På Svenska

Kristallpartiet

Föreningen kallas i den här texten parti. Partiet är grundat som svar till behovet att främja medborgarnas och statens intressen och välfärd. Partiets syn är en högre medvetenhet, som håller människan som en unik och medveten individ och som en del av en universal helhet. Kristallpartiet främjar förverkligandet av människans fria vilja och självbestämningsrätt.

 

Partiets syfte är att främja medborgarnas jämställdhet och att respektera var medborgares människovärde. Ingen bör diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, sexuella läggningar, språk, religion, tro, andliga värden, åsikter, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller annat skäl som har med personen att göra.

 

Partiets namn och logo

Kristallpartiet vill göra politik med rena hjärtan och öppna sinnen. Ordet kristall i partiets namn syftar på våra verksamhetsegenskaper: ren, klar och genomskinlig. Kristallens klarhet och hjärta bevarades i logot – de berättar om styrka och påminner oss alla att handla genom våra hjärtan. Om inte, så mörknar kristallens klarhet och den kan brista.

 

Individens frihet

I Kristallpartiet litar vi på individens frihet, då individer har frihet att agera enligt egen vilja så länge densamma frihet för andra inte kränks. Som en viktig föreskrift har vi att partiets medlemmar inte deltar i hatskriverier eller -tal, för hat ökar bara hat.

 

Nycklar till förändring

Enligt partiet synvinkel föds en positiv ändring från individnivå, då individens självaktning och -uppskattning leder till viljan att hitta det bästa för sig själv. Då låter sig inte människan behandlas dåligt och vill heller inte behandla andra dåligt.
Ju mer människor känner att de kan påverka och förbättra sin egen livskvalitet genom att ta ansvar för sig själva och sina liv, desto större blir medvetenheten och viljan till att ändra världen omkring genom att stödja denna process. I samhället skulle detta synas som en förändring där den utifrån styrda individuppfattningen ändras till en uppfattning som istället styrs inifrån människan.

 

Ideér som främjar partiets verksamhet

 •  långtgående arbete för världsfred, tolerans mot andra människor och icke-våld
 • främja av jämlikhet och värna mänskliga rättigheter
 • beakta miljö- och naturskyddsärenden vid beslutsfattning och främja en natursparande energipolitik samt öka industriellt samhällsansvar
 • stödja meningsfull sysselsättning och förminska inkomstskillnader
 • upprätthålla boende- och levnadskostnader på en mänsklig nivå
 • öka den nya generationens innovativa tänkade vid skapande av service
 • öka medborgarnas chans att påverka

 

Utveckling av hälsa och välmående

 • öka folkhälsa samt individernas välmående både i privat- och arbetslivet
 • främja integreringen av primärhälsovård och alternativa vårdformer, då varje medborgare har en möjlighet att välja bästa passande vårdform oavsett välståndsnivå
 • öka kännedomen om vårdformernas olika möjligheter för alla medborgare samt för alla som arbetar inom vård och omsorg
 • örflyttning från symptomcentrerad behandling till allomfattande vård och tankesätt
 • förflyttning från ekonomicentrerade generella näringsrekommendationer till hälsocentrerade rekommendationer, samt främjande av renare och mer ekologisk tillverkning av näring
 • optimera läkemedelsindustrins övervakning till en mer neutral och strängare nivå
 • främja forskningsarbete för naturlig vård och läkemedelstillverkning
 • stödja social- och hälsovårdsbranschens företagsamhet och serviceutbud utan anbudsförfarande
 • utveckling av förebyggande arbete och öppenvård, för att spara kostnader både på återställandevårds- och specialvårdsnivå.


Skapa alternativ genom att bygga broar

Kristallpartiet skapar en ny synvinkel genom att bygga broar. Enligt partiets synvinkel behöver man naturliga vårdformer och naturmedicin parallellt med traditionell västerländsk medicin, såsom flera andra europeiska länder redan har som etablerade praktiker.
Många medborgare är frustrerade, då de har flyttats runt i primärhälsovårdens olika instanser där man fokuserat på symptomen av sjukdomar istället för att sätta in sig i de orsaker som skapar sjukdom. Många finländare har hittat hjälp från alternativa vårdformer och naturmedicin. Deras livskvalitet och hälsa har förbättrats radikalt. De vill dela information och vidga människornas vetande om att det finns mer än bara en sanning om hälsovård och hur man kan förbättra välmåendet.

Även många professionella inom hälsovården är frustrerade inom sitt yrke, då patientomsorg endast omfattar symptomvård. De skulle vilja arbeta ur en helhetssynvinkel och hänvisa patienter att ta reda på andra vårdalternativ, då den västerländska medicinens medel inte räcker till.

Inom Kristallpartiet ser man hur mycket man skulle kunna spara i hälsovårdskostnader, om man kunde ändra tyngdpunkten från symptomcentrerad vård till en helhetsvård för patienten och ta med andra funktionella medicinska läror parallellt med traditionell medicin. Detta skulle även minska socialvårdskostnaderna då den allmänna välfärden skulle öka.

 

Välgörenhetsarbete

En av partiverksamhetens viktigaste delar är välgörenhetsarbete. Verksamhetens syfte är att samla in bidrag till välgörenhetsändamål, som främjar och förbättrar medborgarvälfärd. Varje välgörenhetsobjekt beslutas alltid separat inom partistyrelsen.

 

Kerro kavereillesi...
 • 9
  Shares
 • 9
  Shares
Liity Odotuslistalle

Liity Odotuslistalle

Liity odotuslistalle, ja kuulet ensimmäisten joukossa sähköisestä kannatusmahdollisuudesta.

Sinut on lisätty odotuslistalle onnistuneesti.