakeja koskevia päätöksiä? Kuunteletko omantuntosi ääntä ja mietitkö, mikä olisi kansalle parhaaksi riippumatta siitä onko menossa vaalikampanja, istutko oppositiossa tai edustatko hallituspuoluetta? Analysoitko päätöksiesi seurauksia itsenäisesti vai alistutko puoluekurin alle? Mistä kansa sinulle maksaa, mitä palveluksia tuotat kansalle?

Hyvä puoluejohtaja. Kun vaadit noudatettavaksi puoluekuria päätöksen teossa ja jopa rankaiset sen noudattamatta jättämisestä, niin toimit tällöin lainvastaisesti. Toiminnallasi painostat puoluetovereitasi toimimaan heidän oman tahtonsa vastaisesti ja pettämään äänestäjille annetut lupaukset. Lain mukaan suomalaisen kansanedustajan tulee olla rehellinen ja kunniallinen toiminnassaan, oletteko te sitä?

Hyvät hallituksen jäsenet. Teidän johtajanne avoimesti kertovat, että heidän päätöksentekoon vaikuttavat heidän rikkaat merentakaiset ystävät. Teidän johtajanne myös piilottelevat sijoituksiaan verottajan näkyviltä. Oletteko te kansanedustajat varmoja siitä, että haluatte tukea tuota ylhäältä määrättyä kyseenalaista toimintaa? Teidän pitää kohdata petetyt lupauksenne, niiden seuraukset muihin, kuten myös itseenne.

  1. KUKA MEITÄ TODELLISUUDESSA HALLITSEE?

Keitä ovat ne rikkaat ystävänne, joiden etua te puoluejohtajat ajatte kansamme sijasta? Onko loppupelissä heillä langat käsissä ja kertovatko he teille millaisia päätöksiä teidän tulee tehdä? Puoluekurin johdosta koko eduskunnan hallinta onnistuu puoluejohtajia hallitsemalla, joten kuka kertoo teille puoluejohtajat, mitä teidän tulee päättää?

Toimintanne on osittain hyvin läpinäkyvää, kuten viimeaikainen kunniaton toimintanne osoittaa. Te romutatte meidän edellisten sukupolvien luoman hyvinvointiyhteiskunnan ahneuden nimissä. Te puratte julkisten palveluiden turvaverkon yksityistämällä kaiken mahdollisen kansainvälisille sijoittajille.

Te siirrätte kansalta riistämänne varat veroparatiiseihin ja puhutte, että se tuo kilpailukykyä. Suurin osa tuosta rahasta siirtyy pysyvästi pois Suomesta, pois suomalaisilta. Te jopa tuette verovaroin veroja kiertäviä suuryrityksiä ja vääristätte kilpailua niin, että reilusti toimivien yrityksien on vaikea jatkaa toimintaansa.

Samaan aikaan te puhutte siitä että työntekijöiden pitää joustaa kilpailukyvyn vuoksi. Käytännössä meidän pitäisi siis osallistua globaaliin kilpailuun siitä kuka maksaa pienintä palkkaa, kenellä on huonoimmat työolosuhteet ja kuka riistää luontoa eniten.

  1. YKSITYISTÄMISEN SEURAUKSET

Arvoisa hallitus. Te olette aikeissa yksityistää huomattavasti valtion tarjoamia oleellisia palveluita, jotka ovat tähän asti turvanneet kansalaisten hyvinvointia. Lista kansallisomaisuudestamme, jota tuo yksityistäminen uhkaa, tuntuu kasvavan jatkuvasti.

Arvoisa hallitus, te olette esimerkiksi yksityistämässä terveydenhuoltoa ja olette jo siinä aika pitkällä. Me saamme lukea lehdistä kuinka vanhukset laitos-Suomessa pääsevät vessaan 3 kertaa viikossa. Onko se ihmisarvoista elämää?

Tiedetään, että osakeyhtiömuotoisen yrityksen tärkein tehtävä on jopa lain mukaan tuottaa voittoa yrityksen omistajille, välittämättä inhimillisistä seurauksista, niin kansaa kuin luontoa kohtaan. Kun osakeyhtiön tärkein tehtävä on tuottaa voittoa sijoittajille, nähdään terveydenhuollossa potilas tällöin vain tuotteena, jonka kulut pitää minimoida ja tuotot maksimoida. Hyvät edustajat, kyse on ihmisestä, ei esineestä.

Hallituksen edustajat, te myös hyväksyitte uuden metsähallituslain. Te alistitte Suomen luonnon suoraviivaiselle taloudelliselle hyödyntämiselle, sijoittajien etua ajatellen. Teidän mielestänne Suomen luontoa saa raiskata Talvivaaran tapaan. Yksityistetyn kaivosteollisuuden lisäksi Suomessa on valtava luonnonvara, jolla on huikeat voitontavoittelumahdollisuudet eli puhdas pohjavetemme. Uutisissa on jo ohimennen mainittu, että kansainvälinen yksityissijoittaja rakennuttaa tehtaan Lahteen pulloveden tuotantoa varten, joka aloittaa toimintansa vuonna 2018. Ympäri maailman kansainväliset vesiyhtiöt ovat pumpanneet pohjavettä omiin tarkoituksiinsa niin paljon, että paikalliset lähteet ja kaivot ovat kuivuneet, nyt tämä uhka on olemassa salpausselän pohjavesivyöhykkeellä. Suuryritysjohtajat ovat jo myöntäneet, että puhtaan veden ei kuuluisi olla ihmisoikeus. Oletko sinä kansanedustaja samaa mieltä?

Arvoisa eduskunta, teidän tekemänne päätökset eivät edusta kansan tahtoa, teillä ei ole kansan valtuutusta, te ette edusta demokratiaa. Edellä mainittujen tapauksien lisäksi olette muun muassa rikkoneet perustuslakiamme liittämällä isäntämaasopimuksella Suomen armeijan Naton ja USA:n sotilaallisen käskyvallan alle. Te myös mahdollistitte CETA- vapaakauppasopimuksen, jossa valtiomme alistetaan lakienkin perusteella suuryritysten hallintaan. Te olette myös yksityistämässä postilaitosta ja tieverkostoa. Listaa vastaavista päätöksistä voisi jatkaa valitettavan pitkään.

  1. RAHAN VALHE

Arvoisat eduskuntamme päättäjät. Te usein perustelette päätöksiänne taloudellisilla seikoilla, te vetoatte rahaan. Loppupeleissä raha on kuitenkin ihmisen luoma vaihdonväline, joten ihminen myös hallitsee rahaa. Koska raha ei ole loppuun kuluva luonnonvara, niin kuka sitten hallitsee rahaa? Jos nykyinen, pyramidihuijaukseksi kutsuttu talousjärjestelmämme kerran tarvitsee talouskasvua, niin mistä tulee se uusi raha, joka mahdollistaa kasvun.

Tällä hetkellä uusi raha luodaan pankkien tietokoneilla nappeja painamalla, asiakkaan ottaman velan muodossa. Jo vuosia sitten, poliitikkojen avustuksella, rahanluontioikeus yksityistettiin, ja seuraukset ovat nyt nähtävissä. Arvaatte varmaan kuka on hyötynyt eniten rahanluontioikeuden yksityistämisestä? Niin, ne kasvottomat ja kansainväliset sijoittajat, jotka näyttävät myös hallitsevan puolueiden puoluejohtajiamme, ainakin heidän tekemiensä päätöksien perusteella.

Rahanluontioikeuden palauttaminen valtiolle yksityisten pankkien sijaan ja rahapolitiikan päätösten siirtäminen demokraattiseen ja riippumattomaan elimeen takaisi sen, että raha toimisi jälleen kansan hyödyksi. Noin se toimi ennen Suomessa, silloin kun rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntamme.

Luonto voi hallita ihmistä ja luontoa meidän pitää arvostaa, joten rahan vuoksi meidän ei pidä uhrata luontoamme eikä ihmisyyttämme.

  1. PÄÄTÖKSIEN VOIMA

Arvoisat hallituspuolueen kansanedustajat, teillä on valta omaan ja kansan hyvinvointiin. Te voitte esimerkillänne näyttää, että arvostatte enemmän itseänne ja kansaanne. Nouskaa jaloillenne ja vapautukaa valheiden sekä pelkojen harhoista, jolloin toimitte oikein ja saatte nauttia aitoa kunnioitusta tekemisistänne.

Te näette päätöksienne seurauksia peilin tavoin ystävistänne, sukulaisistanne ja tavallisista kansalaisista. Te tiedätte, että tekemällä kansan edun vastaisia päätöksiä vaikeutatte vain omaa tulevaa elämäänne ja sitä, miten voitte kohdata kunnioitettavasti itsenne.

Arvoisat hallituksen kansanedustajat. Suurin osa teistä kuitenkin tuntee sydämessään omatuntonsa kautta, että nykyisen hallituksemme pitää vaihtaa suuntaa mahdollisimman nopeasti ja teillä on siihen avaimet. Käyttäkää noita avaimia, teillä on siihen täysi tuki kansalta. Kokeilkaa sitä, tunnustelkaa sitä fiilistä, minkä saatte, kun toimitte yhteisen hyvän eteen. Kuunnelkaa omatuntoanne ja sydäntänne.

  1. LUODAAN YHDESSÄ PAREMPI YHTEISKUNTA

Se on meistä kansalaisista ja teistä kansanedustajista kiinni miten suhtaudumme tulevaan. Antaudummeko pelkojen uhreiksi, jossa alistumme valheelliseen vaihtoehdottomuuteen, vai suoristammeko selkämme ja teemme tästä maasta sellaisen, jossa yhteinen hyvä laitetaan etusijalle.

Valinnan voima on meillä henkilökohtaisesti ja yhdessä meitä on paljon. Hyvää aikomalla ja sitä toteuttamalla meissä on voimaa, aivan älyttömästi voimaa. Se vain pitää ottaa käyttöön.

Meillä on tekniikka.

Meillä on resurssit.

Meillä on verkostot.

Meillä on tietoyhteiskunta.

Meillä on loistava tulevaisuus edessämme, kun vain uskallamme ottaa sen vastaan ja tehdä vähän töitä sen puolesta. Pystymme kyllä siihen, helposti. Juho

Recent Posts

See All

Onko velka kansalaisten vai eurorahoittajien syy?

Maurizio Sajeva, 20.2.2023 Kun olin vielä lapsi 1970-luvulla ja asuin Italiassa, Aku Ankka maksoi 200 liiraa (0,10 euroa), ja muistan kuinka vaurasta aika oli. 1990-luvulla sanomalehdet kirjoittivat,

Politiikka ja leimaamista

Maurizio Sajeva, 20.01.2023 Kristallipuolue on vapaa paikka kaikille niille, joilla on jalat maassa ja konkreettiset ratkaisut mielessä, mutta jotka ajattelevat järjen lisäksi myös sydämellä Olen aiem

Yorumlar


bottom of page